Ktl-icon-tai-lieu

Mạch chống trộm dùng tia laze

Được đăng lên bởi nguyendacthien95
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, con người cùng với những ứng dụng của khoa học kỹ thuật tiên
tiến của thế giới, chúng ta đã và đang ngày một thay đổi, văn minh và hiện đại hơn.
Sự phát triển của kỹ thuật điện tử đã tạo ra hàng loạt những thiết bị với các đặc
điểm nổi bật như sự chính xác cao, tốc độ nhanh, gọn nhẹ…là những yếu tố rất cần
thiết góp phần cho hoạt động của con người đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.
Điện tử đang trở thành một ngành khoa học đa nhiệm vụ. Điện tử đã đáp ứng
được những đòi hỏi không ngừng của các ngành, lĩnh vực khác nhau cho đến nhu
cầu thiết yếu của con người trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những ứng dụng
của rất quan trọng của ngành công nghệ điện tử là kỹ thuật điều khiển từ xa bằng
hồng ngoại. Sử dụng hồng ngoại được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp và các
lĩnh vực khác trong cuộc sống với những thiết bị điều khiển từ xa rất tinh vi và đạt
được năng suất, kinh tế thật cao.
Xuất phát từ những ứng dụng đó, chúng em đã thiết kế và thi công một mạch
ứng dụng nhỏ trong thu phát hồng ngoại và laser : “MẠCH CHỐNG TRỘM
DÙNG THU PHÁT HỒNG NGOẠI VÀ DÙNG TIA LASER”. Vì thời gian, tài
liệu và trình độ còn hạn chế nên việc thực hiện đồ án còn nhiều thiếu sót … Kính
mong nhận được sự chỉ dẫn và góp ý tận tình của tất cả quý thầy cô.

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2

1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Hưng Yên, ngày …tháng … năm…

Mục lục
ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2

Trang
2

Danh mục hình vẽ
Hình 1.1. Điện trở....................................................................................................6
Hình 1.2. Vòng màu điện trở...................................................................................6
Hình 1.3. Biến trở....................................................................................................7
Hình 1.4. Quang trở.................................................................................................7
Hình 1.5. Tụ điện.............................................................
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, con người cùng với những ứng dụng của khoa học kỹ thuật tiên
tiến của thế giới, chúng ta đã và đang ngày một thay đổi, văn minh và hiện đại hơn.
Sự phát triển của kỹ thuật điện tử đã tạo ra hàng loạt những thiết bị với các đặc
điểm nổi bật như sự chính xác cao, tốc độ nhanh, gọn nhẹ…là những yếu tố rất cần
thiết góp phần cho hoạt động của con người đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.
Điện tử đang trở thành một ngành khoa học đa nhiệm vụ. Điện tử đã đáp ứng
được những đòi hỏi không ngừng của các ngành, lĩnh vực khác nhau cho đến nhu
cầu thiết yếu của con người trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những ứng dụng
của rất quan trọng của ngành công nghệ điện tử kỹ thuật điều khiển từ xa bằng
hồng ngoại. Sử dụng hồng ngoại được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp và các
lĩnh vực khác trong cuộc sống với những thiết bị điều khiển từ xa rất tinh vi và đạt
được năng suất, kinh tế thật cao.
Xuất phát từ những ứng dụng đó, chúng em đã thiết kế và thi công một mạch
ứng dụng nh trong thu phát hồng ngoại laser : MẠCH CHỐNG TRỘM
DÙNG THU PHÁT HỒNG NGOẠI VÀ DÙNG TIA LASER”. Vì thời gian, tài
liệu trình độ còn hạn chế nên việc thực hiện đồ án còn nhiều thiếut Kính
mong nhận được sự chỉ dẫn và góp ý tận tình của tất cả quý thầy cô.
ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2 1
Mạch chống trộm dùng tia laze - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch chống trộm dùng tia laze - Người đăng: nguyendacthien95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Mạch chống trộm dùng tia laze 9 10 163