Ktl-icon-tai-lieu

Luyện kim loại Đồng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-Ứng dụng : là kim loại màu quan trọng bậc nhất,được dùng rộng rãi trong nhiều
lĩnh vực,đặc biệt có vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp như chế tạo
máy, quốc phòng, giao thông vận tải, điện và điện tử.
Đồng là vật liệu dễ dát mỏng, dễ uốn, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, vì vậy
nó được sử dụng một cách rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm:
Dây điện.
Que hàn đồng.
Tay nắm và các đồ vật khác trong xây dựng nhà cửa.
Đúc tượng: Ví dụ tượng Nữ thần Tự Do, chứa 81,3 tấn (179.200 pao) đồng hợp
kim.
Cuộn từ của nam châm điện.
Động cơ, đặc biệt là các động cơ điện.
Động cơ hơi nước của Watt.
Rơ le điện, dây dẫn điện giữa các bảng mạch và các chuyển mạch điện.
Ống chân không, ống tia âm cực và magnetron trong các lò vi ba.
Bộ dẫn sóng cho các bức xạ vi ba.
Việc sử dụng đồng trong các mạch IC đã trở nên phổ biến hơn để thay thế cho
nhôm vì độ dẫn điện cao của nó.
Là một thành phần trong tiền kim loại.
Trong đồ nhà bếp, chẳng hạn như chảo rán.
Phần lớn các đồ dùng bằng niken trắng dùng ở bàn ăn (dao, nĩa, thìa) có chứa một
lượng đồng nhất định.
Trong chế tạo đồ đựng thức ăn bằng bạc (hàm lượng bạc từ 92,5% trở lên), có
chứa một số phần trăm đồng.

Là thành phần của gốm kim loại và thủy tinh màu.
Các loại nhạc khí, đặc biệt là các loại nhạc khí từ đồng thau.
Làm bề mặt tĩnh sinh học trong các bệnh viện hay các bộ phận của tàu thủy để
chống hà.
Các hợp chất, chẳng hạn như dung dịch Fehling, có ứng dụng trong phân tích hóa
học.
Đồng (II) Sulfat được sử dụng như là thuốc bảo vệ thực vật và chất làm sạch nước.
-Nguyên liệu :
Nguyên liệu đồng gồm đồng phế liệu và quặng đồng,ngoài ra có thể là bã thải của
quá trình luyện kim loại màu khác.Quặng đồng sunfua do khoáng sunfua tạo
thành,đây là dạng cơ bản,chiếm tới 85 – 90% tổng lượng quặng đồng và quặng
oxit do các khoáng oxit, silicat , cacbonat tạo thành.
-Phương pháp chế biến: Sử dụng hai phương pháp : Hỏa luyện hoặc Thủy
luyện.Hiện nay phương pháp hỏa luyện chiếm trên 90% sản lượng đồng sản xuất
trên Thế giới.Sơ đồ :

Quặngđồng sunfua
Tuyển nổi
Tinh quặng đồng sunfua
khí lò

Thiêu: thiêu kết

Trợ dung

bụi

sản phẩm thiêu :thiêu kết
Luyện ra Sten đồng

Trợ dung

stên đồng

Thỏi luyên stên đồng

xỉ thải
xỉ lò chuyển

Đồng thô
Hỏa tinh luyện

bã tinh luyện

Đồng cản phẩm
điện phân tinh luyện
Đồng cực âm
Nấu đúc thỏi
Xỉ, bã

bùn cực dương
xử lý thu hồi Ag, Au, Cu,kim loại

đồng thỏi thành phẩm

thu bụi
chế H2SO4

-Thủy luyện: Nung oxi hóa quặng đồng để chuyển thành CuO, sau đó hoà tan CuO
bằng axit để thu ...
-Ứng dụng
 !"#$%!&'($)*
'+,)&(!-$!$./
01!$2'32,%-45$!5$,!6!+
%7.8'7-9'7-):
;<+$/
=>1/
?+@!'1!'9<+"./
0ABC8DEF?";GHIJKILM/NOO)P1)
/
QRS<$/
0T#$'T$/
0TTUSVW/
XT>$<+5$E'-!'+Y$/
Z<(,[<"!>'&!/
\57%'G9!/
B$7.81']Q^_)`*TY+*
(!65$S%/
a)F[/
?1*)b-'/
cFU'1d>@^4K 6P%G
1e/
?*1"G4dKRMNfg^_P%
G7,)F41/
Luyện kim loại Đồng - Trang 2
Luyện kim loại Đồng - Người đăng: Nguyễn Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Luyện kim loại Đồng 9 10 65