Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT Ô TÔ

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN KHUNG GẦM
**********************

GIÁO TR̀ NH

Ô TÔ 1
(LÝ THUYẾT Ô TÔ)

Người biên soạn: GVC. MSc. Đặng Quý

TP. HỒ CHÍ MINH, 9 / 2010

LỜI NÓI ĐẦU

N

ền công nghiệp chế tạo ô tô trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ở
Việt Nam, trong thời gian không lâu nữa từ tình trạng lắp ráp xe hiện nay,
chúng ta sẽ tiến đến tự chế tạo ô tô. Bởi vậy, việc đào tạo đội ngũ cử nhân, kỹ
sư có trình độ đáp ứng được những đòi hỏi của ngành công nghệ và sửa chữa
ô tô là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách.
Để phục vụ cho mục đích lâu dài nêu trên và trước mắt để đáp ứng cho chương trình
đào tạo theo hướng công nghệ ô tô, khoa Cơ khí Động lực của trường Đại học Sư phạm Kỹ
thuật đã phân công cán bộ giảng dạy biên soạn giáo trình “Ô tô 1” (Lý thuyết ô tô) dùng cho
hệ đại học.
Giáo trình này có 11 chương bao gồm các vấn đề về khảo sát động học chuyển động
thẳng, quay vòng và phanh ô tô, khảo sát hiện tượng dao động, ổn định và đánh giá tính kinh
tế nhiên liệu của ô tô. Học phần này là cơ sở cho việc đánh giá chất lượng động lực học
chuyển động của ô tô, cho những ứng dụng trong vận hành, khai thác cũng như tính tốn thiết
kế động học và động lực học những mẫu xe mới.
“Ô tô 1” là học phần chuyên nghành quan trọng ở năm cuối. Bởi vậy, trước khi học
môn này, sinh viên phải học trước các học phần sau: “Cơ lí thuyết”, “Cấu tạo ô tô”, “Động cơ
đốt trong 1”.
Mục tiêu của học phần này là cung cấp cho sinh viên những phương pháp và công cụ
để khảo sát đặc tính động học và động lực học chuyển động của ô tô. Trang bị cho sinh viên
những cơ sở lý thuyết phục vụ cho các học phần chuyên nghành khác như : “Kết cấu và tính
tốn ô tô”, “Phân phối công suất và ổn định chuyển động của ô tô”, “Tự động điều khiển trên ô
tô”…v.v.
Do trình độ và thời gian có hạn, bởi vậy giáo trình này chắc sẽ có nhiều chỗ chưa hồn
thiện và thiếu sót. Rất mong các đồng chí và các bạn đọc góp ý để lần tái bản sau có chất
lượng nội dung tốt hơn. Tôi xin chân thành cám ơn!

Người biên soạn:
GVC. MSc. Đặng Quý

1

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu ............................................................................................................................ 1
Mục lục ................................................................................................................................. 2
Kí hiệu và đơn vị đo cơ bản .................................................................................................. 6
CHƯƠNG 1...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN KHUNG GẦM
**********************
G
G
I
I
Á
Á
O
O
T
T
R
R
̀
̀
N
N
H
H
Ô
Ô
T
T
Ô
Ô
1
1
(LÝ THUYẾT Ô TÔ)
Người biên soạn: GVC. MSc. Đặng Quý
TP. HỒ CHÍ MINH, 9 / 2010
LÝ THUYẾT Ô TÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT Ô TÔ - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
LÝ THUYẾT Ô TÔ 9 10 712