Ktl-icon-tai-lieu

Lún công trình

Được đăng lên bởi nguyenvanqui89-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hiện nay các khái niệm về lún và lún lệch đã trở nên thông dụng với người dân. Lún là công
trình bị chuyển vị thẳng đứng từ trên xuống dưới của đất nền, kéo theo móng và cả bản thân
công trình, thường được đo bằng milimét. Lún xảy ra do sự nén chặt của đất nền dưới tác dụng
của trọng lượng toàn bộ công trình. Còn khái niệm lún lệch hay còn gọi lún tương đối là chuyển
vị thẳng đứng không đều đưa đến chuyển vị ngang gây nghiêng nhà. Tất cả các công trình xây
dựng đều bị lún, miễn là trong giới hạn cho phép.
Trong các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng hiện hành đã quy định độ lún tối đa cho
phép từng loại nhà và công trình (phần lớn từ 8 đến 30 cm). Ngoài trị số độ lún tuyệt đối, còn
quy định lượng chênh lệch tối đa cho phép về độ lún tương đối của các điểm trong nền, độ
nghiêng, …
A. Nguyên nhân
Hiện tượng lún nứt công trình nhìn chung đều liên quan đến quy mô, kết cấu công trình và
đất nền. Công trình có thể bị lún nhiều nhưng không bị phá hoại nếu không xảy ra sự lún lệch
và đặc biệt là khả năng chịu đựng được biến dạng của kết cấu công trình.
Phần lớn các công trình sau khi xây dựng xong bị lún nứt thường liên quan đến các yếu tố
chủ quan khi nhận thức về đất nền và công trình trong các khâu khảo sát, thiết kế và thi công
xây dựng. Các trường hợp công trình đã xây dựng và ổn định lâu dài, bỗng nhiên bị lún nứt
thường liên quan đến những tác động khách quan làm thay đổi trạng thái ứng xử của công trình
và đất nền.
Có hai nguyên nhân chính gây lún nứt khi xây chen công trình: sự chênh lệch (hoặc bị xáo
trộn) về địa tầng và sự khác nhau rõ rệt giữa tải trọng tác dụng (tải trọng thẳng đứng và tải
trọng nằm ngang) lên mỗi công trình.
1. Yếu tố về địa tầng:
- Không tiến hành nghiêm túc việc điều tra, khảo sát công trình lân cận và dự báo các tác
động đối với khu vực xung quanh do thi công công trình mới.
- Không phát hiện hoặc nhận định không chính xác quy luật phân bố không gian (theo chiều
rộng và chiều sâu) của cấu tạo địa tầng, đặc biệt là các lớp đất yếu nằm trong vùng ảnh hưởng
của tải trọng công trình. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạch định mật độ khảo sát chưa đủ bao
quát, đặc biệt ở những nơi có điều kiện địa chất dự đoán biến động mạnh.
- Đánh giá không chính xác các đặc trưng tính chất cơ lý của các lớp đất hoặc không cung
cấp các số liệu cần thiết cho thiết kế.
2. Yếu tố về tải trọng:
- Thiết kế biện pháp thi công đào đất, tầng ngầm chưa coi trọng áp lực ngang do công trình
hiện hữu có khả năng gây phụ thêm.
- Thiết kế ...
Hiện nay các khái niệm về lún lún lệch đã trở nên thông dụng với người dân. Lún công
trình bị chuyển vị thẳng đứng từ trên xuống dưới của đất nn, kéo theo móng cả bản thân
công trình, thường được đo bằng milimét. Lún xảy ra do sự nén chặt của đất nền dưới tác dụng
của trọng lượng toàn bộ công trình. Còn khái niệm lún lệch hay còn gọi lún tương đối là chuyển
vị thẳng đứng không đều đưa đến chuyển vị ngang gây nghiêng nhà. Tất cả các công trình xây
dựng đều bị lún, miễn là trong giới hạn cho phép.
