Ktl-icon-tai-lieu

mạng newron và logic mờ

Được đăng lên bởi Lion Loin
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2264 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ts. Châu Minh Thuyên

MẠNG NƠNRON & LOGIC MỜ
(NEURAL NETWORK AND FUZZY LOGIC)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) Phan Xuân Minh & Nguyễn Doãn Phước (1999), "Lý
thuyết điều khiển mờ", Nhà xuất bản khoa học và kỹ
thuật.
2) Nguyễn Thương Ngô (1998), "Lý thuyết điều khiển tự
động hiện đại", Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
3) Giáo trình điều khiển mờ , “PGS.TS Nguyễn Thị
Phương Hà” (ĐHBK HCM).
4) Matlab.pdf

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
MÔN: MẠNG NEURAL & FUZZY LOGIC
Cho mạch biến đổi DC-DC như hình vẽ:

Biết: R=2Ω; L=2.05mH; C=47μF; RL=0.25Ω và Ud=15V. Yêu cầu điện áp
đầu ra tham chiếu ban đầu là 3.3V và sau đó mong muốn điện áp đầu ra
tham chiếu là 5V.
Hãy:
a) Thiết kế bộ điều khiển PID cho bộ biến đổi trên
b) Thiết kế bộ điều khiển Fuzzy logic cho bộ biến đổi trên
c) Thiết kế bộ điều khiển Neural network cho bộ biến đổi trên
d) Thiết kế bộ điều khiển PID – Fuzzy logic cho bộ biến đổi trên

Ts. Châu Minh Thuyên

PHẦN I: LÔGIC MỜ
1. Fuzzy logic là gì?

Fuzzy logic có thể hiểu theo 2 nghĩa:
 Theo nghĩa hẹp: fuzzy logic là một hệ thống logic, là
sự mở rộng của logic đa giá trị.
 Theo nghĩa rộng: fuzzy logic hầu như đồng nhất với
lý thuyết của các tập mờ, một lý thuyết tiếp cận đến đối
tượng với ranh giới không cần rõ ràng, chắc chắn…
 Fuzzy logic theo nghĩa hẹp là một trường hợp
riêng của fuzzy logic theo nghĩa rộng.

Ts. Châu Minh Thuyên

PHẦN I: LÔGIC MỜ

Sơ đồ khối của fuzzy logic

Ts. Châu Minh Thuyên

PHẦN I: LÔGIC MỜ
2. Quá trình phát triển của Lôgic mờ
Năm 1965 giáo sư Zadeh ở trường đại học Califonia Mỹ đã ra
đời một lý thuyết mới đó là lý thuyết tập mờ (Fuzzyset theory).
Năm 1972 GS Terano và Asai thiết lập ra cơ sở nghiên cứu hệ
thống điều khiển mờ ở Nhật.
Năm 1980 hãng Smith bắt đầu nghiên cứu điều khiển mờ cho
lò hơi...
Năm 1983 ứng dụng vào nhà máy xử lý nước của Fuji Electric.
Năm 1987 ứng dụng vào hệ thống xe điện ngầm của Hitachi.
Những năm đầu thập kỷ 90 cho đến nay hệ thống điều khiển
mờ và mạng nơron (Fuzzy system and neural network) ứng
dụng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trong sản xuất và
đời sống. Phát triển mạnh nhất là ở Nhật bản.

Ts. Châu Minh Thuyên

PHẦN I: LÔGIC MỜ
3. Tại sao ta lại sử dụng Lôgic mờ
Bởi vì:
Fuzzy logic dựa vào ngôn ngữ tự nhiên.
Fuzzy logic dễ dàng kết hợp được với các điều khiển truyền
thống như PID, trượt…
Fuzzy logic được xây dựng dựa trên kin...
MẠNG NƠNRON & LOGIC MỜ
(NEURAL NETWORK AND FUZZY LOGIC)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) Phan Xuân Minh & Nguyễn Doãn Phước (1999), "Lý
thuyết điều khiển mờ", Nhà xuất bản khoa học và kỹ
thuật.
2) Nguyễn Thương Ngô (1998), "Lý thuyết điều khiển tự
động hiện đại", Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
3) Giáo trình điều khiển mờ , “PGS.TS Nguyễn Thị
Phương Hà” (ĐHBK HCM).
4) Matlab.pdf
Ts. Châu Minh Thuyên
mạng newron và logic mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng newron và logic mờ - Người đăng: Lion Loin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
mạng newron và logic mờ 9 10 835