Ktl-icon-tai-lieu

Layer

Được đăng lên bởi xetosong-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
2
3
4
5
6

tao layer cho vung ( đạt tên topo hoặc dc vùng)
chỉnh sửa layer ranh giới ----chọn tất cả các đối tượng trên layer
vào objects ---- enclose
ctrl+x---chỉnh sửa trên layer topo --- ctrl +v
vào regin style--- border---style chọn N ( None)
save table ranh giới,topo
Bản đồ địa chất A (vnAnalH….)
Chỉ dẫn
I địa tầng

(vntimeH ,vnanalH)

...
1 tao layer cho vung ( đạt tên topo hoặc dc vùng)
2 chỉnh sửa layer ranh giới ----chọn tất cả các đối tượng trên layer
3 vào objects ---- enclose
4 ctrl+x---chỉnh sửa trên layer topo --- ctrl +v
5 vào regin style--- border---style chọn N ( None)
6 save table ranh giới,topo
Bản đồ địa chất A (vnAnalH….)
Chỉ dẫn
I địa tầng (vntimeH ,vnanalH)
Layer - Người đăng: xetosong-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Layer 9 10 858