Ktl-icon-tai-lieu

Mạng viễn thông

Được đăng lên bởi Huynh Thanh Tan
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 2803 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các Phương Tiện
Truyền Dẫn
Và Lớp Vật Lý
Môi trường truyền dẫn.
 Các chuẩn giao tiếp vật lý:
 Các kỹ thuật mã đường truyền
 Điều chế và giải điều chế số


Nội dung









Truyền dẫn có dây (Wire Media)
Truyền dẫn không dây (Wireless Media)
Delay trong truyền dẫn và dung lượng kênh
truyền
Các chuẩn giao tiếp lớp vật lý: RS232,
RS422, RS485
Các kỹ thuật mã đường truyền (line codes)
Điều chế và giải điều chế số.

7/21/2013

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

2

Môi Trường Truyền Dẫn
(Transmission Media)


Wire Media








Cáp song hành (Two-Wire Open Lines)
Cáp đồng trục (Coaxial Cables)
Cáp xoắn (Twisted-Pair Cables)
Cáp quang (Optical Fiber Cables)

Wireless Media




7/21/2013

Vi ba vệ tinh (Satellite Microwave)
Vi ba mặt đất (Terrestrial Microwave)
Sóng ánh sáng (Infrared)
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

3

Cáp song hành
(Two-Wire Open Lines)


Chủ yếu để truyền dữ liệu tốc độ thấp trong
khoảng cách ngắn (Data cables)



Ưu điểm




Nhược điểm




7/21/2013

Cấu tạo đơn giản

Tốc độ truyền dữ liệu thấp (R ≤ 19Kbps), với khoảng
cách tối đa L ≤ 50m
Dễ bị tác động của nhiễu xuyên kênh (Crosstalk)
Nhạy với nhiễu điện từ trường (EMI)
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

4

Cáp Xoắn
(Twisted-Pair Cables)


Được sử dụng làm cáp truyền
thoại hoặc truyền dữ liệu
trong các hệ thống truyền
thông tin



Sử dụng chủ yếu trong mạng
điện thoại và mạng LAN

7/21/2013

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

5

Đặc điểm


Ưu điểm






Cải thiện được khả năng chống nhiễu điện từ
trường (EMI) so với cáp song hành
Giảm nhiễu xuyên kênh (Crosstalk) giữa các cặp
dây

Nhược điểm



7/21/2013

Nhạy với can nhiễu (interference)
Nhạy với nhiễu EMI
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

6

Cáp Xoắn
(Twisted-Pair Cables)

7/21/2013

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

7

Cáp Xoắn
(Twisted-Pair Cables)
Alan

Bob

Chris

Dave

7/21/2013

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

8

Cáp Xoắn
(Twisted-Pair Cables)

UTP

7/21/2013

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

9

Cáp Xoắn
(Twisted-Pair Cables)

7/21/2013

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

10

Phân loại


Cáp xoắn có 2 loại chính


UTP (Unshield Twisted Pair)





STP (Shield Twisted Pair)



7/21/2013

Trở kháng đặc tính 100 Ohm
Băng thông thay đổi tuy theo loại (CAT) thay đổi từ
750Khz (CAT 1) đến 250MHz (CAT 6)

Trở kháng đặc tính 100 Ohm
Băng thông thay đổi theo loại (STP có băng thông
30MHz, STP-A có băng thông tối đa 300MHz)
Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM

11

Cáp Xoắn
(Twisted-Pai...
Các Phương Tiện
Truyền Dẫn
Và Lớp Vật Lý
Môi trường truyền dẫn.
Các chuẩn giao tiếp vật lý:
Các kỹ thuật mã đường truyền
Điều chế và giải điều chế số
Mạng viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng viễn thông - Người đăng: Huynh Thanh Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Mạng viễn thông 9 10 552