Ktl-icon-tai-lieu

Lọc số

Được đăng lên bởi sendt.uct
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kỹ thuật điện tử K25B Bài tập lớn: Phân tích và thiết kế bộ
lọc
LỜI MỞ ĐẦU
Tín hiệu xuất hiện hầu như tất cả các ngành khoa học kỹ thuật, dụ như trong
sinh học, thông tin liên lạc, hệ thống điều khiển , rada, vật học….Có hai dạng tín hiệu
được biết đến tín hiệu liên tục theo thời gian tín hiệu rời rạc theo thời gian. Một tín
hiệu rời rạc, cũng như một tín hiệu liên tục thể được biểu diễn bởi một hàm của tần số
và được biết đến như là phổ tần của tín hiệu.
Lọc số một quá trình ở đó phổ tần tín hiệuthể bị thay đổi, biến dạng tùy thuộc
vào một số đặc tính mong muốn. Nó thể dẫn đến sự khuếch đại hoặc suy giảm trong một
dải tần số, bỏ đi hoặc lập một thành phần tần số cụ thể….Sử dụng bộ lọc thể trong
việc loại đi thành phần làm bẩn tín hiệu như nhiễu, loại bỏ méo xuyên giữa các kênh truyền
dẫn hoặc sai lệch trong đo lường, để phân tách hai hay nhiều tín hiệu riêng biệt đã được trộn
lẫn, để phân tích các tín hiệu trong các thành phần tần số ….Bộ lọc số là một hệ thống số có
thể được sử dụng để lọc các tín hiệu rời rạc thời gian.
Bài tiểu luận này, em sẽ tập trung trình bày về các nội dung chính như sau:
Phần 1: Tổng hợp về mạch lọc
1. Vai trò của mạch lọc trong các hệ thống điện tử
2. Lọc FIR và lọc IIR
3. Bài toán tổng hợp lọc số
4. Các phương pháp tổng hợp lọc FIR và lọc IIR
Phần 2: Xử lý tín hiệu đa tốc độ.
1. Các dạng tín hiệu
2. Các phép phân chia và nội suy
3. Cấu trúc đa nhịp của hệ thống.
Trong quá trình tìm hiểu em không thể tránh khỏi những thiếu xót và hạn chế, rất mong
nhận được những đóng góp tích cực của người đọc để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cám ơn thầy giáo Phan Trọng Hanh đã hướng dẫn giúp đỡ em
hoàn thành em tiểu luận này
Nội, ngày tháng
năm
Học viên: Đỗ Thị Sen
1
Lọc số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lọc số - Người đăng: sendt.uct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Lọc số 9 10 147