Ktl-icon-tai-lieu

máy ảo

Được đăng lên bởi Mặt Trời Bé Con
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 59 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Giới thiệu dịch vụ
Máy ảo cho phép bạn chạy các hệ điều hành khác nhau cùng với hệ điều hành
hiện tại. Những hệ điều hành sẽ hoạt động như thể các chương trình trên máy tính.
Máy ảo lý tưởng để kiểm thử hệ điều hành, như phiên bản Windows 8 mới ra hay
các hệ điều hành Linux. Bạn cũng có thể sử dụng máy ảo để chạy phần mềm trên
hệ điều hành mà chúng không tương thích, chẳng hạn như ta có thể chạy các
chương trình cho Windows trên máy Mac bằng máy ảo.
Mặt khác, người dùng có thể không phải trả bất kỳ chi phí nào vì có một vài
chương trình máy ảo miễn phí rất tuyệt vời để trải nghiệm.
Máy ảo là gì?
Một máy ảo là một chương trình đóng vai trò như một máy vi tính ảo. Nó chạy trên
hệ điều hành hiện tại - hệ điều hành chủ và cung cấp phần cứng ảo tới hệ điều hành
khách. Các hệ điều hành khách chạy trên các cửa sổ của hệ điều hành chủ, giống
như bất kỳ chương trình nào khác của máy. Đối với những hệ điều hành khách,
máy ảo lại hiện diện như một cỗ máy vật lý thực sự.
Các máy ảo cung cấp phần cứng ảo, bao gồm CPU ảo, RAM ảo, ổ đĩa cứng, giao
diện mạng và những thiết bị khác. Các thiết bị phần cứng ảo được cung cấp bởi
máy ảo và được ánh xạ tới phần cứng thực trên máy thật. Ví dụ như, ổ đĩa cứng ảo
lại được lưu trong một file đặt trên ổ đĩa cứng thực.
Bạn có thể cài đặt nhiều máy ảo lên máy thực và chỉ bị hạn chế bởi dung lượng bộ
lưu trữ hiện có cho chúng. Khi đã cài đặt một vài hệ điều hành, bạn có thể mở
chương trình máy ảo và chọn máy ảo muốn khởi động, khởi động hệ điều hành
khách và chạy trong một cửa sổ của hệ điều hành chủ hoặc cũng có thể chạy ở chế
độ toàn màn hình (full-screen mode).

Tác dụng của máy ảo
Các máy ảo có một số tác dụng phổ biến:




Kiểm thử các phiên bản hệ điều hành: Bạn có thể chạy
phiên bản thử nghiệm Windows 8 bằng máy ảo trên máy
chạy Windows 7. Điều này cho phép bạn thử nghiệm
Windows 8 mà không phải cài đặt một phiên bản Windows
bất ổn định trên máy mình.
Thử nghiệm các hệ điều hành khác: Bạn có thể cài nhiều
bản phân phối Linux khác nhau và các hệ điều hành ít biết

đến hơn bằng một máy ảo để thử nghiệm chúng và tìm hiểu
cách chúng hoạt động. Nếu bạn hứng thú với Ubuntu, bạn có
thể cài đặt nó vào máy ảo và sử dụng tại một cửa sổ trên
màn hình desktop bình thường.





Sử dụng phần mềm đòi hỏi một hệ điều hành cũ: Nếu bạn
có một ứng dụng quan trọng mà chỉ chạy trên Windows XP,
bạn có thể cài đặt XP trên máy ảo và chạy ứng dụng trên
máy ảo. Máy ảo đang thực sự chạy Windows XP, vì vậy tính
tương thích không phải vấn đề. Điều n...
2. Giới thiệu dịch vụ
Máy ảo cho phép bạn chạy các hệ điều hành khác nhau cùng với hệ điều hành
hiện tại. Những hệ điều hành sẽ hoạt động như thể các chương trình trên máy tính.
Máy ảo tưởng để kiểm thử hệ điều hành, n phiên bản Windows 8 mới ra hay
các hệ điều hành Linux. Bạn cũng thể sử dụng máy ảo để chạy phần mềm trên
hệ điều hành chúng không tương thích, chẳng hạn như ta thể chạy các
chương trình cho Windows trên máy Mac bằng máy ảo.
Mặt khác, người dùng có thể không phải trả bất k chi phí nào một vài
chương trình máy ảo miễn phí rất tuyệt vời để trải nghiệm.
Máy ảo là gì?
Một máy ảo là một chương trình đóng vai trò như một máy vi tính ảo. Nó chạy trên
hệ điều hành hiện tại - hệ điều hành chủ và cung cấp phần cứng ảo tới hệ điều hành
khách. Các hệ điều hành khách chạy trên các cửa sổ của hệ điều hành chủ, giống
như bất kỳ chương trình nào khác của máy. Đối với những hệ điều hành khách,
máy ảo lại hiện diện như một cỗ máy vật lý thực sự.
Các máy ảo cung cấp phần cứng ảo, bao gồm CPU ảo, RAM ảo, đĩa cứng, giao
diện mạng những thiết bị khác. Các thiết bị phần cứng ảo được cung cấp bởi
máy ảo được ánh xạ tới phần cứng thực trên máy thật. dụ như, đĩa cứng ảo
lại được lưu trong một file đặt trên ổ đĩa cứng thực.
Bạn thể cài đặt nhiều máy ảo lên máy thực chỉ bị hạn chế bởi dung lượng bộ
lưu trữ hiện cho chúng. Khi đã i đặt một vài hệ điều hành, bạn thể m
chương trình máy ảo chọn máy ảo muốn khởi động, khởi động hệ điều hành
khách chạy trong một cửa sổ của hệ điều hành chủ hoặc cũng thể chạy chế
độ toàn màn hình (full-screen mode).
Tác dụng của máy ảo
Các máy ảo có một số tác dụng phổ biến:
Kiểm thử các phiên bản hệ điều nh: Bạn thể chạy
phiên bản th nghiệm Windows 8 bằng máy ảo trên máy
chạy Windows 7. Điều này cho phép bạn thử nghiệm
Windows 8 không phải cài đặt một phiên bản Windows
bất ổn định trên máy mình.
Thử nghiệm các hệ điều hành khác: Bạn thể cài nhiều
bản phân phối Linux khác nhau các hệ điều hành ít biết
máy ảo - Trang 2
máy ảo - Người đăng: Mặt Trời Bé Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
máy ảo 9 10 904