Ktl-icon-tai-lieu

mạch đo nhiệt độ

Được đăng lên bởi vuhuyquang
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 5396 lần   |   Lượt tải: 21 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
ĐỀ TÀI:

MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ DÙNG EEPROM – 28C64

GVHD: Thầy Trương Ngọc Anh
SVTH: Đoàn Thị Như Ý
MSSV: 12341130

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2013
1

MỤC LỤC
Trang
Báo cáo....................................................................................................... 1
Mục lục....................................................................................................... 2
Lời cảm ơn.................................................................................................. 4
Chương 1 : Dẫn nhập............................................................................... 5
1.1 Lý do chọn đề tài......................................................................... 5
1.2 Gíơi hạn đề tài.............................................................................5
Chương 2 : Cơ sở lý luận......................................................................... 6
Các linh kiện sử dụng trong mạch.......................................6
2.1 LM7805...........................................................................................................6
2.2 LM7905...........................................................................................................6
2.3 LM35...............................................................................................................7
2.4 ADC0809........................................................................................................8
2.5 AT28C64......................................................................................................11
2.6 74LS247........................................................................................................13
2.7 74LS85..........................................................................................................15
2.8 LED 7 ĐOẠN...............................................................................................17
2.9 MOC3023.....................................................................................................19
2.10 BTA16-600B..............................................................................................20

Chương 3 : Thiết kế và mô phỏng.........................................................21
3.1 Thiết kế phần cứng..................................................................21
3.1.1 Sơ đồ khối toàn mạch............................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
ĐỀ TÀI:
MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ DÙNG EEPROM – 28C64
GVHD: Thầy Trương Ngọc Anh
SVTH: Đoàn Thị Như Ý
MSSV: 12341130
TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2013
1
mạch đo nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạch đo nhiệt độ - Người đăng: vuhuyquang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
mạch đo nhiệt độ 9 10 224