Ktl-icon-tai-lieu

Lò trong đá

Được đăng lên bởi Đặng Dũng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 74 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: THUYẾT MINH.
Công trình chống xén đường lò hang Bột. Tại công trình cũ bị sập nóc, đất đá
bở rời lấp đầy đường lò cũ. Theo dự đoán sơ bộ ban đầu là lớp đá cháy liên kết yếu
rơi xuống.
Để có thể tếp tục thi công công trình xén đường lò hang Bột ta có thể sử
dụng một số biện pháp, cụ thể:
- Đào lò tránh khu vực sập nở.
- Chống xén nóc bằng phương pháp đặc biệt (Chống xén lò qua những đoạn
đất đá yếu).
Cụ thể với Công trường hiện tại ta nên sử dụng biện pháp 2 để tránh tăng chi
phí cho công tác đào lò, mặt khác theo đánh giá sơ bộ ban đầu đoạn lò sập nở
không lớn có thể chống xén, gia công tăng cường nóc lò.
Thông thường trong việc đào, chống xén qua khu vực đất đá yếu người ta sử
dụng phương pháp xén dầm lao, chống liền vì đoạn sập nóc. Phương pháp này
dùng 02 thanh ray P11. Để thực hiện bước chống ta tiến hành đào xén nóc đủ để
đưa một thân xà lên, gác xà, lao dầm và cố định bằng gông đặc biệt để giữ xà sau
đó xén hông, dựng cột chống hoàn thành một bước chống.
Đối với thực tế tại Công ty hiện có (không có ray và gông đặc biệt) ta có thể
sử dụng phương pháp đóng chèn nhói kết hợp với xén liền vì sử dụng cột bích.
BIỆN PHÁP THI CÔNG.
Công trình xén lò qua đoàn sập nóc
I. Quy mô:
I.1.1. Vị trí đường lò.
Tại vị trí cách cửa vào 400m
I.1.2. Hình dạng, kết cấu và kích thước.
- Hình dạng: tiết diện ngang đường lò hình thang cân Sđ = 3,7m2.
- Kết cấu:
Trang 1

+ Chống liền vì.
+Có sử dụng dầm gông tăng cường gia cố nóc.
+Sử dụng cây gỗ làm chèn nóc lò.
+Mỗi vì chống đánh 2 văng hông , 1 văng nóc.
II. Biện pháp thi công.
II.1. Công tác đóng chèn nhói.
II.1.1. Chuẩn bị.
Trước khi thực hiện việc đóng nhói cần phải chuẩn bị một số vật tư, cụ thể.
- Cọc gỗ tròn Ф120 mm dài 1,5m -:- 2m, đẽo nhọn đầu.
- Búa tạ ≥6Kg.
Chống lò đến sát vị trí sạt nở nóc.
Xúc dọn một phần nền lò để có khoảng chống thi công.
II.1.1. Đóng nhói.
Tại vị đất đá yếu ta tiến hành đóng chèn nhón lên nóc lò (chèn nhói được đóng
nghiêng một góc 750 so với nóc lò). khoảng cách giữa các nhói thông thường tử
15cm -:- 25cm tùy theo độ yếu của đất đá.
II.2. Công tác lên xà và dựng vì.
Sau khi đóng nhói tiến hành đào xén phần đất đá khu vực đã nhói và lên xà. xà
được giữ cố định bằng 02 cột bích (đánh bích trực tiếp xà với nền lò).
Sau khi cố định xà tiến hành xén hông, đào lỗ chân cột và dựng vì chống, tháo
bích.
Với các bước chống tiếp theo cũng thực hiện tương tự.
Lưu ý tại khu vực đất đá yếu khi xén hông nên sử dụng búa chèn tránh trường
hợp sử dụng VLN làm xô đẩy vì chống và dung chấn đất đá y...
PHẦN I: THUYẾT MINH.
Công trình chống xén đường lò hang Bột. Tại công trình cũ bị sập nóc, đất đá
bở rời lấp đầy đường lò cũ. Theo dự đoán sơ bộ ban đầu là lớp đá cháy liên kết yếu
rơi xuống.
Để thể tếp tục thi công công trình xén đường hang Bột ta thể sử
dụng một số biện pháp, cụ thể:
- Đào lò tránh khu vực sập nở.
- Chống xén nóc bằng phương pháp đặc biệt (Chống xén qua những đoạn
đất đá yếu).
Cụ thể với Công trường hiện tại ta nên sử dụng biện pháp 2 để tránh tăng chi
phí cho công tác đào lò, mặt khác theo đánh giá bộ ban đầu đoạn sập nở
không lớn có thể chống xén, gia công tăng cường nóc lò.
Thông thường trong việc đào, chống xén qua khu vực đất đá yếu người ta sử
dụng phương pháp xén dầm lao, chống liền đoạn sập nóc. Phương pháp này
dùng 02 thanh ray P11. Để thực hiện bước chống ta tiến hành đào xén nóc đủ để
đưa một thân lên, gác xà, lao dầm và cố định bằng gông đặc biệt để giữ xà sau
đó xén hông, dựng cột chống hoàn thành một bước chống.
Đối với thực tế tại Công ty hiện (không có ray và gông đặc biệt) ta thể
sử dụng phương pháp đóng chèn nhói kết hợp với xén liền vì sử dụng cột bích.
BIỆN PHÁP THI CÔNG.
Công trình xén lò qua đoàn sập nóc
I. Quy mô:
I.1.1. Vị trí đường lò.
Tại vị trí cách cửa vào 400m
I.1.2. Hình dạng, kết cấu và kích thước.
- Hình dạng: tiết diện ngang đường lò hình thang cân Sđ = 3,7m2.
- Kết cấu:
Trang
1
Lò trong đá - Trang 2
Lò trong đá - Người đăng: Đặng Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lò trong đá 9 10 338