Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH ĐIỆN TỔNG QUÁT

Được đăng lên bởi daltol
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3846 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Biên soạn: Nguyễn Tấn Đời
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Bài 3:
ĐỌC – PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

‡
‡
‡
‡
‡

Các ký hiệu trong sơ đồ mạch
Mạch điều khiển bán tự động
Mạch điều khiển tự động dùng rơle
Mạch ứng dụng
Vẽ mạch trên máy tính

1. Ký hiệu trong mạch điều khiển

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

2

1. Ký hiệu trong mạch điều khiển

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

3

1. Ký hiệu trong mạch điều khiển

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

4

1. Ký hiệu trong mạch động lực

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

5

2. Mạch điều khiển bán tự động
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

Mạch khởi động động cơ 3 pha
Mạch bơm nước
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ 3 pha
Mạch giới hạn hành trình và đảo chiều động
cơ 3 pha
Mạch chuyển đổi Y/Δ bằng nút nhấn
Mạch mở máy tuần tự 2 động cơ
Mạch mở máy tuần tự 3 động cơ

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

6

Mạch khởi động động cơ 3 pha

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

7

Mạch bơm nước

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

8

Mạch đảo chiều trực tiếp
động cơ 3 pha

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

9

Mạch giới hạn hành trình và đảo chiều
động cơ 3 pha

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

10

Mạch chuyển đổi Y/Δ bằng nút nhấn

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

11

Mạch mở máy tuần tự 2 động cơ

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

12

Mạch mở máy tuần tự 3 động cơ

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

13

3. Mạch điều khiển tự động
‡
‡
‡
‡
‡

Mạch
Mạch
Mạch
Mạch
Mạch

9/19/2009

khởi động động cơ theo thời gian
tự động đổi chiều quay
định giờ tắt động cơ
tuần tự mở tắt 2 động cơ
tuần tự mở tắt 3 động cơ

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

14

Mạch khởi động chậm động cơ

K2

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

15

Mạch tự động đổi chiều quay

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

16

Mạch tự động tắt động cơ

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

17

Mạch tuần tự 2 động cơ

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

18

Mạch tuần tự 3 động cơ

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

19

Mạch tự động đổi chiều quay

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

20

4. Mạch cửa 3 chế độ
‡

Điều khiển cửa bằng động cơ 3 pha

‡

Sử dụng 2 contactor

‡

K3 điều khiển quay phải – mở cửa

‡

K4 điều khiển quay trái – đóng cửa

‡

Vị trí cuối của cửa xác định bằng công tắc
hành trình để ngắt mạch động cơ

‡

Đèn báo hiệu cửa đang hoạt động

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

21

Sơ đồ hệ thống

9/19/2009

ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH

22

Hoạt động
‡

Lựa chọn bằng công tắc 3 vị trí

‡

Chế độ tự đ...
Bài 3:
ĐC – PHÂN TÍCH VÀ V MCH
Các ký hiu trong sơ đồ mch
Mch điu khin bán t động
Mch điu khin t động dùng rơle
Mch ng dng
V mch trên máy tính
Biên son: Nguyn Tn Đời
ĐH Sư Phm K Thut TPHCM
MẠCH ĐIỆN TỔNG QUÁT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠCH ĐIỆN TỔNG QUÁT - Người đăng: daltol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
MẠCH ĐIỆN TỔNG QUÁT 9 10 725