Trong các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng hiện hành đã quy định độ lún tối đa cho
phép từng loại nhà công trình (phần lớn từ 8 đến 30 cm). Ngoài trị số độ lún tuyệt đối, còn
quy định lượng chênh lệch tối đa cho phép về đ lún tương đối của các điểm trong nền, độ
nghiêng, …
A. Nguyên nhân
Hiện tượng lún nứt công trình nhìn chung đều liên quan đến quy mô, kết cấu công trình
đất nền. ng trình thể bị lún nhiều nhưng không b phá hoại nếu không xảy ra sự lún lệch
và đặc biệt là khả năng chịu đựng được biến dạng của kết cấu công trình.
Phần lớn các công trình sau khi xây dựng xong bị lún nứt thường liên quan đếnc yếu tố
chủ quan khi nhận thức về đất nền công trình trong các khâu khảo sát, thiết kế thi công
xây dựng. Các trường hợp công trình đã xây dựng ổn định lâu i, bỗng nhiên bị lún nứt
thường liên quan đến những tác động khách quan làm thay đổi trạng thái ứng xử của công trình
và đất nền.
hai nguyên nhân chính gây n nứt khi xây chen công trình: sự chênh lệch (hoặc bị xáo
trộn) về địa tầng sự khác nhau rõ rệt giữa tải trọng tác dụng (tải trọng thẳng đứng tải
trọng nằm ngang) lên mỗi công trình.
1. Yếu tố về địa tầng:
- Không tiến hành nghiêm túc việc điều tra, khảot công trình lân cận dự báo các tác
động đối với khu vực xung quanh do thi công công trình mới.
- Không phát hiện hoặc nhận định không chính xác quy luật phân bố không gian (theo chiều
rộng và chiều sâu) của cấu tạo địa tầng, đặc biệt là các lớp đất yếu nằm trong vùng ảnh hưởng
của tải trọng công trình. Nguyên nhân chủ yếu do hoạch định mật đkhảo sát chưa đủ bao
quát, đặc biệt ở những nơi có điều kiện địa chất dự đoán biến động mạnh.
- Đánh giá không chính xác các đặc trưng tính chất của các lớp đất hoặc không cung
cấp các số liệu cần thiết cho thiết kế.
2. Yếu tố về tải trọng:
- Thiết kế biện pháp thi công đào đất, tầng ngầm chưa coi trọng áp lc ngang do công trình
hiện hữu có khả năng gây phụ thêm.
- Thiết kế kiến trúc bất cân đối dẫn đến tải trọng không đều (lệch tâm của tải trọng bên trên
của móng): do xu hướng muốn tận dụng không gian nên nhà được đưa ra phía không gian
công cộng dẫn đến sự lệch tâm của tải trọng công trình.
- Dự báo không đúng đlún của công trình hiện hữu do ảnh hưởng của việc đào hố ng
khi thi công công trình mới.
- Đánh giá không đầy đủ ảnh hưởng do chất tải nặng (vật liệu xây dựng, đối trọng để ép cọc
hoặc để nén tĩnh,...) trong phạm vi giáp với công trình hiện hữu.
- Đánh giá không toàn diện mức ảnh hưởng gây ra do sự thay đổi lớn chiều dày tầng đất
yếu theo chiều sâu và trên diện trong khu vực điều kiện địa chất công trình phức tạp.
Ngoài hai yếu tố trên, còn một số tác động khác từ bên ngoài như: sập hang động ngầm
(karst), hạ mực nước ngầm, lún do tải trọng của đất san lấp tạo mặt bằng,…
B. Một số giải pháp cơ bản
1. Tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Điều 8 của Thông tư 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009
của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quản chất lượng xây dựng nhà riêng lẻ. Theo đó,
cần khảot đánh giá đầy đủ về tình trạng các công trình hiện hu liền kề cả về phần nổi
Lún công trình - Trang 2
Lún công trình - Người đăng: nguyenvanqui89-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lún công trình 9 10 905