Ktl-icon-tai-lieu

Mạng bootRom

Được đăng lên bởi tradong88
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO
XÂY DỰNG MẠNG BOOTROM VỚI
NETZONE ENTERPRISE LINUX SERVER VÀ NXD 7.0

THỰC HIỆN
DƢƠNG HỮU TRẠNG
NGUYỄN THỊ KIỀU

008101004
008101046

MỸ THO,THÁNG 11/2011

1

2

GIỚI THIỆU
MÔ TẢ HỆ THỐNG
Mạng Boot rom
Diskless hay Bootrom, thực sự là một mạng mà máy tính không cần
dùng ổ cứng cho tất cả các máy trạm. tất cả boot từ server thông qua mạng.
mạng này đƣợc gọi là diskless network và những máy trạm đƣợc gọi là
Diskless Workstations.
Một mạng diskless đƣợc thiết kế để giảm chi phí máy trạm, mặt khác
nhằm tạo thuận lợi cho việc sửa chữa bảo trì. Cần phải nghĩ xem, nếu các máy
trạm sử dụng phần mềm và hệ điều hành từ máy chủ, máy chủ có hệ thông
quản lý và bảo trì, nâng cấp phần mềm chỉ cần hoàn thành trên máy chủ.
Ƣu điểm nổi bật của mạng diskless là tiết kiệm chi phí, dễ quản lý, bảo
trì dễ dàng, an ninh và ổn định.
Các chức năng chính của NxD
 Server hỗ trợ Linux và Windows.
 Client hỗ trợ hệ điều hành DOS/
Windows2000/XP/2003/Vista/7/2008/Linux.
 Đƣợc cấp chứng chỉ BAW có thể hỗ trợ tất cả các bo mạch chủ và card
Mạng.
 Hỗ trợ tất cả card mạng nForce 2,3,4,5.
 Tự động cài đặt và phục hồi chỉ trong 1 click,
 Server hỗ trợ dùng kết hợp nhiều NIC, mạng không còn thắt cổ chai.
 Phía server, hỗ trợ nhiều máy chủ đồng bộ.
 Có thể dùng một ảnh đĩa duy nhất cho nhiều máy với nhiều cấu hình.
 Hổ trợ các điểm cập nhật và phục hồi hệ thống(snapshot).
 Server có thể sử dụng hệ thống Linux, về cơ bản không ảnh hƣởng bởi
sự lây lan của virus.
 Sử dụng công nghệ Disk image tránh lây lan virus.
 Máy chủ có thể có nhiều máy dự phòng. khi một máy chủ down, các
máy chủ khác ngay lập tức có thể đảm nhận nhiệm vụ.

3

1. Những Lợi ích Của Mạng Diskless
1) Tiết kiệm tiền của: mỗi workstation không cần HDD, tiết kiệm đƣợc
nhiều tiền nhƣng đó không phải là ƣu điểm chính của mạng diskless.
2) Dễ dàng quản lý: Workstation tự động phục hồi trong 10s, trong mạng
diskless, không phải sợ máy tính ngẩu nhiên tắt máy hay bị phá hoại về
phần mềm.
3) Tốc độ: 12s đối với WinXP, đây là theo lý thuyết, Servers với hệ thống
HDD tốc độ cao kết hợp với bộ nhớ và cache lớn, CPU hiệu suất cao,
có thời gian đáp ứng rất tốt vì thế tăng cƣờng hiệu suất workstation so
với bình thƣờng.
4) Bảo mật tốt: tính năng bảo vệ độc đáo giúp bảo vệ an toàn phân vùng
hệ thống cho máy trạm. không phải sợ những cuộc tấn công bằng mã
độc, phá hoại hệ thống. giảm chi phí và thời gian bảo trì hệ thống.
5) Cập nhật game: cập ...
TRƢỜNG ĐẠI HC TIN GIANG
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
NGUYÊN LÝ H ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO
XÂY DNG MNG BOOTROM VI
NETZONE ENTERPRISE LINUX SERVER VÀ NXD 7.0
THC HIN
DƢƠNG HỮU TRNG 008101004
NGUYN TH KIU 008101046
M THO,THÁNG 11/2011
Mạng bootRom - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng bootRom - Người đăng: tradong88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Mạng bootRom 9 10 651