Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh vẽ cad

Được đăng lên bởi nguyenduc994
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5: Bộ truyền trục vít

Chương5: (3 tiết)

BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT
MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:
- Phân biệt được các loại bộ truyền trục vít.
- Trình bày lại được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của bộ truyền
trục vít.
- Liệt kê được các thông số hình học và động học của bộ truyền.
- Tra bảng, chọn được số liệu phù hợp để tính toán.
- Tính toán bộ truyền trục vít theo chỉ tiêu sức bền tiếp xúc và kiểm
nghiệm theo sức bền uốn
NỘI DUNG:
I. Khái niệm chung
II. Các thông số hình học và động học
1. Các thông số hình học chủ yếu
2. Các thông số động học
III. Tính bộ truyền trục vít
1. Lực tác dụng
2. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán bộ truyền trục vít - bánh vít
3. Vật liệu và ứng suất cho phép
4. Tính theo sức bền tiếp xúc
5. Kiểm nghiệm theo sức bền uốn
6. Trình tự tính toán bộ truyền trục vít
Câu hỏi ôn tập
NHỮNG LƯU Ý VỀ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP:
1. Những khái niệm và định nghĩa cần lướt qua nhanh, vì sinh viên phải có giáo
trình để học. Tập trung giải thích các thông số và vận dụng các công thức để tính
toán, chú ý vận tốc trượt trong bộ truyền. Phân biệt được sự giống nhau và khác
nhau giữa bộ truyền bánh răng và bộ truyền trục vít. Hướng dẫn sinh viên cách
tra bảng số liệu. Chuẩn bị tài liệu phát tay cho phần tính toán và hướng dẫn cho
sinh viên làm bài tập về nhà.
2. Sinh viên phải đọc trước các nội dung trước khi đến lớp. Liên hệ thực tiễn và
chú ý các điểm khác nhau cơ bản so với bộ truyền bánh răng. Đọc thêm các tài
liệu tham khảo, giải bài tập trong tài liệu phát tay của giảng viên.

Giáo trình Chi tiết máy

69

Chương 5: Bộ truyền trục vít

I. KHÁI NIỆM CHUNG
Bộ truyền trục vít - bánh vít thường dùng truyền chuyển động giữa hai
trục chéo nhau trong không gian (Hình 5-1).
Bộ truyền trục vít có 2 bộ phận chính:
- Trục vít dẫn 1, có đường
kính d1, trục vít thường làm liền
Bánh vít
với trục dẫn I, quay với số vòng
D2
quay n1, công suất truyền động N1,
mô men xoắn trên trục M1.
n2
- Bánh vít bị dẫn 2, có
n1
đường kính D2, được lắp trên trục
d
bị dẫn II, quay với số vòng quay
1
n2, công suất truyền động N2, mô
Trục vít
men xoắn trên trục M2.
Hình 5.1: Bộ truyền trục vít
- Trên trục vít có các
đường ren (cũng có thể gọi là răng
của trục vít), trên bánh vít có răng tương tự như bánh răng. Khi truyền động ren
trục vít ăn khớp với răng bánh vít, tương tự như bộ truyền bánh răng.
Nguyên tắc làm việc của bộ truyền trục vít có thể tóm tắt như sau: trục I
quay với số vòng quay n1, ren của trục vít ăn khớp với răng của bánh vít...
Chương 5: Bộ truyền trục vít
Chương5: (3 tiết)
BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT
MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:
- Phân biệt được các loại bộ truyền trục vít.
- Trình bày lại được ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng của bộ truyền
trục vít.
- Liệt kê được các thông số hình học và động học của bộ truyền.
- Tra bảng, chọn được số liệu phù hợp để tính toán.
- Tính toán b truyền trục vít theo chỉ tiêu sức bền tiếp xúc kiểm
nghiệm theo sức bền uốn
NỘI DUNG:
I. Khái niệm chung
II. Các thông số hình học và động học
1. Các thông số hình học chủ yếu
2. Các thông số động học
III. Tính bộ truyền trục vít
1. Lực tác dụng
2. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán bộ truyền trục vít - bánh vít
3. Vật liệu và ứng suất cho phép
4. Tính theo sức bền tiếp xúc
5. Kiểm nghiệm theo sức bền uốn
6. Trình tự tính toán bộ truyền trục vít
Câu hỏi ôn tập
NHỮNG LƯU Ý VỀ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP:
1. Những khái niệm và định nghĩa cần lướt qua nhanh, sinh viên phải giáo
trình để học. Tập trung giải thích các thông sốvận dụng các công thức để tính
toán, chú ý vận tốc trượt trong bộ truyền. Phân biệt được sự giống nhau khác
nhau giữa bộ truyền bánh răng btruyn trục vít. Hướng dẫn sinh viên ch
tra bảng số liệu. Chuẩn bị tài liệu phát tay cho phần tính toán hướng dẫn cho
sinh viên làm bài tập về nhà.
2. Sinh viên phải đọc trước các nội dung trước khi đến lớp. Liên hệ thực tiễn
chú ý các điểm khác nhau bản so với bộ truyền bánh răng. Đọc thêm các tài
liệu tham khảo, giải bài tập trong tài liệu phát tay của giảng viên.
Giáo trình Chi tiết máy
69
Lệnh vẽ cad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lệnh vẽ cad - Người đăng: nguyenduc994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lệnh vẽ cad 9 10 500