Ktl-icon-tai-lieu

Màng Protein ăn được đặc tính và cải thiện tính chất của màng

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÀNG PROTEIN ĂN ĐƯỢC: ĐẶC TÍNH VÀ CẢI THIỆN TÍNH CHẤT CỦA MÀNG

Thawien Wittaya1
[1]

Prince of Songkla University, Department of Material Product Technology,, Thailand

()

1. GIỚI THIỆU
Các loại màng protein ăn được rất quan trọng và được chú ý trong những năm gần
đây vì chúng đem lại những lợi ích, bao gồm cả việc chúng được sử dụng như những bao
bì cho vật ăn được, hơn màng tổng hợp. Ngoài ra, các loại màng protein ăn được có thể sử
dụng cho bao bì thực phẩm đặc biệt là các sản phẩm hiện nay không đóng gói được,
chẳng hạn như đậu, các loại hạt và hạt điều. Ngoài ra, các loại màng protein ăn được ứng
dụng trong nhiều loại thực phẩm không có nhiều lớp không đồng nhất. Chúng có thể được
cấu tạo để ngăn chặn giảm thiểu sự thoát nước của các thành phần và thất thoát các chất
hòa tan trong sản phẩm ví dụ như bánh pizza, bánh nướng và kẹo. Hơn nữa, các loại màng
có thể ăn được làm từ protein có thể hoạt động như một chất mang kháng khuẩn và chất
chống oxi hóa. Một ứng dụng tương tự chúng cũng được sử dụng ở bề mặt của thực phẩm
để kiểm soát tốc độ khuếch tán của các chất bảo quản từ bề mặt vào bên trong của thực
phẩm. Ứng dụng khác của các loại màng có thể ăn được làm từ protein là được sử dụng
trong nhiều lớp vật liệu đóng gói thực phẩm cùng với màng không ăn được. Trong trường
hợp này các loại màng có thể ăn được làm từ protein sẽ là các lớp bên trong tiếp xúc trực
tiếp với nguyên liệu thực phẩm. Qua các chức năng liên quan đến cơ học và sự ngăn cản,
các loại màng protein ăn được có thể thay thế màng polymer tổng hợp.
Trong trạng thái tự nhiên, protein tồn tại một trong hai dạng là protein dạng sợi và
protein dạng cầu. Loại thứ nhất không tan trong nước và cung cấp các nguyên liệu cấu
trúc chính của mô động vật. Protein hình cầu tan trong dung dịch nước hoặc dung dịch
axit, bazơ hoặc muối và hoạt động rộng rãi cơ thể sống. Các protein dạng sợi hoàn toàn
mở rộng và liên kết chặt chẽ với nhau trong cấu trúc song song, thường thông qua liên kết
hydro, để tạo thành sợi. Các protein hình cầu gấp thành những cấu trúc hình cầu phức tạp
với nhau bởi một sự kết hợp của hydro, ion, kỵ nước và cộng hóa trị (disulfide). Các tính

chất hóa học và vật lý của protein phụ thuộc vào số lượng tương đối các thành phần acid
amin và vị trí của nó dọc theo chuỗi polymer protein. Về các protein dạng sợi, collagen
được chú ý nhất t...
MÀNG PROTEIN ĂN ĐƯỢC: ĐẶC TÍNH VÀ CẢI THIỆN TÍNH CHẤT CỦA MÀNG
Thawien Wittaya
1
[1]
Prince of Songkla University, Department of Material Product Technology,, Thailand
(http://www.intechopen.com/books/structure-and-function-of-food-engineering/protein-
based-edible-films-characteristics-and-improvement-of-properties#SEC3)
1. GIỚI THIỆU
Các loại màng protein ăn được rất quan trọng và được chú ý trong những năm gần
đây vì chúng đem lại những lợi ích, bao gồm cả việc chúng được sử dụng như những bao
bì cho vật ăn được, hơn màng tổng hợp. Ngoài ra, các loại màng protein ăn được có thể sử
dụng cho bao bì thực phẩm đặc biệt là các sản phẩm hiện nay không đóng gói được,
chẳng hạn như đậu, các loại hạt và hạt điều. Ngoài ra, các loại màng protein ăn được ứng
dụng trong nhiều loại thực phẩm không có nhiều lớp không đồng nhất. Chúng có thể được
cấu tạo để ngăn chặn giảm thiểu sự thoát nước của các thành phần và thất thoát các chất
hòa tan trong sản phẩm ví dụ như bánh pizza, bánh nướng và kẹo. Hơn nữa, các loại màng
có thể ăn được làm từ protein có thể hoạt động như một chất mang kháng khuẩn và chất
chống oxi hóa. Một ứng dụng tương tự chúng cũng được sử dụng ở bề mặt của thực phẩm
để kiểm soát tốc độ khuếch tán của các chất bảo quản từ bề mặt vào bên trong của thực
phẩm. Ứng dụng khác của các loại màng có thể ăn được làm từ protein là được sử dụng
trong nhiều lớp vật liệu đóng gói thực phẩm cùng với màng không ăn được. Trong trường
hợp này các loại màng có thể ăn được làm từ protein sẽ là các lớp bên trong tiếp xúc trực
tiếp với nguyên liệu thực phẩm. Qua các chức năng liên quan đến cơ học và sự ngăn cản,
các loại màng protein ăn được có thể thay thế màng polymer tổng hợp.
Trong trạng thái tự nhiên, protein tồn tại một trong hai dạng là protein dạng sợi và
protein dạng cầu. Loại thứ nhất không tan trong nước và cung cấp các nguyên liệu cấu
trúc chính của mô động vật. Protein hình cầu tan trong dung dịch nước hoặc dung dịch
axit, bazơ hoặc muối và hoạt động rộng rãi cơ thể sống. Các protein dạng sợi hoàn toàn
mở rộng và liên kết chặt chẽ với nhau trong cấu trúc song song, thường thông qua liên kết
hydro, để tạo thành sợi. Các protein hình cầu gấp thành những cấu trúc hình cầu phức tạp
với nhau bởi một sự kết hợp của hydro, ion, kỵ nước và cộng hóa trị (disulfide). Các tính
Màng Protein ăn được đặc tính và cải thiện tính chất của màng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Màng Protein ăn được đặc tính và cải thiện tính chất của màng - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Màng Protein ăn được đặc tính và cải thiện tính chất của màng 9 10 384