Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thực tập nuôi cấy mô

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thọ
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 2772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LýthuyếtThựctậpChuyênngànhDitru
yền- SHPT

Nuôicấymôthựcvật

NỘI DUNG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vấnđề1:Địnhnghĩa,mụctiêuvàứngdụng
Vấnđề2:Phòngthínghiệmnuôicấymôthựcvậtvàtrangthiếtbị
Vấnđề3:Sựvôtrùng
Vấnđề4:Nhucầudinhdưỡngcủamôcấy
Vấnđề5:Phadungdịchmẫu–Phamôitrườngnuôicấy
Vấnđề6:Chấtđiềuhòatăngtrưởngthựcvật
Vấnđề7:Lựachọnmẫucấyvàcácphảnứngcủamẫucấy
Vấnđề8:Cấychuyền
Vấnđề9:Cácchấtứcchế,sựnhiễmtrùngvàphươngphápxửlí

Vấnđề1:Giớithiệuchungvềnuôicấymôthựcvật

I. Địnhnghĩa
II. Cơsởkhoahọc
III.Mụctiêu
IV.Ứngdụng

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

I.Địnhnghĩa

A.Tử diệp
B. Trụ thượng diệp,
C. Trụ hạ diệp
D. Cuống lá
E. Lá
F. Đối chứng

I.Địnhnghĩa

•

Nuôicấymôthựcvậtlàphươngpháptáchrờimộtbộphậnsạchcủac
ây(mô,tếbào…)đemnuôicấytrongmôitrườngthíchhợpvàcungc
ấpđầyđủchấtdinhdưỡngtrongđiềukiệnvôtrùngtuyệtđốiđểchún
gtiếptụcphânbàorồibiệthóathànhmô,cơquan(cụmchồi,chồi…)
vàpháttriểnthànhcâymới.

I.Địnhnghĩa

Nuôicấyvôtrùng

Mô,tếbàothựcvật(rễ,thân,lá…)

Câyhoànchỉnh

II.Cơsởkhoahọc
Tếbàothựcvậtcócácđặcđiểm:

 Tếbào,môthựcvậtlàmộtphầncủacơthểthựcvậtnhưngchúngvẫncótính
độclập.

 Nếutách1tếbàohay

1sốtếbàođemnuôicấytrongmôitrườngthíchhợpvàcóđủchấtdinhdưỡn
gthìchúngcóthểbiệthóathànhmô,cơquanvàpháttriểnthànhcâyhoànc
hỉnh.

Tếbàothựcvậtcótínhtoànnăng

II.Cơsởkhoahọc
•

Tếbàothựcvậtcókhảnăngphânhóađểđảmnhậncácchứcnăngkhácnhauvà phản
phân hóa tế bào để trở về dạng phôi sinh tiếp tục phân chia.

Quá trình phân hóa

Tếbàochuyênhóa

Tếbàophôisinh

(rễ,thân,lá)

Quátrìnhphảnphânhóa

Sơđồsựphânhóavàphảnphânhóatếbào

II.Cơsởkhoahọc
Tế bào hợp tử

Tế bào phôi sinh

Quá trình phân hóa
Quá trình
phản phân hóa

Tế bào chuyên hóa

Tếbàophôisinh

Nuôi
cấy mô

Cây hoàn chỉnh
Tếbàochuyênhóa

TB

Cây hoàn chỉnh

Sơ đồ sự phân hóa và phản phân hóa tế bào

III.Mụctiêu

•
•

Tạoquầnthểlớnvàđồngnhấttrongthờigiantươngđốingắn

•
•

Làmsạchmầmvirusbằngcáchcấymôphânsinhngọn

Tạođượcnhiềucâycontừmôhoặccơquancủacây(lóngthân,phiếnl
á,hoa,hạtphấn,chồipháthoa…)
Cảibiếngiốngcâytrồngbằngđabộihóamôcấy,gâyđộtbiếnnhântạ
o,cấytếbàotrần…

III.Mụctiêu

IV.Ứngdụng

•

Nhângiốngvôtính(nhângiốngsinhdưỡng, vinhângiống)

•

Nhângiốnghữutính

- Tạocụmchồitrựctiếp
- Tạocụmchồigiántiếptừcallus
- Tạophôisinhdưỡng

Vấnđề2:PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ
THỰC VẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ
Gồmcó3phòng:

• Phòngchuẩnbịmẫu
• Phòngcấy
• Phòngnuôi

I.Phòngchuẩnbịmẫu

I.Phòngchuẩnbịmẫu

I.Phòngchuẩnbịmẫu

Autoclave xaùch tay

Autoclave phoøng...
LýthuyếtThựctậpChuyênngànhDitru
yền- SHPT
Nuôicymôthcvt
Lý thuyết thực tập nuôi cấy mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết thực tập nuôi cấy mô - Người đăng: Nguyễn Hữu Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Lý thuyết thực tập nuôi cấy mô 9 10 258