Ktl-icon-tai-lieu

Marketing sản phẩm công nghệ sinh học

Được đăng lên bởi Thỏ Tuyết
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MARKETING SẢN PHẨM
CÔNG NGHỆ SINH HỌC

NHÓM 1
Chủ đề:

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NOKIA

NHÓM 1

I. SƠ LƯỢC VỀ SỰ
HÌNH THÀNH VÀ
PHAT TRIỂN CỦA
NOKIA
II. CHIẾN LƯỢC NỔI
BẬT CỦA NOKIA
III. THẾ MẠNH CỦA
NOKIA

I. SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN CỦA NOKIA

I. SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN CỦA NOKIA

II. CHIẾN LƯỢC NỔI BẬT CỦA
NOKIA
1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐA DẠNG
HÓA SẢN PHẨM

II. CHIẾN LƯỢC NỔI BẬT CỦA
NOKIA

II. CHIẾN LƯỢC NỔI BẬT CỦA
NOKIA
2. CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI VÀ MỞ RỘNG
THỊ TRƯỜNG

II. CHIẾN LƯỢC NỔI BẬT CỦA
NOKIA

II. CHIẾN LƯỢC NỔI BẬT CỦA
NOKIA
3. CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

II. CHIẾN LƯỢC NỔI BẬT CỦA
NOKIA
4. CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ CHO CÁC PHÂN
ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

II. CHIẾN LƯỢC NỔI BẬT CỦA
NOKIA
5. CHIẾN LƯỢC KHUYẾN MÃI, CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG

III. THẾ MẠNH CỦA SẢN
PHẨM
1. LỢI THẾ VỀ THƯƠNG HIỆU
• Là nhà sản xuất điện thoại di động Phần Lan nổi
tiếng và lớn nhất.
• Là công ti hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông
di động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương,
hoạt động vào đầu những năm 80.
• Những sản phẩm Nokia chỉ mang thương hiệu
tập đoàn.
• Thương hiệu Nokia mang "tính nhân bản của
công nghệ".

III. THẾ MẠNH CỦA SẢN
PHẨM
2. SẢN PHẨM CHO MỌI KHÁCH HÀNG
• Có mặt trên cả thị trường cao cấp và bình
dân.
• Ở mỗi thị trường, mỗi đối tượng khách
hàng Nokia đều có những sản phẩm
tương ứng.
• Xây dựng các hệ thống phân phối và
mạng lưới bán lẻ tại các nước đang phát
triển.

III. THẾ MẠNH CỦA SẢN
PHẨM
3. DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
TỐT
• Quan điểm Nokia: Luôn xem trọng công
tác chăm sóc khách hàng.
+ Xây dựng mạng lưới Nokia toàn cầu để
chăm sóc khách hàng.
+ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người
tiêu dùng thông qua trực tuyến, email và
các dịch vụ trung tâm cuộc gọi, được hỗ
trợ bởi một mạng lưới các trung tâm dịch
vụ ủy quyền.

III. THẾ MẠNH CỦA SẢN
PHẨM
4. TỰ VỆ TRƯỚC CÁC CÚ SỐC
• Nhờ sự lãnh đạo của Giám đốc Điều hành
Jorma Ollila và người kế nhiệm ông là
Olli-Pekka Kallasvuo.
→ đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị
trường...

III. THẾ MẠNH CỦA SẢN
PHẨM
5. CHUỖI CUNG ỨNG TỐT
• Chuỗi cung cấp và hệ thống sản xuất của
hãng hoạt động cực kỳ hiệu quả.
• Duy trì được sự kiểm soát đối với chi phí
thông qua việc sử dụng chung linh kiện
giữa các thiết bị, và thiết kế những mẫu
điện thoại có ít linh kiện hơn so với các đối
thủ cạnh tranh.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
ĐÃ LẮNG NGHE

...
MARKETING SẢN PHẨM
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Marketing sản phẩm công nghệ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing sản phẩm công nghệ sinh học - Người đăng: Thỏ Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Marketing sản phẩm công nghệ sinh học 9 10 113