Ktl-icon-tai-lieu

mạch cộng hai số nhị phân 3 bit

Được đăng lên bởi quanghai24
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1931 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường ĐH SP KT Hưng Yên

Khoa Điện – Điện Tư

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
(Mạch và thiết bị điện,điện tư)
Sinh viên thực hiện:
Lớp:
1.Tên đề tài: Thiết kế bộ cộng hai số nhị phân 3 bit hiển thị kết quả trên LED
7 thanh.
2. Số liệu cho trước:
- Nguồn cấp 5v DC
- Hiển thị led 7 thanh thể hiện trạng thái cộng nhị phân
3. Nội dung cần hoàn thành:
- Thiết kế, chế tạo mô hình .
- Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
- Quyển thuyết minh đề tài, các bản vẽ, sơ đồ, … mô tả đầy đủ nội dung đề
tài.
Giáo viên hướng dẫn

Đồ án môn học

Page 1

Trường ĐH SP KT Hưng Yên

Khoa Điện – Điện Tư

LỜI MỞ ĐẦU
gày nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ
thuật,những tiến bộ của khoa học kỹ thuật tiên tiến ngày càng
được ứng dụng rộng rãi vào cuộc sống hàng ngày của con người.Làm cho
cuộc sống của chúng ta ngày càng thay đổi ,văn minh và hiện đại hơn.Trong
đó ngành điện đóng vai trò quan trọng và tiên phong tạo ra hàng loạt những
thiết bị công nghiệp,dân dụng,y tế,quân sự…với độ chính xác, tốc độ xử ly
nhanh,gọn nhẹ…
Tầm quan trọng và mức độ phổ biến của điện tử phần lớn là do công lao của
kỹ thuật số.Những thiết bị như :máy tính bỏ túi,đồng hồ,máy DVD,điện thoại
di động,máy ảnh kỹ thuạt số,máy tính cá nhân,…đóng vai trò quan trọng
trong cuộc sống cua chúng ta.
Kỹ thuật số là môn học không thể thiếu của sinh viên ngành điện nói chung
và ngành điện tử nói riêng.Sau quá trình học ly thuyết trên lớp và những giờ
thực hành,với sự phân công đề tài của thầy hướng dẫn đồ án, đề tài: Thiết kế
bộ cộng hai số nhị phân 3 bit hiển thị kết quả trên led 7 thanh. Đã giúp
chúng em củng cố them ly thuyết ,có them kinh nghiệm thiết kế thi công
mạch ,biết cách hiệu chỉnh những sai số sau thi công.

N

Chúng em xin trân thành cảm
ơn !

Đồ án môn học

Page 2

Trường ĐH SP KT Hưng Yên

Khoa Điện – Điện Tư

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÁC BỘ CỘNG

4

1.1 Bộ cộng nưa
5
1.2 Bộ cộng đủ
6
1.3. Bộ cộng nhiều bit
7
1.4 Cộng song song
1.5 Cộng nối tiếp
CHƯƠNG II : TÌM HIỂU VỀ LINH KIỆN

7
9
6

2.1. Máy biến áp
10

3

2.1.1 Định nghĩa

10

2.1.2 Cấu tạo

10

2.1.3 Nguyên lý làm việc

11

2.2 Điện trở
2.2.1 Khái niệm.

13
13

2.2.2 Ký hiệu của điện trở trong mạch điện.

13

2.2.3 Phân loại điện trở.

14

2.2.4 Hình dạng thực tế một số loại điện trở.

14

2.2.5 Xác định chất lượng của điện trở.

15

2.2.6 Các loại điện trở đặc biệt.

16

2. 3Tụ...


 ! "
#:
$%&'
Tên đề tài' !"#$%&'
(
()*+,%'
- !)*+,'
- -./(0#12
-)./0,1'
- 314567
- 8"95:2;:<=>$!?!@!A35@!A
- B!>!>5:CD32",E3F:)3G56":?>:H/!:C
D
I24,$<J/K
 
mạch cộng hai số nhị phân 3 bit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạch cộng hai số nhị phân 3 bit - Người đăng: quanghai24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
mạch cộng hai số nhị phân 3 bit 9 10 253