Ktl-icon-tai-lieu

Lò quay 2 bệ tự lựa

Được đăng lên bởi manh-tuong-pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lò quay 2 bệ tự lựa POLRO® - Một sản phẩm thành
công
Cập nhật 02:17 pm - 02/04/2008

Polysius luôn dẫn đầu về
công nghệ xi măng

Công nghệ lò mới nhất:Lò quay 2 bệ tự lựa POLRO® được đưa
vào vận hành thành công năm 1995 với công suất 6000tấn/ngày
ở nhà máy HOLCIM Li Băng. Từ đó, có 11 POLRO® của tổng
15 hợp đồng đã được đưa vào vận hành trên toàn thế giới và sẽ
ngay cả Quảng Ninh, Việt Nam. Một thập niên trước đây,
POLRO® có nghiã công nghệ mới hoàn toàn có lò hai bệ tự lựa
chủ yếu đặc trưng ở dẫn động trực tiếp và khác biệt ở chi phí bảo
dưỡng thấp, dịch vụ rất ít và vận hành của lò rất êm.

Căn cứ ở kinh nghiệm hoạt động 10 năm qua – Polysius giờ đây lại triển khai quan niệm
lò này, sử dụng tiềm năng thiết kế bổ sung và làm cho có hiệu quả hợn về chi phí. Đặc
điểm nổi trội là khả năng thiết kế lò hai bệ đỡ với tỷ lệ L/D (L= chiều dài, D=đường
kính) lên tới 14. Do đó giờ đây chúng tôi có thể chào hàng loạt lò 2 bệ đỡ tự lựa cho mọi
yêu cầu về quy trình ngay cả những yêu cầu khó. Vì vậy lần đầu có thể phối hợp lợi điểm
của lò cổ điển 3 bệ đỡ với lợi điểm của lò 2 bệ đỡ dẫn động trực tiếp trong một quan
niệm. Quan niệm lò hiện nay này là mục tiêu của chúng tôi từ lúc đầu nhưng chỉ giờ đây
với kinh nghiệm giá trị của những năm qua mà chúng tôi có thể thực hiện nó an toàn. Các
đặc điểm thiết kế lò quay 2 bệ tự lựa POLRO® Lò quay Polysius POLRO® chủ yếu thể
hiện ở những đặc điểm thiết kế sau: Lò 2 bệ đỡ tự lựa với L/D tới 14, được trang bị chuẩn
những vành lăn có răng và các hệ trục quay tự lựa. Đặc điểm chính của nó là dẫn động
trực tiếp qua các con lăn đỡ. + Lò 2 bệ đỡ cho chi phí đầu tư thấp; + Hệ số L/D tới 14 cho
nhiên liệu phản ứng thấp; + Vành lăn răng để giảm thiểu tiêu thụ gạch chịu lửa; + Dẫn
động trực tiếpcủa các trục quay với độ bảo dưỡng thấp; + Các trạm trục quay tự lựa có lợi
nhất về cơ học. Polysius là nhà cung cấp duy nhất sản xuất hệ thống vành lăn răng, bán
kính giữa răng và bánh lăn được giữ ở mức tối thiểu. Loại hệ thống bắt vành lăn khác
tương tự đòi hỏi có những lỗ khoan trong vành lăn tạo nên áp lực cao trong vận hành và
do vậy khả năng rạn nứt là có. Vật liệu chịu lửa đặc dụng bình quân cho vành lăn truyền
thống là ~ 0,60 kg/tấn clinker (t.d Công ty xi măng Hà Tiên 2 do Polysius cung cấp). và
tiêu haovật liệu chịu lửa đặc dụng bình quân cho lò có vành lăn co răng là ~ 0,36kg/tấn
clinker cho lò của Polysius. Trong khi tiêu hao vật liệu chịu lủa đặc dụng bình quân cho
lò quay có vành lăn trơn ở Việt Nam là ~ 1,0kg/tấn clinker. Phép tính ...
Lò quay 2 bệ tự lựa POLRO® - Một sản phẩm thành
công
Cập nhật 02:17 pm - 02/04/2008
Công nghệ lò mới nhất:Lò quay 2 bệ tự lựa POLRO® được đưa
vào vận hành thành công năm 1995 với công suất 6000tấn/ngày
ở nhà máy HOLCIM Li Băng. Từ đó, có 11 POLRO® của tổng
15 hợp đồng đã được đưa vào vận hành trên toàn thế giới và sẽ
ngay cả Quảng Ninh, Việt Nam. Một thập niên trước đây,
POLRO® có nghiã công nghệ mới hoàn toàn có lò hai bệ tự lựa
chủ yếu đặc trưng ở dẫn động trực tiếp và khác biệt ở chi phí bảo
