Ktl-icon-tai-lieu

Mạch quét dòng trong máy thu hình màu JVC C1490M

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1891 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MẠCH QUÉT DÒNG

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật truyền hình
cũng phát triển có những bước tiến bộ không ngừng. Từ truyền hình đen
trắng đã phát triển lên thành truyền hình màu với ba hệ màu cơ bản NTSC,
SECAM, và PAL.
Hiện nay, với những ưu việt tuyệt đối của công nghệ số, công nghệ
truyền hình cũng chuyển sang một bước ngoặt mới. Quá trình biến đổi từ công
nghệ Analog sang công nghệ Digital (Trasnition From Analog to Digital
Technology) với sự xuất hiện của kỹ thuật truyền hình số như truyền hình cáp,
truyền hình số mặt đất và truyền hình qua vệ tinh.
Kỹ thuật truyền hình đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống
con người. Nó là công cụ sắc bén trong việc tuyên truyền chính sách của Đảng
và Nhà Nước, là món ăn tinh thần không thể thiếu được của mọi gia đình...
Trong những năm qua Đảng và nhà nước đã đầu tư và phát triển không ngừng
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cho ngành công nghệ truyền hình, cùng với sự
hình thành trung tâm truyền hình và tháp truyền hình Việt Nam tại thủ đô Hà
Nội. Tuy nhiên, tất cả công nghệ truyền hình hiện nay mà Việt Nam đang sử
dụng đều sử dụng vào truyền hình tương tự là chủ yếu. Mặc dù rất còn nhiều
những khó khăn trước mắt như điều kiện kinh tế còn eo hẹp, nền công nghiệp
và trình độ khoa học kỹ thuật còn non trẻ. Nhưng chúng ta không thể sử dụng
mãi kỹ thuật Analog được bởi khi đó công nghệ truyền hình không thể kết
hợp tôi được với các công nghệ khác đặc biệt là công nghệ thông tin.
Sự phát triển không ngừng của kỹ thuật số đã xâm nhập vào hầu hết tất
cả các lĩnh vực trong đó có cả lĩnh vực truyền hình.
TRẦN NGUYỄN HOÀNG NAM

1

LỚP ĐTVT K6

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MẠCH QUÉT DÒNG

Vậy để hoà nhập được với sự phát triển chung của toàn thế giới và
phục vụ cho công cuộc " công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" thì ngành
truyền hình phải là lĩnh vực tiên phong. Do vậy, chuyển đổi công nghệ từ
Analog sang công nghệ Digital là một điều tất yếu. Tuy nhiên để thực hiện
được, ngoài kinh phí, thời gian còn phải đòi hỏi một đội ngũ các cán bộ, kỹ
sư, các chuyên viên và các nhà khoa học thì mới có thể làm được.
Là một học sinh được sự hướng dẫn của các thầy cô giáo khoa ĐTVT,
trong bản báo cáo này em xin trình bày về một khía cạnh nhỏ trong lĩnh vực
thu-phát ở truyền hình màu em xin trình bày một đề tài:

“Mạch quét dòng trong máy thu hình màu JVC C1490M”
Với kiến thức hạn chế và tài liệu tham khảo còn ít cho nên trong bản
báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẠCH QUÉT DÒNG
LỜI NÓI ĐẦU
ng với sự pt triển của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật truyền hình
ng pt triển những ớc tiến b không ngừng. Từ truyền hình đen
trng đã pt triển lên tnh truyềnnh màu với ba h màu bản NTSC,
SECAM, PAL.
Hiện nay, với những ưu việt tuyệt đối của công nghệ số, công nghệ
truyền hình cũng chuyển sang một bước ngoặt mới. Quá trình biến đổi từ công
nghệ Analog sang công nghệ Digital (Trasnition From Analog to Digital
Technology) với sự xuất hiện của kỹ thuật truyền hình số như truyền hình cáp,
truyền hình số mặt đất và truyền hình qua vệ tinh.
Kỹ thuật truyền nh đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống
con người. Nó là công cụ sắc bén trong việc tuyên truyền chính sách của Đảng
Nhà Nước, món ăn tinh thần không thể thiếu được của mọi gia đình...
Trong những năm qua Đảng và nhà nước đã đầu tư và phát triển không ngừng
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cho ngành công nghệ truyền hình, cùng với sự
hình thành trung tâm truyền hình tháp truyền hình Việt Nam tại thủ đô
Nội. Tuy nhiên, tất cả công nghệ truyền hình hiện nay Việt Nam đang sử
dụng đều sử dụng vào truyền hìnhơng tự chủ yếu. Mặc rất còn nhiều
những khó khăn trước mắt như điều kiện kinh tế còn eo hẹp, nền công nghiệp
trình độ khoa học kỹ thuật còn non trẻ. Nhưng chúng ta không thể sử dụng
mãi k thuật Analog được bởi khi đó công nghệ truyền nh không thể kết
hợp tôi được với các công nghệ khác đặc biệt là công nghệ thông tin.
Sự phát triển không ngừng của kỹ thuật số đã xâm nhập vào hầu hết tất
cả các lĩnh vực trong đó có cả lĩnh vực truyền hình.
TRẦN NGUYỄN HOÀNG NAM LỚP ĐTVT K6
1
Mạch quét dòng trong máy thu hình màu JVC C1490M - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch quét dòng trong máy thu hình màu JVC C1490M - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Mạch quét dòng trong máy thu hình màu JVC C1490M 9 10 96