Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạch

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Mạch điện-thông số mạch
Các định luật cơ bản của mạch điện
Tóm tắt lý thuyết
Một số thuật ngữ và định nghĩa
Các nguồn trong mạch điện gọi là các tác động, các điện áp và dòng điện
ở các nhánh gọi là các phản ứng của mạch. Điện áp và dòng điện gọi các đại
lượng điện (không gọi công suất là đại lượng điện).
Các thông số mạch thụ động bao gồm điện trở, điện cảm và điện dung.
Điện trở có thể ký hiệu là R hoặc r. Điện dung và điện cảm phải ký hiệu là các
chữ in hoa tương ứng L và C.
Giá trị tức thời của điện áp và dòng điện ký hiệu tương ứng là chữ u, i
thường (không viết hoa) hoặc có viết thêm biến thời gian như u(t), i(t). Giá thị
hiệu dụng ký hiệu tương ứng là U và I, giá trị biên độ ký hiệu là U m và Im. Tương
.

.

.

.

ứng sẽ có ký hiệu trong miền phức là U, I ; U m , I m
Quan hệ dòng - áp trên các thông số mạch:
Trên điện trở R: Hình 1.1a.
Định luật Ôm
u=i. R hay u(t)=i(t).R
p hay p(t)=u2R=

Công suất tức thời

(1.1)

2

i
0
R

(1.2)

Năng lượng tiêu hao ở dạng nhiệt năng trong khỏang thời gian t1t2:
t2

W T= p( t )dt

(1.3)

t1

i

a)
R

b)
L

c)
C
i

u
H×nh 1.1

u

i

u

Trên điện cảm L: Hình 1.1b
Định luật Ôm:
u= L

di
dt

t

hay

i

1
udt  I Lo
L t
0

(1.4)

Trong đó IL0 [hay IL(t0) hay iL0] là giá trị của dòng điện qua L tại thời điểm
ban đầu t=t0.
Năng lượng tích luỹ ở dạng từ trường tại thời điểm bất kỳ là:
11

W M= L

i2
2

(1.5)

Công suất tức thời:
p= i.u 

dWM
di
i.L
dt
dt

(1.6)

Trên điện dung C: Hình 1.1.c
t

du
i= C
dt

Định luật Ôm

hay

1
u  idt  U Co
C0

(1.7)

Trong đó UC0 [hay UC(t0) hay uC0] là giá trị của điện áp trên C tại thời
điểm ban đầu t=t0.
Năng lượng tích luỹ ở dạng điện trường tại thời điểm bất kỳ:
W E= C

u2
2

(1.8)

Công suất tức thời:
p= u.i 

dWE
du
u.C
dt
dt

(1.9)

Lưu ý: Các công thức (1.1), (1.4) và (1.7) ứng với trường hợp điện áp và
dòng điện ký hiệu cùng chiều như trên hình 1.1. Nếu chiều của dòng điện và điện
áp ngược chiều nhau thì trong các công thức trên sẽ có thêm dấu “-” vào một
trong hai vế của phương trình.
Thông số nguồn: Nguồn điện áp hay nguồn suất điện động (sđđ) lý tưởng,
nguồn điện áp thực tế (không lý tưởng) ký hiệu tương ứng ở hình 1.2a, b. Nguồn
dòng điện lý tưởng, nguồn dòng điện thực tế (không lý tưởng) ký hiệu tương ứng
ở hình 12c, d.
R0

R0
I0 

i hay i0

e hay u

e hay u

a)

i hay i0

b)

d)
c)
H×nh 1.2

R0

E
R0

E
E R 0 I 0

I0

R0

e)

Khi phân tích mạch điện có thể biến đổi tương đương giữa 2 loại nguồn
có tổn hao như ở hình 1.2e. Phép biến đổi rất đơn giản: t...
Chương 1
Mạch điện-thông số mạch
Các định luật cơ bản của mạch điện
Tóm tắt lý thuyết
Một số thuật ngữ và định nghĩa
Các nguồn trong mạch điện gọi là các tác động, các điện áp dòng điện
c nhánh gọi các phản ứng của mạch. Điện áp dòng điện gọi các đại
lượng điện (không gọi công suất là đại lượng điện).
Các thông số mạch thụ động bao gồm điện trở, điện cảm điện dung.
Điện trở thể hiệu R hoặc r. Điện dung điện cảm phải hiệu các
chữ in hoa tương ứng L và C.
Giá trị tức thời của điện áp dòng điện hiệu tương ứng chữ u, i
thường (không viết hoa) hoặc viết thêm biến thời gian như u(t), i(t). Giá th
hiệu dụng ký hiệu tương ứng là U và I, giá trị biên độ ký hiệu là U
m
I
m
. Tương
ứng sẽ có ký hiệu trong miền phức là
m
..
m
..
I,U;I,U
Quan hệ dòng - áp trên các thông số mạch:
Trên điện trở R: Hình 1.1a.
Định luật Ôm u=i. R hay u(t)=i(t).R (1.1)
Công suất tức thời p hay p(t)=u
2
R=
R
i
2
0 (1.2)
Năng lượng tiêu hao ở dạng nhiệt năng trong khỏang thời gian t
1
t
2
:
W
T
=
2
1
t
t
dt)t(p
(1.3)
H×nh 1.1
R L C
i
i i
u
u
u
a)
b)
c)
Trên điện cảm L: Hình 1.1b
Định luật Ôm:
u=
dt
di
L
hay
t
t
Lo
Iudt
L
i
0
1
(1.4)
Trong đó I
L0
[hay I
L
(t
0
) hay i
L0
] là giá trị của dòng điện qua L tại thời điểm
ban đầu t=t
0
.
Năng lượng tích luỹ ở dạng từ trường tại thời điểm bất kỳ là:
11
Lý thuyết mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mạch - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lý thuyết mạch 9 10 635