Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết ôtô 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 8

TÍNH NĂNG CƠ ĐỘNG CỦA Ô TÔ

Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng:
1. Định nghĩa được tính năng cơ động của ô tô.
2. Xác định được các thông số hình học ảnh hưởng đến tính năng cơ động của ô tô.
3. Giải thích được khả năng cơ động của ô tô có cầu trước chủ động.
4. Phân tích được ảnh hưởng của hiệu suất riêng của vi sai đến tính năng cơ động của
ô tô.
5. Trình bày được hiện tượng lưu thông công suất ở ô tô có nhiều cầu chủ động.

123

8.1. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH NĂNG CƠ ĐỘNG CỦA
Ô TÔ:
8.1.1. Khái niệm về tính năng cơ động của ô tô:
Tính năng cơ động của ô tô là khả năng chuyển động linh hoạt và khả năng thích ứng
của chúng với những điều kiện đường xá khó khăn và địa hình phức tạp.
Tính năng cơ động phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sau:
- Chất lượng kéo, bám ở các bánh xe.
- Các thông số hình học của ô tô.
Ngồi ra, những đặc điểm về cấu tạo của các cụm riêng biệt của ô tô và trình độ
thành thạo của người lái cũng ảnh hưởng đến tính năng cơ động.
8.1.2. Các thông số hình học:
8.1.2.1. Khoảng sáng gầm xe:
là h.

Đó là khoảng cách giữa điểm thấp nhất của gầm xe với mặt đường được ký hiệu

Khoảng cách này đặt trưng cho độ nhấp nhô lớn nhất của mặt đường mà xe có thể
vượt qua được.
Ở những ô tô có tính năng cơ động thấp h = 175÷210mm (đối với ô tô du lịch) và h =
240÷275 mm (đối với ô tô tải).
Ở những ô tô có tính năng tính năng cơ động cao, khoảng sáng này thường lớn hơn so
với ô tô có tính năng cơ động thấp từ 20÷50 mm.
Ở những xe đặc biệt khoảng sáng gầm xe này có thể đạt tới 400 mm hoặc cao hơn.




1

h
2

h 8.1: Các thông số hình học về tính năng cơ động của ô tô

Hìn

8.1.2.2. Bán kính cơ động dọc và cơ động ngang:
Hai thông số này đặt trưng cho hình dạng của chướng ngại vật mà xe có thể khắc phục
được.

124

- Bán kính cơ động dọc 1 là bán kính lớn nhất của mặt trụ tiếp tuyến với các bánh xe
trước và bánh xe sau và đi qua điểm thấp nhất của gầm xe trong mặt phẳng dọc.
- Bán kính cơ động ngang 2 là bán kính lớn nhất của mặt trụ tiếp xúc với mặt trong
của lốp xe bên phải và lốp xe bên trái và đi qua điểm thấp nhất của gầm xe trong mặt phẳng
ngang.
Bán kính cơ động dọc 1 và bán kính cơ động ngang 2 càng nhỏ thì tính năng cơ động
của xe càng tốt.
Ở những ô tô có công thức bánh xe 4x2, bán kính cơ động dọc thường nằm trong giới hạn
sau:
- Ô tô du lịch: loại nhỏ từ 2,5 đến 3,5 m, loại trung bình từ 3,0 đến 5,5 m và loại lớn từ
5,5 đến 8,5 m.
- Ô tô tải: tải trọng nhỏ 1 từ 2,5÷3,5 m; tải trọng tr...
123
CHƯƠNG 8
TÍNH NĂNG CƠ ĐỘNG CỦA Ô TÔ
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng:
1. Định nghĩa được tính năng cơ động của ô tô.
2. Xác định được các thông số hình học ảnh hưởng đến tính năng cơ động của ô tô.
3. Giải thích được khả năng cơ động của ô tô có cầu trước chủ động.
4. Phân tích được ảnh hưởng của hiệu suất riêng của vi sai đến tính năng cơ động của
ô tô.
5. Trình bày được hiện tượng lưu thông công suất ở ô tô có nhiều cầu chủ động.
Lý thuyết ôtô 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết ôtô 8 - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lý thuyết ôtô 8 9 10 753