Ktl-icon-tai-lieu

mã hóa và xử lý ảnh

Được đăng lên bởi thanhthuyvt46
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử lý tín hiệu và mã hóa
(Master program)
Giảng viên: TS. Phạm Việt Hà
Email: phamvietha@gmail.com
ĐT CQ: (04).37544486
Địa chỉ CQ: 122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương 2. Thu nhận và biểu diễn ảnh
2.1 Giới thiệu chung
2.2 Mô hình màu sắc
2.3 Thu nhận ảnh
2.4 Lấy mẫu và lượng tử hóa
2.5 Các định dạng file ảnh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.1. Giới thiệu chung

Ví dụ:

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.2. Mô hình màu sắc

Cảm nhận màu

 Phần nhạy cảm với ảnh: võng mạc (retina) bao gồm hai loại tế bào: rods
(dạng hình que) và cones (dạng hình nón).
 Cone nhạy với màu sắc.
 Các tế bào que cho một hình ảnh chung về trường chiếu sáng, nó
không nhạy với màu sắc mà nhạy với ánh sáng có mức thấp.

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.2. Mô hình màu sắc

Mô hình màu:

Là phương pháp diễn giải các đặc tính và tác động của màu trong ngữ cảnh
nhất định.
 Không có mô hình màu nào là đầy đủ cho mọi khía cạnh của màu
• Sử dụng các mô hình màu khác nhau để mô tả các tính chất được nhận
biết khác nhau của màu.
 Thí dụ
• Mô hình màu RGB: ánh sáng Red, Green và Blue ứng dụng cho màn
hình, TV.
• Mô hình HSV: Nhận thức của con người
• Mô hình CMYK: Máy in

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.2. Mô hình màu sắc

 Xét cấu tạo của mắt và việc nhìn thì tất cả các màu đều là liên kết của 3 màu
sơ cấp: Đỏ (R), lục (B), lam(G).
 Bước sóng của 3 màu cơ bản là: B=435,8nm; G=546,1 nm; R=700nm.

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.2. Mô hình màu sắc

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.2. Mô hình màu sắc

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.3. Thu nhận ảnh

 Ảnh thu được từ các thiết bị thu nhận ảnh có thể là ảnh tương tự hoặc ảnh số.
Trong trường hợp ảnh tương tự, chúng ta phải tiến hành quá trình số hóa ảnh
để có thể xử lý được bằng máy tính.
 Các thiết bị thu nhận ảnh thông thường Raster là camera
 Các thiết bị thu nhận ảnh thông thường Vector là sensor hoặc bàn số hóa
Digitalizer
 Nhìn chung các hệ thống thu nhận ảnh thực hiện 1 quá trình:
• Cảm biến: biến đổi năng lượng quang học thành năng lượng điện (giai
đoạn lấy mẫu)
• Tổng hợp năng lượng điện thành ảnh số (giai đoạn lượng tử hóa)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.4. Lấy mẫu và lượng tử hóa
Phương pháp chung để số hóa ảnh là lấy mẫu theo hàng và mã hóa từng hàng.

Eg: Quét ảnh theo hàng, lấy mẫu theo hàng và mã hóa từng hàng

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2.4. Lấy mẫu và lượng tử hóa

Lấy mẫu:
 Yêu c...
Xử lý tín hiệu và mã hóa
(Master program)
Giảng viên: TS. Phạm Việt Hà
Email: phamvietha@gmail.com
ĐT CQ: (04).37544486
Địa chỉ CQ: 122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
1
mã hóa và xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mã hóa và xử lý ảnh - Người đăng: thanhthuyvt46
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
mã hóa và xử lý ảnh 9 10 24