Ktl-icon-tai-lieu

MÃ LỆNH CNC

Được đăng lên bởi Tran Hoang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÃ LỆNH G TRONG LẬP TRÌNH
Các dạng tọa độ
Tọa độ tuyệt đối G90.
Tọa độ tương đối G91.
Các lệnh di chuyển
Di chuyển nhanh G00.
Di chuyển thẳng G01.
Di chuyển theo cung tròn G02, G03.
Thực hiện dừng tạm thời G04.
Lựa chọn mặt phẳng gia công: G17, G18, G19.
Khai báo đơn vị gia công
Khai báo đơn vị gia công hệ Inh: G20.
Khai báo đơn vị gia công hệ Mét: G21.
Bù trừ bán kính dụng cụ: G40, G41, G42.
Bù trừ chiều dài dụng cụ : G43 , G44 , G49.
Lựa chọn hệ tọa độ phôi :G92, G54 > G59.
Chu trình khoan: G80, G81, G82, G83.
MÃ LỆNH M TRONG LẬP TRÌNH
Bảng mã M trong lập trình.
Dừng chương trình và dùng lựa chọn: M00, M01.
Quay và dừng trục chính: M03, M04, M05.
Thay đổi dụng cụ: M06.
Bật tắt dung dịch tưới nguội: M08, M09.
Bật tắt quá trình thổi khí: M51, M59.
Gọi chương trình con và trở về từ chương trình con: M98, M99.
MÃ LỆNH T, S, F, D và H
Mã lệnh gọi dụng cụ: T.
Mã lệnh điều khiển trục chính: S.
Mã lệnh điều khiển tốc độ tiến dao: F.
Mã lệnh bù trừ bán kính dụng cụ : D.
Mã lệnh xác định địa chỉ bù trừ chiều dài dụng cụ : H.

BẢNG MÃ LỆNH G TRONG LẬP TRÌNH.
Mã lệnh / Chức năng
G00 Chạy nhanh không cắt gọt.
G01 Chạy theo đường thẳng có cắt gọt
G02 Nội suy cung tròn cùng chiều kim đồng hồ.
G03 Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ.
G04 Thực hiện dùng tạm thời.
G09 Dừng dụng cụ chính xác
G10 Thay đổi hệ tọa độ phôi.
G11 Hủy chế độ G10
G17 Chọn mặt phẳng gia công XY
G18 Chọn mặt phẳng gia công XZ
G19 Chọn mặt phẳng gia công ZY
G20 Đặt đơn vị gia công hệ inch
G21 Đặt đơn vị gia công hệ met
G27 Quay về gốc máy.
G28 Quay về gốc máy tự động.
G29 Quay về gốc máy thứ 2 , thứ 3, thứ 4.
G30 Điểm O thứ 2 , thứ 3, thứ 4.
G31 Bỏ qua mã lệnh
G33 Cắt ren
G40 Hủy bỏ bù trừ bán kính dụng cụ
G41 Bù trù bán kính dụng cụ bên trái
G42 Bù trù bán kính dụng cụ bên phải
G43 Bù chiều dài dụng cụ , +
G44 Bù chiều dài dụng cụ , G45 Bù vị trí dụng cụ, tăng
G46 Bù vị trí dụng cụ, giảm.
G47 Bù vị trí dụng cụ tăng 2 lần
G48 Bù vị trí dụng cụ giảm 2 lần
G49 Hủy bù trừ chiều dài dụng cụ
G53 Lựa chọn hệ tọa độ máy
G54 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ nhất

G55 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ hai
G56 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ ba.
G57 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ tư.
G58 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ năm.
G59 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ sáu.
G61 Mã lệnh dùng chính xác.
G63 Chế độ Taro
G64 Chế độ căt gọt(chế đọ kiểm tra dừng chính xác)
G65 Gọi Marco
G66 Gọi nhóm Marco
G67 Hủy gọi nhóm Marco
G73 Gia công lỗ sâu, vật liệu khó gia công.
G74 Chu trình Taro ren trái (cắt ren trái)
G76 Chu trình khoét lỗ
G80 Hủy...
MÃ LỆNH G TRONG LẬP TRÌNH
Các dạng tọa độ
Tọa độ tuyệt đối G90.
Tọa độ tương đối G91.
Các lệnh di chuyển
Di chuyển nhanh G00.
Di chuyển thẳng G01.
Di chuyển theo cung tròn G02, G03.
Thực hiện dừng tạm thời G04.
Lựa chọn mặt phẳng gia công: G17, G18, G19.
Khai báo đơn vị gia công
Khai báo đơn vị gia công hệ Inh: G20.
Khai báo đơn vị gia công hệ Mét: G21.
Bù trừ bán kính dụng cụ: G40, G41, G42.
Bù trừ chiều dài dụng cụ : G43 , G44 , G49.
Lựa chọn hệ tọa độ phôi :G92, G54 > G59.
Chu trình khoan: G80, G81, G82, G83.
MÃ LỆNH M TRONG LẬP TRÌNH
Bảng mã M trong lập trình.
Dừng chương trình và dùng lựa chọn: M00, M01.
Quay và dừng trục chính: M03, M04, M05.
Thay đổi dụng cụ: M06.
Bật tắt dung dịch tưới nguội: M08, M09.
Bật tắt quá trình thổi khí: M51, M59.
Gọi chương trình con và trở về từ chương trình con: M98, M99.
MÃ LỆNH T, S, F, D và H
Mã lệnh gọi dụng cụ: T.
Mã lệnh điều khiển trục chính: S.
Mã lệnh điều khiển tốc độ tiến dao: F.
Mã lệnh bù trừ bán kính dụng cụ : D.
Mã lệnh xác định địa chỉ bù trừ chiều dài dụng cụ : H.
MÃ LỆNH CNC - Trang 2
MÃ LỆNH CNC - Người đăng: Tran Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MÃ LỆNH CNC 9 10 572