Ktl-icon-tai-lieu

Markating thực phẩm

Được đăng lên bởi nguyentai17071
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING
1.1. Các khái niệm và chức năng của marketing
1.1.1. Các khái niệm
Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ (1985)
Marketing là quá trình hoạch định và thực thi những khái niệm, định giá, chiêu
thị và phân phối các ý tưởng, hàng hoá và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi làm thoả mãn
những mục tiêu của cá nhân và tổ chức.
Viện Marketing Anh Quốc (1992)
Marketing là quá trình quản lý nhằm để phát hiện, dự đoán và thỏa mãn những
đòi hỏi của khách hàng một cách có lợi.
1.1.2. Chức năng của marketing
Marketing có chức năng kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với
khách hàng. Trong đó, lấy nhu cầu của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho
mọi quyết định kinh doanh.
1.2. Lịch sử marketing
Bartels chia các giai đoạn phát triển của Marketing trong thời kỳ này làm 6 giai
đoạn:
 Giai đoạn khám phá (1900-1910): đánh dấu sự ra đời của Marketing. Hành vi
thị trường và thương mại được giải thích chủ yếu bằng quan điểm kinh tế vĩ mô.
Cùng với sự phát triển của ngành Khoa học quản trị (chưa quan tâm đến hoạt động
phân phối) thì Marketing mới chỉ hình thành dưới dạng ý tưởng.
 Giai đoạn xây dựng khái niệm (1910 - 1920): Với những khái niệm cơ bản
của Marketing ra đời và được củng cố trong thời kỳ này đã làm nền tảng cho sự phát
triển của Marketing như: tổ chức kênh phân phối, các hoạt động của marketing, các
đặc điểm của sản phẩm…
 Giai đoạn tổng hợp (1920 - 1930): ghi nhận sự ra đời của những nguyên lý
marketing, 2 lãnh vực mới được xuất hiện: bán buôn và nghiên cứu thị trường; thuật
ngữ quản trị marketing cũng ra đời trong giai đoạn này.
 Giai đoạn phát triển (1930-1940): các lãnh vực của marketing được phát triển
theo chiều rộng và chiều sâu (hướng đến định lượng). Nhiều cuộc khảo sát định

lượng nhằm kiểm định các giả thuyết hình thành phương pháp nghiên cứu marketing
mang tính khoa học cao.
 Giai đoạn đánh giá lại (1940-1950): Củng cố và tổng quát hoá các khái niệm
marketing với ghi nhận đáng kể của trường phái quản trị marketing .
 Giai đoạn tái xây dựng khái niệm (1950-1960): Một số điểm nổi bật của
marketing được hình thành. Thứ nhất, khía cạnh quản trị marketing, như khái niệm
marketing hỗn hợp được sử dụng để biểu thị vai trò quản trị và chức năng hoạch định
chiến lược cũng được nhấn mạnh. Thứ hai, marketing được hiểu như một quá trình
mang tính tổng thể và quan hệ lẫn nhau., và sự xuất hiện của xu hướng xã hội trong
marketing. Xu hướng này thể hiện ở nhiều góc độ: nó chỉ ra rằng việc phân tích
marketing sử dụng các phươ...
Chương 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING
1.1. Các khái niệm và chức năng của marketing
1.1.1. Các khái niệm
Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ (1985)
Marketing là quá trình hoạch định và thực thi những khái niệm, định giá, chiêu
thị và phân phối các ý tưởng, hàng hoá và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi làm thoả mãn
những mục tiêu của cá nhân và tổ chức.
Viện Marketing Anh Quốc (1992)
Marketing là quá trình quản lý nhằm để phát hiện, dự đoán và thỏa mãn những
đòi hỏi của khách hàng một cách có lợi.
1.1.2. Chức năng của marketing
Marketing có chức năng kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với
khách hàng. Trong đó, lấy nhu cầu của khách hàng m chỗ dựa vững chắc nhất cho
mọi quyết định kinh doanh.
1.2. Lịch sử marketing
Bartels chia các giai đoạn phát triển của Marketing trong thời kỳ này làm 6 giai
đoạn:
Giai đoạn khám phá (1900-1910): đánh dấu sự ra đời của Marketing. Hành vi
thị trường thương mại được giải thích chủ yếu bằng quan điểm kinh tế mô.
Cùng với sự phát triển của ngành Khoa học quản trị (chưa quan tâm đến hoạt động
phân phối) thì Marketing mới chỉ hình thành dưới dạng ý tưởng.
Giai đoạn y dựng khái niệm (1910 - 1920): Với những khái niệm bản
của Marketing ra đời và được củng cố trong thời kỳ y đã làm nền tảng cho sự phát
triển của Marketing như: tổ chức kênh phân phối, các hoạt động của marketing, các
đặc điểm của sản phẩm…
Giai đoạn tổng hợp (1920 - 1930): ghi nhận sự ra đời của những nguyên
marketing, 2 nh vực mới được xuất hiện: bán buôn nghiên cứu thị trường; thuật
ngữ quản trị marketing cũng ra đời trong giai đoạn này.
Giai đoạn phát triển (1930-1940): các lãnh vực của marketing được phát triển
theo chiều rộng và chiều sâu (hướng đến định lượng). Nhiều cuộc khảo sát định
Markating thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Markating thực phẩm - Người đăng: nguyentai17071
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Markating thực phẩm 9 10 579