Ktl-icon-tai-lieu

lò hơi

Được đăng lên bởi Ngô Minh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
........................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
..........................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................

…………………………………………………………………………
………….
MỤC LỤC
CHƯƠNG I : NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ NỒI HƠI ….. 5
1.1.VỊ TRÍ NỒI HƠI TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN ………… 5
1.2 .CẤU TẠO CHUNG ………………………………………6
1.3. PHÂN LOẠI………………………………………………10
CHUƠNG II : CẤU TẠO VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC ……13
2.1. CẤU TẠO LIÊN HỢP CỦA LÒ HƠI……………………13
2.2. CÁC BỘ PHẬN LIÊN HỢP CỦA NỒI HƠI…………….15
2.3.BỘ PHẬNQUÁ NHIỆT……………………………………17
2.4 .BỘ PHẬN HÂM NÓNG NƯỚC…………………………17
2.5. BỘ PHẬN HÂM NÓNG KHÔNG KHÍ ..………………..18
2.6. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA NỒI HƠI …………..20
2.5. NHIÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM CỦA NHIÊN LIỆU...…20
2.6. MỘT SỐ LOẠI NỒI HƠI THƯỜNG DÙNG TRONG
CÔNG NGHIỆP ………………………………………………….. 21
2.7 .CÁC ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT C...
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
........................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
..........................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
…………………………………………………………………………
………….............................................................................
.......................................................................................
lò hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lò hơi - Người đăng: Ngô Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
lò hơi 9 10 77