Ktl-icon-tai-lieu

lò hơi

Được đăng lên bởi nguyenhoang11n-gmail-com
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

GS.TS. PHẠM XUÂN VƯỢNG (CHỦ BIÊN)
PSG.TS. NGUYỄN VĂN MUỐN

GIÁO TRÌNH

KỸ THUẬT LÒ HƠI

HÀ NỘI – 2007

1MỤC LỤC
Trang
1

Chương I. Khái niệm về lò hơi

1

1. Nhiệm vụ, yêu cầu kỹ thuật, phân loại
1.1. Nhiệm vụ

1

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

1

1.3. Phân loại

1
5

2. Cấu tạo và nguyên tắc làm việc
2.1. Cấu tạo liên hợp lò hơi

5

2.2. Các bộ phận của liên hợp nồi hơi

6

2.3. Bộ phận quá nhiệt

8

2.4. Bộ phận hâm nóng nước

8

2.5. Bộ phận hâm nóng không khí

9

2.6. Nguyên tắc làm việc của lò hơi

10

3. Nhiên liệu và sản phẩm của nhiên liệu

10

3.1. Thành phần của nhiên liệu

10

3.2. Sự cháy của nhiên liệu

11

3.3. Thể tích không khí lý thuyết cần cho quá trình cháy

14

4. Phương trình cân bằng nhiệt và hiệu suất thiết bị

17

4.1. Phương trình cân bằng nhiệt

17

4.2. Thiết bị nhiệt

20
21

Chương II. Quá trình cháy và chế tạo lò đốt

21

1. Quá trình cháy
1.1. Các giai đoạn của quá trình đốt cháy nhiên liệu trong lò đốt

21

1.2. Giai đoạn sấy khô và làm nóng nhiên liệu

21

1.3. Giai đoạn cháy

21

1.4. Phản ứng cháy

23

1.5. Giai đoạn tạo xỉ

24
26

2. Phân loại và cấu tạo lò đốt
2.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với buồng lửa

26

2.2. Phân loại buồng lửa (lò đốt)

26

Chương III. Quá trình sinh hơi, các bề mặt truyền nhiệt

2

431. Bề mặt sinh hơi và cách bố trí

43

2. Tính nhiệt thiết bị sinh hơi

51

2.1. Phương trình truyền nhiệt

51

2.2. Tính nhiệt các bề mặt truyền nhiệt đối lưu

53

2.3. Hệ số truyền nhiệt

54
58

3. Chế độ nước và chất lượng hơi
3.1. Khái niệm chung

58

3.2. Chỉ tiêu chất lượng nước

59

3.3. Các biện pháp xử lý nước

60
66

Chương IV. Hệ thống thông gió
1. Nhiệm vụ của hệ thống thông gió

66

2. Giải pháp thông gió

66
82

Chương V. Vận hành và bảo dưỡng

82

1. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
1.1. Chỉ tiêu kinh tế

82

1.2. Chỉ tiêu về chế độ vận hành

83

2. Chọn số lượng nồi hơi và phân bố phụ tải giữa các lò

83
101

Tài liệu tham khảo

3Chương I : KHÁI NIỆM VỀ LÒ HƠI
1 - NHIỆM VỤ, YÊU CẦU KĨ THỤÂT, PHÂN LOẠI
1.1. Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ của lò hơi là chuyển hoá năng lượng từ các dạng khác nhau khi bị đốt
cháy thành dạng năng lượng khác: nước nóng, nước bão hoà hoặc hơi quá nhiệt. Hơi
quá nhiệt là hơi ở nhiệt độ và áp suất cao.
1.2. Yêu cầu kĩ thuật.
- Thiết bị sinh hơi phải có năng suất hơi cao (Tấn/giờ), hiệu suất sinh hơi lớn.
- Chất lượng sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu sản xuất: chất ...
http://www.ebook.edu.vn
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
GS.TS. PHM XUÂN VƯỢNG (CH BIÊN)
PSG.TS. NGUYN VĂN MUN
GIÁO TRÌNH
K THUT LÒ HƠI
HÀ NI – 2007
lò hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lò hơi - Người đăng: nguyenhoang11n-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
lò hơi 9 10 45