dưỡng thấp, dịch vụ rất ít và vận hành của lò rất êm.
Căn cứ ở kinh nghiệm hoạt động 10 năm qua – Polysius giờ đây lại triển khai quan niệm
lò này, sử dụng tiềm năng thiết kế bổ sung và làm cho có hiệu quả hợn về chi phí. Đặc
điểm nổi trội là khả năng thiết kế lò hai bệ đỡ với tỷ lệ L/D (L= chiều dài, D=đường
kính) lên tới 14. Do đó giờ đây chúng tôi có thể chào hàng loạt lò 2 bệ đỡ tự lựa cho mọi
yêu cầu về quy trình ngay cả những yêu cầu khó. Vì vậy lần đầu có thể phối hợp lợi điểm
của lò cổ điển 3 bệ đỡ với lợi điểm của lò 2 bệ đỡ dẫn động trực tiếp trong một quan
niệm. Quan niệm lò hiện nay này là mục tiêu của chúng tôi từ lúc đầu nhưng chỉ giờ đây
với kinh nghiệm giá trị của những năm qua mà chúng tôi có thể thực hiện nó an toàn. Các
đặc điểm thiết kế lò quay 2 bệ tự lựa POLRO® Lò quay Polysius POLRO® chủ yếu thể
hiện ở những đặc điểm thiết kế sau: Lò 2 bệ đỡ tự lựa với L/D tới 14, được trang bị chuẩn
những vành lăn có răng và các hệ trục quay tự lựa. Đặc điểm chính của nó là dẫn động
trực tiếp qua các con lăn đỡ. + Lò 2 bệ đỡ cho chi phí đầu tư thấp; + Hệ số L/D tới 14 cho
nhiên liệu phản ứng thấp; + Vành lăn răng để giảm thiểu tiêu thụ gạch chịu lửa; + Dẫn
động trực tiếpcủa các trục quay với độ bảo dưỡng thấp; + Các trạm trục quay tự lựa có lợi
nhất về cơ học. Polysius là nhà cung cấp duy nhất sản xuất hệ thống vành lăn răng, bán
kính giữa răng và bánh lăn được giữ ở mức tối thiểu. Loại hệ thống bắt vành lăn khác
tương tự đòi hỏi có những lỗ khoan trong vành lăn tạo nên áp lực cao trong vận hành và
do vậy khả năng rạn nứt là có. Vật liệu chịu lửa đặc dụng bình quân cho vành lăn truyền
thống là ~ 0,60 kg/tấn clinker (t.d Công ty xi măng Hà Tiên 2 do Polysius cung cấp). và
tiêu haovật liệu chịu lửa đặc dụng bình quân cho lò có vành lăn co răng là ~ 0,36kg/tấn
clinker cho lò của Polysius. Trong khi tiêu hao vật liệu chịu lủa đặc dụng bình quân cho
lò quay có vành lăn trơn ở Việt Nam là ~ 1,0kg/tấn clinker. Phép tính ngắn về lò
6000tấn/ngày thể hiện lợi điểm của vành lăn có răng so với thông số quan bình tiêu thụ
vật liệu chịu lửa của Việt Nam là (1.0 - -.36)kg/tấn clinker x 6000 tấn/ngày x 330
ngày/năm x 1 USD/kg ~ 1.200.000USD/năm. Lò quay POLRO® 2 bệ đỡ có trục quay tự
lựa cũng có nghĩa là ít hơn một bệ lò và như vậy tiết kiệm khoảng 200.000 –
300.000USD vốn đầu tư cho khách hàng của lò quay POLRO® với năng suất là
6000tấn/ngày. Điều này có nghĩa là trong năm đầu, khách hàng lò quay tự lựa POLRO®
có thể tiết kiệm được ~ 700.000USD – 1.500.000USD. Các lợi điểm quan niệm lò quay
tự lựa POLRO® so với các lò cổ điển 3 bệ đỡ. Các lò 2 bệ đỡ mọi kiểu đặc trưng ở cấu
hình bệ đỡ ổn định tĩnh của chúng. Với khách hàng, điểm này làm cho chi phí về vốn cho
móng lò được giảm. Việc dẫn động trực tiếp của lò qua các trục quay thay thế việc truyền
năng lượng qua cơ cấu bánh răng đai và pinhông. Điểm quyết định cho việc dẫn động
Polysius luôn dẫn đầu về
công nghệ xi măng
Lò quay 2 bệ tự lựa - Trang 2
Lò quay 2 bệ tự lựa - Người đăng: manh-tuong-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lò quay 2 bệ tự lựa 9 10 594