Ktl-icon-tai-lieu

LTM

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Phân tích quá trình quá độ trong
mạch điện tuyến tính
Tóm tắt lý thuyết
Quá trình quá độ trong mạch điện là quá trình chuyển từ một trạng thái
xác lập này của mạch sang một trạng thái xác lập khác. Quá trình quá độ trong
mạch điện được bắt đầu từ thời điểm “đóng-mở mạch”, thường coi là từ t 0=0.
Nguyên nhân của quá trình quá độ là sự có mặt của các thông số quán tính L và
C trong mạch. Ta biết rằng các thông số quán tính L, C tích luỹ năng lượng W M
và WE nên khi quá trình quá độ diễn ra sẽ có sự phân bố lại năng lượng trong
mạch. Tốc độ biến thiên của năng lượng chính là công suất: p(t)=

dW W

.
dt
t

Như vậy thì tốc độ biến thiên của năng lượng p(t) phải , tức không thể tồn tại
W0 khi t=0. Từ đó ta có điện áp trên điện dung u C(t) và dòng điện qua điện
cảm iL(t) phải biến thiên liên tục. Giá trị của điện áp trên C và dòng điện qua L
tại thời điểm bắt đầu diễn ra quá trình quá độ là rất quan trọng. Chúng được gọi
là điều kiện ban đầu (ĐKBĐ) - đó chính là các điều kiện biên trong bài toán giải
phương trình vi phân. Nếu chúng bằng 0 thì gọi là điều kiện ban đầu không.
f(t)

a)

f(t)

b)
A

h

h

f(t)

0
0

t



0

c)

t

t

H×nh 3.1.
Để tiện phân tích mạch trong chế độ quá độ người ta chia nguồn tác động
thành các dạng tác động mẫu sau:
 0 khi t  0
 h khi 0 t

-Nguồn bậc thang: f (t ) 

(Hình 3.1a)

 0 khi t  0

-Nguồn xung vuông f (t )  h khi 0 t  (Hình 3.1b)
 0 khi   t


(3.1)
(3.2)

  khi t 0
(đồ thị trùng với trục tung) (3.3)
 0 khi t 0

-Nguồn xung Dirac (t)= 
-Nguồn hình sin:

81

(Hình 3.1c)

 0 khi t  0
f ( t ) 
 A cost hoăo sin t khi 0 t

(3.4)

Mạch điện, ngoài đặc tính tần số còn đặc trưng bởi đặc tính quá độ h(t) và
đặc tính xung g(t). Chúng được định nghĩa như sau:

h( t ) 

phan ung cua mach
tác đông bâc thang ĐKBĐ không

g( t ) 

phan ung cua mach
Diên tích xung tác đông ĐKBĐ không

(3.5)

(3.6)

Phân tích trình quá độ của mạch điện là lập và giải hệ phương trình trạng
thái đặc trưng cho mạch bằng công cụ toán thích hợp. Hệ phương trình trạng thái
của mạch điện tuyến tính thường gặp là một hệ phương trình vi phân tuyến tính
hệ số hằng không thuần nhất. Nghiệm của hệ gồm hai thành phần:
- Nghiệm của hệ phương trình vi phân thuần nhất - đây chính là dao động
tự do trong mạch điện. Là dao động tự do nên khi t thì thành phần tự
do phải tiến tới 0.
- Thành phần thứ hai là 1 nghiệm riêng - đó chính là dao động cưỡng bức
trong mạch điện.
Nghiệm tổng quát của hệ là là tổng (tức xếp chồng) của d...
Chương 3
Phân tích quá trình quá độ trong
mạch điện tuyến tính
Tóm tắt lý thuyết
Quá trình quá độ trong mạch điện quá trình chuyển từ một trạng thái
xác lập này của mạch sang một trạng tháic lập khác. Quá trình quá độ trong
mạch điện được bắt đầu từ thời điểm “đóng-mở mch”, thường coi từ t
0
=0.
Nguyên nhân của quá trình quá độ smặt của các thông số quán nh L
C trong mạch. Ta biết rằng các thông số quán tính L, C tích luỹ năng ợng W
M
W
E
nên khi quá trình quá độ diễn ra sẽ có sự phân bố lại ng lượng trong
mạch. Tốc độ biến thiên của năng lượng chính công suất: p(t)=
t
W
dt
dW
.
Như vậy thì tốc độ biến thiên của ng lượng p(t) phải , tức không thể tồn tại
W0 khi t=0. Từ đó ta có điện áp trên điện dung u
C
(t) và dòng điện qua điện
cảm i
L
(t) phải biến thiên liên tục. Giá trị của điện áp trên C và dòng điện qua L
tại thời điểm bắt đầu diễn ra quá trình quá độ rất quan trọng. Chúng được gọi
điều kiện ban đầu (ĐKBĐ) - đó chính là các điều kiện biên trong bài toán giải
phương trình vi phân. Nếu chúng bằng 0 thì gọi là điều kiện ban đầu không.
t
f(t)
a)
0
t
f(t)
b)
0
t
f(t)
c)
0
A
h
h
H×nh 3.1.
Để tiện phân tích mạch trong chế độ quá độ người ta chia nguồn c động
thành các dạng tác động mẫu sau:
-Nguồn bậc thang:
tkhih
tkhi
)t(f
0
00
(Hình 3.1a) (3.1)
-Nguồn xung vuông
tkhi
tkhih
tkhi
)t(f
0
0
00
(Hình 3.1b) (3.2)
-Nguồn xung Dirac (t)=
00
0
tkhi
tkhi
(đồ thị trùng với trục tung) (3.3)
-Nguồn hình sin:
81
LTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LTM - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
LTM 9 10 695