Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại 9 10 128