Ktl-icon-tai-lieu

Mạng truyền thông công nghiệp

Được đăng lên bởi tranthanhvucet
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 6 lần
OPTIMIZE TRADING AND TECHNOLOGY SERVICE
COMPANY LIMITED
AND
RESEARCH CENTRAL AND ELECTRICAL ELECTRONIC
ENGINEERING

M¹ng truyÒn th«ng
c«ng nghiÖp
Biên soạn:
KS. Lê Thân
ThS. Nguyễn Kim Ánh
CÔNG TY TNHH TM&DVKT TỐI ƯU 
email: optimize@optimize.com.vn

1

M¹ng truyÒn th«ng c«ng nghiÖp

Section 1: Khái niệm cơ bản về truyền thông và mạng TTCN
Section 2: Mô hình ISO
Section 3: Kiến trúc mạng (topology) và môi trường truyền dẫn
Section 4: Các thiết bị sử dụng cho cấp liên mạng
Section 5: Các phương pháp điều khiển truy nhập môi trường
Section 6: Mô hình phân cấp trong mạng TTCN
Section 7: ASi
Section 8: CANopen

CÔNG TY TNHH TM&DVKT TỐI ƯU 
email: optimize@optimize.com.vn

2

M¹ng truyÒn th«ng c«ng nghiÖp

Section 9: DiviceNet
Section 10: Ethernet – TCP/IP - Modbus
Section 11: Profibus-DP
Section 12: FIPIO
Section 13: Interbus
Section 14: Modbus

CÔNG TY TNHH TM&DVKT TỐI ƯU 
email: optimize@optimize.com.vn

3

M¹ng truyÒn th«ng c«ng nghiÖp

Section 1
Khái niệm cơ bản về truyền thông và
mạng TTCN

CÔNG TY TNHH TM&DVKT TỐI ƯU 
email: optimize@optimize.com.vn

4

Section 1: Khái niệm cơ bản về truyền thông

Những khái niệm cơ bản về truyền thông
 Truyền thông là khái niệm dùng để chỉ sự trao đổi thông tin giữa các đối tác
(communications partner) với nhau.
Data

Transmission

Medium

Receiver

Medium

Receiver

Data

Transmitter/Receiver

Transmission
Transmitter/Receiver

 Tín hiệu được tạo ra trên cơ sở của các đại lượng vật lý (ánh sáng, âm thanh,
hình ảnh, điện áp, dòng điện, tần số,…).
Tín hiệu là môi trường để chuyển tải thông tin.
 Dữ hiệu là phần thông tin có ích.
CÔNG TY TNHH TM&DVKT TỐI ƯU 
email: optimize@optimize.com.vn

5

Section 1: Khái niệm cơ bản về truyền thông

Các phương pháp truyền tín hiệu
 Dữ liệu có thể được truyền theo dạng analog: các giá trị đi theo một tiến trình
liên tiếp nhau.

 Dữ liệu có thể được truyền theo dạng digital: các giá trị đi theo một tiến trình
liên tiếp nhau (lấy mẫu).

CÔNG TY TNHH TM&DVKT TỐI ƯU 
email: optimize@optimize.com.vn

6

Section 1: Khái niệm cơ bản về truyền thông

Các kiểu truyền
 Truyền một chiều (simplex transmission)

 Truyền hai chiều gián đoạn (half duplex transmission)

 Truyền hai chiều toàn phần (full duplex transmission)

CÔNG TY TNHH TM&DVKT TỐI ƯU 
email: optimize@optimize.com.vn

7

Section 1: Khái niệm cơ bản về truyền t...
CÔNG TY TNHH TM&DVKT T
I
Ư
U http://optimize.com.vn;
email: optimize@optimize.com.vn
1
M¹ng truyÒn th«ng
c«ng nghiÖp
OPTIMIZE TRADING AND TECHNOLOGY SERVICE
COMPANY LIMITED
AND
RESEARCH CENTRAL AND ELECTRICAL ELECTRONIC
ENGINEERING
Biên so
n:
KS. Lê Thân
ThS. Nguy
n Kim Ánh
Mạng truyền thông công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng truyền thông công nghiệp - Người đăng: tranthanhvucet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Mạng truyền thông công nghiệp 9 10 385