Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết điều khiển tự động

Được đăng lên bởi nhat1234567777
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Bài 1-1
Cho sơ đồ khối của hệ thống như hình 1. Sơ đồ khối của hệ thống được
chuyển đổi như hình 2 và hình 3

Hình 1

Hình 2

Hình 3
Lời giải:
Thực hiện cộng tại điểm x của hình 1, tai đây ta có:
Hay

Từ sơ đồ khối và phương trình trên ta có:
Với sơ đồ hệ thống ở hình 2 và 3 chúng ta phải tìm mối quan hệ giữa y và u
Hình 2 ta cộng tại điểm x:

Kết hợp 2 phương trình ta có:
So sánh với (*) ta có:
Trong hình 3:

Đồng nhất với phương trình (*):
Vậy:
Bài 1-2:
Cho hệ thống điều khiển vòng kín như hình 1. Tìm Geq(s) và Heq(s) của hệ
thống cho bởi hình 2.

Hình 1

Hình 2
Lời giải:
Từ sơ đồ khối ở hình 1 ta có được khâu phản hồi của hệ thống:
Và
Thay vào khâu phản hồi:
Với y = x1, ta có được hàm truyền của khâu phản hồi:
Từ sơ đồ khối hình 1 ta có:

Bài 1-5:
Cho hệ thống được trình bày hình dưới. Hãy tìm mối quan hệ giữa u và y (
) là 1 hàm theo H1, H2, G1, G2 và G3.

Lời giải:
Từ sơ đồ khối trên ta có được phương trình:

Từ phương trình (3) và (4) thay vào x2:
Lấy phương trình (5) thế vào phương trình (2):

Thế phương trình (6) vào phương trình (1):

Như vậy:

Bài 1- 6:
Cho sơ đồ khối của hệ thống như sau:

Hãy tìm hàm truyền của hệ thống và tối giản sơ đồ khối.
Lời giải:
Hệ thống có 2 khâu phản hồi. Ta sắp xếp lại sao cho chỉ còn 1 khâu phản hồi.
Chuyển điểm A của khâu phản hồi phía dưới tới điểm A’ thì phải biến đổi H2
thành

Chuyển điểm B ở phía trên tới điểm B’ thì H1 được biến đổi thành:
Sơ đồ khối được chuyển đổi tương đương thành:

2 khâu phản hồi được chuyển thành 1 khâu , với :

Từ sơ đồ khối vừa có, ta có được hàm truyền được đơn giản hóa như sau:

Bài 1-7: Thu gọn sơ đồ của hệ thống điều khiển vòng kín nhiều vòng hình
dưới thành sơ đồ đơn giản:

Giải:
Để có thể thu gọn sơ đồ trên cần phải dùng những quy tắc sau:
+

+

thành

thành

+

thành

Sử dụng quy tắc 2 sẽ chuyển được khối H2 ra sau khối G4. Sử dụng quy tắc 3 sẽ
khử được vòng G3.G4. G1. Đưa ra được sơ đồ tương đương như hình dưới.

H2

Khử vòng G sẽ được:
4

Cuối cùng, thu gọn lại theo nguyên tắc 1 khử vòng H3 được sơ đồ thu gọn như
hình dưới:

Bài 1- 8: Mô hình mạch khuếch đại được đưa ra như hình dưới:

- Cho A > 104
V0

- Tính hệ số khuếch đại e
in

- Dòng vào được xem như không đáng kể do trở kháng đầu vào của bộ
khuếch đại là rất lớn
Giải
Do dòng điện vào cuẩ bộ khuếch đại là bằng 0 nên dòng điện đi qua R1 và R2 là
bằng nhau nên biểu thưc toán tại nút n là:

Vì hệ số khuếh đại là A nên ta có

Gộp hai phép tính vào ta có:

Hay:

Có thể viết lại biểu thức cuối cùng như sau:

Tại ...
Chương 1
Bài 1-1
Cho sơ đồ khối của hệ thống như hình 1. Sơ đồ khối của hệ thống được
chuyển đổi như hình 2 và hình 3
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Lời giải:
Thực hiện cộng tại điểm x của hình 1, tai đây ta có:
Hay
Từ sơ đồ khối và phương trình trên ta có:
Với sơ đồ hệ thống ở hình 2 và 3 chúng ta phải tìm mối quan hệ giữa y và u
Hình 2 ta cộng tại điểm x:
Kết hợp 2 phương trình ta có:
So sánh với (*) ta có:
Trong hình 3:
Lý thuyết điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết điều khiển tự động - Người đăng: nhat1234567777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lý thuyết điều khiển tự động 9 10 225