Ktl-icon-tai-lieu

Lò Hơi Công nghiệp

Được đăng lên bởi Lê Phương Ngân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tối ưu hóa Vận hành Lò hơi Công nghiệp
Tiết kiệm nhiên liệu
Gia tăng tuổi thọ thiết bị
Kiểm soát quy trình - Giảm thiểu lỗi vận hành

Tài liệu 2011 – 2012

2

Tối ưu hóa Vận hành Lò hơi Công nghiệp
Tiết kiệm Chi phí Sản xuất – Bảo vệ Môi trường
Theo ước tính sơ bộ hiện có khoảng 2.000 lò hơi các loại
đang được sử dụng ở Việt Nam, trong đó chủ yếu là ở các
ngành công nghiệp, có công suất từ 1 tấn/ giờ đến 300 tấn/
giờ. Trong công nghiệp sản xuất, chế biến ở Việt Nam
thường sử dụng các lò hơi có công suất vừa và nhỏ, có
các ưu điểm là nhỏ gọn, vận hành đơn giản, có thể đáp
ứng được các yêu cầu về tăng giảm phụ tải của nhà máy.
Trong thời điểm hiện nay khi giá nhiên liệu có xu hướng
ngày càng tăng cao, đòi hỏi các công ty, xí nghiệp cần phải
quan tâm đến việc cải thiện hiệu suất của lò hơi, tận dụng
các nguồn năng lượng, hạn chế thấp nhất các thất thoát có
thể xảy ra.
Thông qua quá trình kiểm toán năng lượng, quá trình theo
dõi hiệu suất và các thông số vận hành trong lò hơi, các
nhà máy có thể cân nhắc các giải pháp để sử dụng lò hơi
một cách hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, nhằm giảm chi
phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và góp phần bảo vệ
môi trường.

3

Những thất thoát chủ yếu trong quá trình
vận hành lò hơi
Hiệu suất hoạt động của lò hơi sẽ giảm dần theo thời

việc hoạt động kém hiệu quả của lò hơi. Sự cân bằng

gian do quá trình cháy kém, bề mặt truyền nhiệt bị

nhiệt có thể giúp nhận diện được những mất mát

hỏng, hoặc do quá trình vận hành và bảo trì kém hiệu

nhiệt có thể và không thể tránh khỏi, từ đó đề ra

quả. Ngay cả với một lò hơi mới, việc suy thoái chất

những giải pháp khắc phục hiệu quả.

lượng nhiên liệu và chất lượng nước có thể dẫn đến

Sơ đồ cân bằng nhiệt của lò hơi

12,7% thất thoát nhiệt do khói lò lô
8,1% thất thoát nhiệt do hơi nước trong khói lò
1,7% thất thoát nhiệt do độ ẩm trong nhiên liệu
LÒ HƠI

0,3% thất thoát nhiệt do độ ẩm trong không khí
2,4% thất thoát nhiệt do cặn chưa cháy
1,0% thất thoát nhiệt do bức xạ và những nguồn khác

73,8% nhiệt thu được trong hơi nước
Tỷ lệ phân phối năng lượng trong lò hơi đốt than
4

Các cách giảm thiểu thất thoát
trong vận hành lò hơi
Nguyên nhân thất thoát

Cách giảm thiểu thất thoát

Thất thoát do khí dư trong khói lò

Cần giảm đến lượng tối thiểu khí dư tùy thuộc vào kỹ
thuật lò đốt, quá trình vận hành và bảo dưỡng

Thất thoát do nhiệt độ khói lò cao

Cần tối ưu hóa quá trình bảo dưỡng, làm sạch, tối ưu
hóa quá trình gia tải và cải thiện kỹ thuật đầu đốt

Thất thoát do nhiên liệ...
Tối ưu hóa Vận hành Lò hơi Công nghiệp
Tiết kiệm nhiên liệu
Gia tăng tuổi thọ thiết bị
Kiểm soát quy trình - Giảm thiểu lỗi vận hành
Tài liệu 2011 2012
Lò Hơi Công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lò Hơi Công nghiệp - Người đăng: Lê Phương Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lò Hơi Công nghiệp 9 10 770