Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần

Được đăng lên bởi buithientai95
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Học phần Lý thuyết trường điện từ và Siêu cao tần thuộc phần kiến thức cơ sở cho các
chuyên ngành điện – điện tử, viễn thông. Học phần này có mục đích nêu những khái niệm cơ
bản chung liên quan đến trường điện từ, xây dựng những phương pháp khảo sát tương tác
trường – chất. Trình bày các định luật, các nguyên lý cơ bản của trường điện từ, cùng các quy
luật và tính chất lan truyền của sóng điện từ trong chân không, trong không gian vô hạn và
các quá trình lan truyền sóng siêu cao tần trong các loại đường truyền dẫn phổ biến. Mô tả các
quá trình dao động điện từ ở dải siêu cao tần trong các mạch dao động cộng hưởng khác nhau.
Nghiên cứu nguyên lý các mạng nhiều cực siêu cao tần và các linh kiện điện tử và bán dẫn
siêu cao tần.
Cuốn bài giảng “Lý thuyết trường điện từ và Siêu cao tần” bao gồm 6 chương, trong
đó 3 chương đầu là các nội dung về Lý thuyết trường điện từ:
Chương 1: Các định luật và nguyên lý cơ bản của trường điện từ. Chương này đưa ra
các thông số cơ bản đặc trưng cho trường điện từ và môi trường chất, các định luật, hệ
phương trình Maxwell, các đặc điểm và phương trình của trường điện từ tĩnh và trường điện
từ dừng.
Chương 2: Bức xạ sóng điện từ. Chương này trình bày nghiệm của hệ phương trình
Maxwell, nghiệm của phương trình thế, và bức xạ sóng điện từ của dipol điện.
Chương 3: Sóng điện từ phẳng. Chương này khảo sát quá trình lan truyền của sóng
điện từ phẳng trong các môi trường đồng nhất đẳng hướng và môi trường không đẳng hướng,
sự phân cực của sóng điện từ, hiện tượng phản xạ và khúc xạ sóng điện từ…
Ba chương tiếp theo là các nội dung về kỹ thuật siêu cao tần, bao gồm:
Chương 4: Sóng điện từ trong các hệ định hướng. Chương này trình bày các hệ định
hướng sóng điện từ như dây song hành, cáp đồng trục, ống dẫn sóng…
Chương 5: Hộp cộng hưởng. Trình bày khái niệm về hộp cộng hưởng, các loại hệ số
phẩm chất, các hộp cộng hưởng đơn giản và phức tạp, kích thích năng lượng và điều chỉnh tần
số cộng hưởng.
Chương 6: Mạng nhiều cực siêu cao tần. Chương này tập trung vào các vấn đền về
mạng 2n cực siêu cao tần, các mạng 2 cực, 4 cực, 6 cực. Vấn đề phối hợp trở kháng ở mạch
siêu cao tần.
Trong quá trình biên soạn bài giảng này không thể tránh được những sai sót, tác giả rất
mong nhận được các ý kiến góp ý của bạn đọc.
Hà nội, tháng 10 năm 2013

3

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................................................3
MỤC LỤC

................................
LỜI MỞ ĐẦU
Học phần Lý thuyết trường điện từ và Siêu cao tần thuộc phần kiến thức cơ sở cho các
chuyên ngành điệnđiện tử, viễn thông. Học phần này mục đích nêu những khái niệm
bản chung liên quan đến trường điện từ, xây dựng những phương pháp khảo sát tương tác
trường – chất. Trình bày các định luật, các nguyên lý cơ bản của trường điện từ, cùng các quy
luật tính chất lan truyền của sóng điện từ trong chân không, trong không gian hạn
các quá trình lan truyền sóng siêu cao tần trong các loại đường truyền dẫn phổ biến. Mô tả các
quá trình dao động điện từ ở dải siêu cao tần trong các mạch dao động cộng hưởng khác nhau.
Nghiên cứu nguyên các mạng nhiều cực siêu cao tần các linh kiện điện tử bán dẫn
siêu cao tần.
Cuốn bài giảng “Lý thuyết trường điện từ Siêu cao tần” bao gồm 6 chương, trong
đó 3 chương đầu là các nội dung về Lý thuyết trường điện từ:
Chương 1: Các định luật nguyên bản của trường điện từ. Chương này đưa ra
các thông số bản đặc trưng cho trường điện từ môi trường chất, các định luật, hệ
phương trình Maxwell, các đặc điểm phương trình của trường điện từ tĩnh trường điện
từ dừng.
Chương 2: Bức xạ sóng điện từ. Chương này trình bày nghiệm của hệ phương trình
Maxwell, nghiệm của phương trình thế, và bức xạ sóng điện từ của dipol điện.
Chương 3: Sóng điện từ phẳng. Chương này khảo sát quá trình lan truyền của sóng
điện từ phẳng trong các môi trường đồng nhất đẳng hướng và môi trường không đẳng hướng,
sự phân cực của sóng điện từ, hiện tượng phản xạ và khúc xạ sóng điện từ…
Ba chương tiếp theo là các nội dung về kỹ thuật siêu cao tần, bao gồm:
Chương 4: Sóng điện từ trong các hệ định hướng. Chương này trình bày các hệ định
hướng sóng điện từ như dây song hành, cáp đồng trục, ống dẫn sóng…
Chương 5: Hộp cộng hưởng. Trình bày khái niệm về hộp cộng hưởng, các loại hệ s
phẩm chất, các hộp cộng hưởng đơn giản và phức tạp, kích thích năng lượng và điều chỉnh tần
số cộng hưởng.
Chương 6: Mạng nhiều cực siêu cao tần. Chương này tập trung vào c vấn đền về
mạng 2n cực siêu cao tần, c mạng 2 cực, 4 cực, 6 cực. Vấn đề phối hợp trở kháng mạch
siêu cao tần.
Trong quá trình biên soạn bài giảng này không thể tránh được những sai sót, tác giả rất
mong nhận được các ý kiến góp ý của bạn đọc.
Hà nội, tháng 10 năm 2013
3
lý thuyết trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần - Người đăng: buithientai95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
lý thuyết trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần 9 10 92