Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi bluerosebach
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

NTU
®¹i häc nha trang
1959

PGS. TS. Nguyễn Văn

Nhận

Lý thuyết

(Tài liệu lưu hành nội bộ)

Nha trang - 2010

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Động cơ là một loại máy có chức năng bién đổi một dạng năng lượng nào đó
thành cơ năng. Tuỳ thuộc vào dạng năng lượng ở đầu vào là điện năng, nhiệt năng, thuỷ
năng,v.v. người ta phân loại động cơ thành động cơ điện, động cơ nhiệt, động cơ thuỷ
lực,v.v.
Động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt, tức là loại máy có chức năng bién
đổi nhiệt năng thành cơ năng. Các loại động cơ nhiệt phổ biến hiện nay không được cung
cấp nhiệt năng từ bên ngoài một cách trực tiếp mà được cung cấp nhiên liệu, sau đó nhiên
liệu được đốt cháy để tạo ra nhiệt năng. Căn cứ vào vị trí đốt nhiên liệu, người ta chia các
loại động cơ nhiệt thành hai nhóm : động cơ đốt trong và động cơ đốt ngoài. Ở động cơ
đốt trong, nhiên liệu được đốt cháy trực tiếp trong không gian công tác của động cơ và
cũng tại đó diễn ra quá trình chuyển hoá nhiệt năng thành cơ năng. Ở động cơ đốt ngoài,
nhiên liệu được đốt cháy trong lò đốt riêng biệt để cấp nhiệt cho môi chất công tác
(MCCT), sau đó MCCT được dẫn vào không gian công tác của động cơ để thực hiện quá
trình chuyển hoá nhiệt năng thành cơ năng.
Theo cách phân loại như trên thì các loại động cơ có tên thường gọi như : động cơ
xăng, động cơ diesel, động cơ piston quay, động cơ piston tự do, động cơ phản lực,
turbine khí đều có thể được xếp vào nhóm Động cơ đốt trong ; còn động cơ hơi nước
kiểu piston, turbine hơi nước, động cơ Stirling thuộc nhóm Động cơ đốt ngoài. Tuy
nhiên, trong các tài liệu chuyên ngành, thuật ngữ "Động cơ đốt trong" (Internal
Combustion Engine) thường được dùng để chỉ riêng loại động cơ đốt trong cổ điển có cơ
cấu truyền lực kiểu piston-thanh truyền-trục khuỷu, trong đó piston chuyển động tịnh tiến
qua lại trong xylanh của động cơ. Các loại động cơ đốt trong khác thường được gọi bằng
các tên riêng , ví dụ : động cơ piston quay (Rotary Engine), động cơ piston tự do (Free Piston Engine), động cơ phản lực (Jet Engine), turbine khí (Gas Turbine). Trong giáo
trình này, thuật ngữ động cơ đốt trong (viết tắt : ĐCĐT) cũng được hiểu theo quy ước nói
trên.
ĐCĐT có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau (Bảng 1.1-1). Căn cứ vào
nguyên lý hoạt động, có thể chia ĐCĐT thành các loại : động cơ phát hoả bằng tia lửa ,
động cơ diesel , động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ.
PGS. TS.

Nguyễn Văn Nhận - ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (...
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
NTU
®¹i häc nha trang
1959
PGS. TS.
Nguyn Văn Nhn
Lý thuyết
(Tài liu lưu hành ni b)
Nha trang - 2010
Lý thuyết động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết động cơ đốt trong - Người đăng: bluerosebach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Lý thuyết động cơ đốt trong 9 10 278