Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu dự toan công trình xây dựng ga tàu điện đô thị

Được đăng lên bởi tuyenlinh26031987
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vũ Minh Hoàn
Phòng nghiên cứu và phát triển R&D
minhhoan@giaxaydung.com

1

I. Căn cứ để lập dự toán
- Thông tư 04/2010/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 Dự toán chi phí xây dựng Gxd:
(1) Chi phí trực tiếp T = VL + NC + MTC
(2) Chi phí chung C = T* Tỷ lệ %
(3) Thu nhập chịu thuế tính trước TL = (T+C)* Tỷ lệ %
(4) Thuế GTGT = Gxd trước thuế * Thuế suất VAT
(5) Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm để ở và điều hành thi công
- Quyết định số 957

2

II. Phương pháp lập dự toán sử dụng đơn giá địa phương
Năm gốc => Đơn giá gốc
Thời điểm hiện tại => Dự toán chi phí xây dựng tại thời điểm hiện tại
Giá hiện tại = Giá gốc + Chênh lệch
Ví dụ: Muốn xác định giá hiện tại của 100m3 móng (AF.11111) theo phương
pháp đơn giá địa phương và bù chênh lệch ?
1. Giá gốc = Đơn giá gốc x Khối lượng công tác
= 813.000 x 100m3 = 81.300.000 đ
2. Chênh lệch (giá vật liệu, nhân công và máy thi công)
2.1. Xác định đơn giá vật tư chênh lệch
Đơn giá vật tư hiện tại – Đơn giá vật tư gốc = Đơn giá chênh lệch
VD: Đơn giá xi măng chênh lệch = 1500 – 1045 = 455 đ
Tra giá vật liệu hiện tại qua Công bố giá của Liên Sở XD-TC
2.2. Xác định khối lượng vật tư cần thiết để xây dựng công trình
Định mức hao phí vật tư x khối lượng công tác => hao phí từng loại vật tư
 Định mức dự toán là ĐMKTKT
Hao phí vật liệu gồm : Hao phí vật liệu cấu thành + Hao phí vật liệu hao hụt khâu thi
công
Hao phí nhân công và máy: Thời gian chuẩn kết + Thời gian tác nghiệp + Thời gian
nghỉ
2.3. Xác định Chênh lệch
Chênh lệch = Khối lượng vật tư x Đơn giá chênh lệch
Ví dụ: Công trình thi công cần sử dụng 12 tấn xi măng
 Chênh lệch = 12.000 x 455 đ
3. Các bước thực hiện trên phần mềm Dự toán GXD
Bước 1. Thiết lập Tùy chọn
- Chi phí chung: Tính theo Chi phí trực tiếp với Công trình Dân dụng, Công
nghiệp, Giao thông. Tính theo chi phí nhân công với Dự toán khảo sát, công
trình thủy lợi.
- Chọn phương pháp lập và điều chỉnh dự toán (Địa phương/Công trình)
- Nhóm nhân công: Nhóm I – Công trình dân dụng & CN
Nhóm II – Giao thông và khảo sát
Nhóm III – Thủy lợi
Bước 2. Chọn cơ sở dữ liệu
Hồ sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu

3

Bước 3. Thiết lập thông số ban đầu
Vào sheet thông số Ts:
Bước 4. Đo bóc khối lượng và áp mã hiệu đơn giá
Thực hiện trong sheet Du toan XD
Lưu ý về vấn đề bóc khối lượng:
- Bê tông không trừ thể tích thép chiếm chỗ, phải trừ những phần giao nhau – chỉ
được tính 1 lần.
- Ván khuôn chỉ tính phần tiếp xúc với bê tông
- Đào tính theo thể tích hố đào lưu ý công thức tính thể tích theo hình chóp cụt
Lưu ý về á...
Vũ Minh Hoàn
Phòng nghiên cứu và phát triển R&D
minhhoan@giaxaydung.com
1
Mẫu dự toan công trình xây dựng ga tàu điện đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu dự toan công trình xây dựng ga tàu điện đô thị - Người đăng: tuyenlinh26031987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mẫu dự toan công trình xây dựng ga tàu điện đô thị 9 10 528