Ktl-icon-tai-lieu

Mạch đo khoảng cách

Được đăng lên bởi tddragonbk
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2109 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
“THIẾT BỊ HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THỊ THEO NGUYÊN TẮC ĐO KHOẢNG
CÁCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM”.

I.Đặt vấn đề:
Hiện nay, tỉ lệ người khiếm thị tại nước ta chiếm khoảng 5%, một tỉ lệ khá lớn. Họ
gặp khó khăn rất lớn trong việc sinh hoạt hằng ngày. Sự phát triển của khoa học công nghệ
đã trợ giúp người khiếm thị rất nhiều trong các công việc thường ngày, đặc biệt là việc tìm
đường đi.
Trên thế giới đã có một số thiết bị hỗ trợ người khiếm thị được sản xuất và hầu hết
đều áp dụng ứng dụng của công nghệ siêu âm dò tìm vật cản.
Nhóm đồ án II chúng em quyết định tìm hiểu đề tài: thiết bị đo khoảng cách bằng
sóng siêu âm.

II.Nguyên lý đo khoảng cách bằng sóng siêu âm.
1. Tổng quát về siêu âm.
+ Siêu âm là âm thanh có tần số cao hơn tần số tối đa mà tai người nghe thấy được.
Tần số tối đa này tùy vào từng người, nhưng thông thường nó vào cỡ 20000 Hz. Ngược lại
với siêu âm, các âm thanh có tần số thấp hơn ngưỡng nghe được bởi tai người (thường vào
khoảng 20Hz) là hạ âm.

Hình 1.1: Dải tần số ứng với siêu âm, và một số dải ứng dụng

Âm truyền theo những tia gọi là tia âm. Thực nghiệm cũng chứng tỏ rằng tia âm
cũng có thể bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ bị hấp thụ như tia sáng. Khi tia âm truyền qua 2

môi trường có vận tốc âm khác nhau thì mặt phân cách hai môi trường chia ra làm hai mặt
đó là mặt phản xạ và mặt khúc xạ. Góc phản xạ bằng với góc tới. Còn góc khúc xạ luôn
lớn hơn hay nhỏ hay góc tới lại phụ thuộc vào vận tóc truyền âm trong hai môi trường.

Hình 1.2 : Sự khúc xạ phản xạ của sóng siêu âm
+ Nguyên lý đo khoảng cách sử dụng sóng siêu âm.
Khi sóng siêu âm phát ra gặp vật cản sẽ phản xạ vào máy thu. Biết vận tốc truyền
âm trong môi trường và thời gian âm truyền từ lúc phát ra đến lúc nhận được tại
máy thu ta sẽ tính được khoảng cách.

Hình 1.3: Đo chiều sâu của đáy sông, đáy biển bằng siêu âm

+Nguyên lý cụ thể đối với các thiết bị hỗ trợ người khiếm thị:
Thu nhận sóng siêu âm phản hồi, dựa trên vận tốc lan truyền của sóng âm trong môi
trường đã biết, thời gian từ khi phát sóng đến khi nhận sóng phản hồi t, và số lượng
sóng phản hồi về, ta dùng thuật toán xử lý sẽ cho biết khoảng cách và kích thước vật
cản. Tín hiệu sau khi xử lý và tính toán sẽ được chuyển sang dạng âm thanh nghe

được hoặc dạng rung động cơ học có thể cảm nhận được để giao tiếp với người sử
dụng.

2. Các loại thiết bị đo khoảng cách hỗ trợ người khiếm thị.
a.Gậy BATOONG MAGIC-WATERS

Tác giả: Dean Waters- Đaị học Leeds (Anh Quốc)
Năm sản xuất: 2003-3004.
Thiết bị nhẹ cân...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
“THIẾT BỊ HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THỊ THEO NGUYÊN TẮC ĐO KHOẢNG
CÁCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM”.
I.Đặt vấn đề:
Hiện nay, tỉ lệ người khiếm thị tại nước ta chiếm khoảng 5%, một tỉ lệ khá lớn. Họ
gặp khó khăn rất lớn trong việc sinh hoạt hằng ngày. Sự phát triển của khoa học công nghệ
đã trợ giúp người khiếm thị rất nhiều trong các công việc thường ngày, đặc biệt việc tìm
đường đi.
Trên thế giới đã một số thiết bị hỗ trợ người khiếm thị được sản xuất hầu hết
đều áp dụng ứng dụng của công nghệ siêu âm dò tìm vật cản.
Nhóm đồ án II chúng em quyết định m hiểu đề tài: thiết bị đo khoảng cách bằng
sóng siêu âm.
II.Nguyên lý đo khoảng cách bằng sóng siêu âm.
1. Tổng quát về siêu âm.
+ Siêu âm âm thanh tần số cao hơn tần số tối đa tai người nghe thấy được.
Tần số tối đa này tùy vào từng người, nhưng thông thường nó vào cỡ 20000 Hz. Ngược lại
với siêu âm, các âm thanh có tần số thấp hơn ngưỡng nghe được bởi tai người (thường vào
khoảng 20Hz) là hạ âm.
Hình 1.1: Dải tần số ứng với siêu âm, và một số dải ứng dụng
Âm truyền theo những tia gọi tia âm. Thực nghiệm cũng chứng tỏ rằng tia âm
cũng có thể bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ bị hấp thụ như tia sáng. Khi tia âm truyền qua 2
Mạch đo khoảng cách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch đo khoảng cách - Người đăng: tddragonbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Mạch đo khoảng cách 9 10 199