Ktl-icon-tai-lieu

LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi Ngọc Lan Tnut
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA: ĐIỆN
BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÀI TẬP

LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Theo chương trình 150 TC
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Tự động hóa

CBGD: Ths. Dương Quốc Hưng
Phòng: 211 – A4
Phone: 0984.505.937
Email: quochungkd@tnut.edu.vn

Thái Nguyên, năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I .............................................................................................................. -11.1. Mục đích chương 1................................................................................. -11.2. Tóm tắt nội dung ..................................................................................... -11.3. Hướng dẫn làm bài tập ............................................................................ -1CHƯƠNG II ........................................................................................................... -132.1. Mục đích chương 2................................................................................ -132.2. Tóm tắt nội dung ................................................................................... -132.3. Hướng dẫn làm bài tập .......................................................................... -13CHƯƠNG III.......................................................................................................... -183.1. Mục đích chương 3................................................................................ -183.2. Tóm tắt nội dung ................................................................................... -183.3. Hướng dẫn làm bài tập .......................................................................... -18-

1

CHƯƠNG I: BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CƠ BẢN
1.1. MỤC ĐÍCH CHƯƠNG 1
Nội dung của chương giúp sinh viên củng cố lại kiến thức về các bộ điều khiển
kinh điển, ảnh hưởng của các thông số đến chất lượng của hệ thống điều khiển. Giúp
sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về logic mờ, các phép toán về logic mờ.
Từ đó ứng dụng logic mờ vào điều khiển. Sinh viên hiểu được cấu trúc của bộ điều mờ
cơ bản. Biết cách thiết kế một bộ điều khiển mờ trên phần mềm Matlab – Fuzzy.
1.2. TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhắc lại những kiến thức về bộ điều khiển kinh điển, từ đó phân tích ưu, nhược
điểm của bộ điều khiển kinh điển. Để khắc phục những nhược điểm của bộ điều khiển
kinh điển, bộ đìều khiển mờ đã ra đời. Nội dung của chương đi tìm hiểu các phép toán
về logic mờ, phân tích kỹ các khối chức năng của bộ điều khiển mờ. Ảnh hưởng của
các tham số đến độ phi tuyế...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA: ĐIỆN
BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÀI TẬP
LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Theo chương trình 150 TC
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Tự động hóa
CBGD: Ths. Dương Quốc Hưng
Phòng: 211 – A4
Phone: 0984.505.937
Email: quochungkd@tnut.edu.vn
Thái Nguyên, năm 2013
LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG - Người đăng: Ngọc Lan Tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG 9 10 493