Ktl-icon-tai-lieu

linh kiện điện tử

Được đăng lên bởi hieu_93
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Mứcđộ I
Câu1

Điên trở dùngđể
A)

Phânchiađiệnáp

B)

Phânchiadòngđiện

C)

Hạnchếtín hiệu

D)

Tấtcảđều đúng

Đáp án
Câu2

Khi nhiệt độ tănglàm tănggiátrị điện trởlà:
A)

Điện trở quang

B)

Điện trở nhiệtdương

C)

Điện trở nhiệtâm

D)

Tấtcảđềusai

Đáp án
Câu3

Khi nhiệt độ tănglàmgiảmgiátrị điện trởlà:
A)

Điện trở nhiệtdương

B)

Điện trở quang

C)

Điện trở nhiệtâm

D)

Tấtcảđềusai

Đáp án
Câu4

Điện trở quanglàđiện trở:
A)

Khicường độánh sángchiếuvàocàngnhỏ thì trịsố điện trởcàngnhỏ

B)

Khicường độánh sángchiếuvàocànglớn thì trị số điện trở cànglớn

C)

Khicường độánh sángchiếuvàocànglớn thì trị số điện trở càngnhỏ.

D)

Tấtcảđều đúng

Đáp án

Câu5

Tụ điêncóchứcnăng:
A)

Ngăn điệnáp mộtchiều

B)

Lọctín hiệu

C)

Cho tín hiệuxoaychiềuđi qua

D)

Tấtcảđều đúng

Đáp án
Câu6

Khighép songsongcáctụ điện với nhau thìgiátrịđiện dungtổng:
A)

Tăng

B)

Giảm

C)

Khôngthayđổi

D)

CảA vàC đều sai

Đáp án
Câu7

Điện trởcó khảnăng
A)

Ngăn dòngđiện mộtchiều

B)

Ngăn dòngđiệnxoaychiều

C)

Khuếch đại

D)

Tấtcảđềusai

Đáp án
Câu8

Tụ điệncó khảnăng:
A)

Khuếch đại

B)

Chỉnhlưu

C)

Hạnchếdòngđiện

D)

Tấtcảđềusai

Đáp án
Câu9

Cuộncảmcócáctínhchất đặctrưnglà:
A)

Ngăn dòngđiện mộtchiều

B)

Ngăn dòngđiệnxoaychiều

C)

Cho dòngđiện mộtchiềuđi quadểdàng

D)

CảBvàC đều đúng

Đáp án
Ghép nối songsongđiệntrởR1=15kΩ với điện trởR2=12 kΩ. Điện

Câu10

trởtươngđươngbằng:
A)

6,55 kΩ

B)

6,75 kΩ

C)

6,67 kΩ

D)

6,80 kΩ

Đáp án
Ghép nối tiếp tụC1=150pFvới tụC2=200pF. Điện dungtương

Câu11

đươngbằng :
A)

85,71pF

B)

85,61pF

C)

85,81pF

D)

85,91pF

Đáp án
Câu12

R,L, C làloại linh kiện:
A)

Bán dẫn

B)

Tíchcực

C)

Thụ động

D)

Tấtcảđều đúng

Đáp án
Câu13

Khi tiếpxúcP-N phâncựcthuận thì:
A)

Hàngrào thếnănggiảm,bềdàylớp tiếpxúctăng,điện trở lớp tiếpxúc tăng.

B)

Hàngrào thếnăngtăng,bềdàylớp tiếpxúcgiảm,điện trở lớp tiếpxúcgiảm.

C)

Hàngrào thếnănggiảm,bềdàylớp tiếpxúcgiảm,điện trở lớp tiếpxúcgiảm.

D)

Hàngrào thếnăngtăng,bềdàylớp tiếpxúctăng,điện trở lớp tiếpxúc tăng.

Đáp án

Khilớp tiếpxúcP-N phâncựcthuận, dòngđiện thuậnchạyqualớp

Câu14

tiếpxúclàdo :
A)

Cáchạt dẫn thiểu số khuếch tán sanglớp tiếpxúctạonên

B)

Cáchạt dẫn đasố khuếchtán sanglớp tiếpxúctạonên

C)

Cáchạt dẫn đasốchuyểnđộngtrôi dưới tácđộngcủađiện trườngtiếpxúctạo nên

D)

Cảhạt dẫn đasố vàthiểusốchuyển độngtrôidưới tácđộngcủađiện trườngtiếpxúctạonên

Đáp án
Câu15

Diod bán dẫn đượcphâncựcthuận khi điệnáp đặtlên diod phải
A)

U AK=U D

B)

U AK≥ U D

C)

U AK≤ U D

D)

U AK=0

Đ...
I. Mứcđộ I
Câu1
Điên trở dùngđể
A)
Phânchiađiệnáp
B)
Phânchiadòngđiện
C)
Hạnchếtín hiệu
D)
Tấtcảđều đúng
Đáp án
Câu2
Khi nhiệt độ tănglàmnggiátrị điện trởlà:
A)
Điện trở quang
B)
Điện trở nhiệtdương
C)
Điện trở nhiệtâm
D)
Tấtcảđềusai
Đáp án
Câu3
Khi nhiệt độ tănglàmgiảmgiátrị điện trởlà:
A)
Điện trở nhiệtdương
B)
Điện trở quang
C)
Điện trở nhiệtâm
D)
Tấtcảđềusai
Đáp án
Câu4
Điện trở quanglàđiện trở:
A)
Khicường độánh sángchiếuvàocàngnhỏ thì trịsố điện trởcàngnhỏ
B)
Khicường độánh sángchiếuvàocànglớn thì trị số điện trở nglớn
C)
Khicường độánh sángchiếuvàocànglớn thì trị số điện trở ngnhỏ.
D)
Tấtcảđều đúng
Đáp án
Câu5
Tụ điêncóchứcnăng:
A)
Ngăn điệnáp mộtchiều
B)
Lọctín hiệu
C)
Cho tín hiệuxoaychiềuđi qua
D)
Tấtcảđều đúng
Đáp án
Câu6
Khighép songsongcáctụ điện với nhau thìgiátrịđiện dungtổng:
A)
Tăng
B)
Giảm
C)
Khôngthayđổi
D)
CảA vàC đều sai
Đáp án
Câu7
Điện trởcó khảnăng
A)
Ngăn dòngđiện mộtchiều
B)
Ngăn dòngđiệnxoaychiều
C)
Khuếch đại
D)
Tấtcảđềusai
Đáp án
Câu8
Tụ điệncó khảnăng:
A)
Khuếch đại
B)
Chỉnhlưu
C)
Hạnchếdòngđiện
D)
Tấtcảđềusai
Đáp án
Câu9
Cuộncảmcócáctínhchất đặctrưnglà:
A)
Ngăn dòngđiện mộtchiều
B)
Ngăn dòngđiệnxoaychiều
C)
Cho dòngđiện mộtchiềuđi quadểdàng
linh kiện điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
linh kiện điện tử - Người đăng: hieu_93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
linh kiện điện tử 9 10 798