Ktl-icon-tai-lieu

mã lệnh CNC1

Được đăng lên bởi duongck31
Số trang: 204 trang   |   Lượt xem: 3968 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC
CAD/CAM_CNC
Ths.Phùng Xuân Lan
Bộ môn CNCTM
Khoa Cơ Khí

1

Thông tin về môn học
„

Tên môn học: CAD/CAM_CNC

„

Số đơn vị học trình: 3đvht

„

Thời gian lên lớp:

„

„

z

Lý thuyết: 45 tiết

z

Thực hành: 0

Nhiệm vụ của sinh viên:
z

Dự lớp

z

Thí nghiệm

z

Bài tập lớn

z

Kiểm tra điều kiện

z

Thi cuối kỳ

Đánh giá sinh viên
z

Thi cuối kỳ: 80%

z

Kiểm tra: 10%

z

Bài tập lớn: 0%

z

Dự lớp: 10%
2

Thông tin về môn học
„

Mục tiêu của môn học
z

z

„

„

Hiểu rõ các kiến thức cơ bản và cần thiết về kỹ thuật gia công trên máy điều
khiển số
Có khả năng lập trình NC cho một số dạng chi tiết cơ bản bằng ngôn ngữ
lập trình thông dụng

Giáo viên
z

Ths. Phùng Xuân Lan

z

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường ĐHBKHN

z

Địa chỉ: Bộ môn CNCTM 212 C5

z

Điện thoại: 0963662268

z

Email: lanpx_hut@yahoo.com

Tài liệu do giáo viên cung cấp
z

Phần mềm Denford (phay+ tiện)

z

Slide của bài giảng (qua email hoặc tài liệu photo)

z

Các tài liệu hỗ trợ giảng dạy khác (ebook hoặc video tài liệu)
3

Lịch trình học
Tuần

Nội dung

1

Giới thiệu chung về môn học, tổng quan về điều khiển số

2

Các đặc điểm đặc trưng của máy điều khiển số

3

Giới thiệu các máy công cụ điều khiển số (1)

4

Giới thiệu các máy công cụ điều khiển số (2)

5

Giới thiệu một số hệ thống trong máy điều khiển số

6

Lập trình gia công trên máy điều khiển số - ISO

7

Lập trình bằng phần mềm Denford - Các lệnh lập trình cơ bản (1) và ví dụ

8

Lập trình bằng phần mềm Denford - Các lệnh lập trình cơ bản (2) và ví dụ

9

Lập trình bằng phần mềm Denford - Các lệnh chu trình và ví dụ

10

Lập trình bằng phần mềm Denford - Các ví dụ điển hình

11

Kiểm tra điều kiện

12

Giới thiệu về công nghệ CAD/CAM-CNC

13

Giới thiệu các phần mềm gia công trên máy điều khiển số

14

Độ chính xác gia công trên máy điều khiển số, phạm vi ứng dụng của công nghệ
CAD/CAM_CNC

15

Ôn tập
Thi cuối kỳ

4

Thông tin về môn học
„

Tài liệu tham khảo

- GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc
- Điều khiển số & Công nghệ
trên máy điều khiển số
- NXB KHKT 2002

- GS. TS. Trần Văn Địch
- Công nghệ CNC
- NXB KHKT 2007

- PGS Tạ Duy Liêm
- Hệ thống điều khiển số
cho máy công cụ CNC
- NXB KHKT 2001

- GV Trần Thế San
- Sổ tay lập trình CNC
- NXB Đà Nẵng 2006

- PGS.TS. Trần Xuân Việt
- Công nghệ gia công trên
máy điều khiển số
- ĐHBKHN 2000

5

Thông tin về môn học
„

Tài liệu tham khảo

- G.E.Thyer
- Computer Numberical
Control of Machine Tool 2nd
- Newnes 1991

- Warren Seames
- Computer Nume...
1
1
GI
GI
I THI
I THI
U CHUNG V
U CHUNG V
MÔN H
MÔN H
C
C
CAD/CAM_CNC
CAD/CAM_CNC
Ths.Phùng Xuân Lan
Bộ môn CNCTM
Khoa Cơ Khí
mã lệnh CNC1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mã lệnh CNC1 - Người đăng: duongck31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
204 Vietnamese
mã lệnh CNC1 9 10 996