Ktl-icon-tai-lieu

MASTERCAM Cắt Dây

Được đăng lên bởi Dung Cnc
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE - CAD

Lời nói đầu
Trong các phần mềm gia công thường dùng có thể xem phần mềm
mastercam là đa năng nhất và được nhiều người sử dụng, trong
mastercam còn có rất nhiều modul khác, tuy nhiên ở VN chúng ta sử
dụng phần mềm với chi phí thấp nên thường sử dụng cùng lúc nhiều
phần mềm mà không khai thác được hết tính năng của một phần mềm
nhất định, trong mastercam còn có modul Router chuyên dùng cho thiết
kế gỗ, modul Mastercam Art dành cho thiết kế nghệ thuật.
Phần cắt dây số lượng người cần đến nó cũng không nhiều, tuy nhiên
khi nắm được công nghệ sẽ giúp người dùng chủ động hơn, bạn không
phải lo lắng khi cần đổi mới máy móc vì đã có phần mềm hỗ trợ.
Trong cạnh tranh việc nắm càng nhiều công nghệ sẽ giúp bạn chiếm ưu
thế và việc chủ động sẽ luôn giúp tạo lợi nhuận và thỏa mái hơn.
Đây là tài liệu được viết lại dựa theo các tài liệu của hãng Mastercam
nên nội dung sẽ không có gì sai sót, nếu có chỉ là ở ngôn ngữ của người
viết, do đó tôi cũng rất muốn nhận được phản hồi từ người đọc.

Tp.HCM Tháng 11 năm 2014
Người viết

Nguyễn Phước Hải ©
1

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE - CAD

BÀI 1: CÁC ĐƯỜNG CẮT BIÊN ĐƠN
Đường cắt dây biên dạng gia công các phần có cùng hình dáng ở đỉnh và đáy. Bài
học này tập trung vào tiến trình cơ bản để tạo ra đường cắt dây biên dạng.
Bài tập 1: Bắt đầu với việc tạo đường cắt
Bài tập này hướng dẫn bạn cách mở 1 phần để gia công và chọn 1 định nghĩa máy
mô phỏng máy EDM dây.
1. Mở Mastercam bằng phương pháp sau:
- Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Mastercam trên màn hình.
- Khởi động Mastercam từ Window Start menu.

2. Chọn file cấu hình mét mặc định
a. Chọn Settings > configuration từ trình đơn của Mastercam.

b. Chọn .../mcamxm.config <metric> từ danh sách thả xuống
Current.
c. Click OK.

3. Chọn File, Open và chọn file single-contour.MCX-8.

Nguyễn Phước Hải ©
2

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE - CAD

Hình bánh răng là một biên dạng đơn với đường cắt này.
MastercamWire cũng cần một điểm thread cho đường cắt này, là điểm mà
máy xỏ dây qua, thường là lỗ được khoan trước trên phôi. Bằng cách tạo một
điểm thread trong Mastercam và chọn nó như một phần của đường cắt, nó
trở thành một liên kết, nghĩa là đường cắt sẽ cập nhật nếu điểm này di
chuyển.
4. Chọn Create > Point > Thread Point từ menu.
5. Nhấn phím cách để truy cập vào chế độ Fastpoint và nhập tọa độ điểm.
6. Nhập X-40, Y0.2, Z0 và nhấn Enter. Một điểm với biểu tượng mối ren hiển
thị ở bên trái chi tiết.

7. Click OK trên thanh ribbon.
8. Chọn Machine Type >Wi...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE - CAD
Nguyễn Phước Hải ©
1
Lời nói đầu
Trong các phần mềm gia công thường ng có thể xem phần mềm
mastercamđa năng nhất và được nhiều người sử dụng, trong
mastercam còn có rất nhiều modul khác, tuy nhiên ở VN chúng ta sử
dụng phần mềm với chi phí thấp nên thường sử dụng cùng lúc nhiều
phần mềm mà không khai thác được hết tính năng của một phần mềm
nhất định, trong mastercam còn có modul Router chuyên dùng cho thiết
kế gỗ, modul Mastercam Art dành cho thiết kế nghệ thuật.
Phần cắt dây số lượng người cần đến nó cũng kng nhiều, tuy nhiên
khi nắm được công nghệ sẽ giúp người dùng chủ động hơn, bạn không
phải lo lắng khi cần đổi mới máy móc vì đã có phần mềm hỗ trợ.
Trong cạnh tranh việc nắm càng nhiều công nghệ sẽ giúp bạn chiếm ưu
thế và việc chủ động sẽ luôn giúp tạo lợi nhuận và thỏa mái hơn.
Đây là tài liệu được viết lại dựa theo các tài liệu của hãng Mastercam
nên nội dung sẽ không có gì sai sót, nếu có chỉ là ở ngôn ngữ của người
viết, do đó tôi cũng rất muốn nhận được phản hồi từ người đọc.
Tp.HCM Tháng 11 năm 2014
Người viết
MASTERCAM Cắt Dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MASTERCAM Cắt Dây - Người đăng: Dung Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
MASTERCAM Cắt Dây 9 10 773