Ktl-icon-tai-lieu

Máy biến áp

Được đăng lên bởi Peter Huy
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.1. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CƠ BẢN CỦA MÁY BIẾN ÁP
3

2

i1

i2

u1
e

u2
1

Zt

φ

Hình 1-1: Sơ đồ nguyên lý máy biến áp một pha
Ta xét sơ đồ nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha hai dây quấn:
Dây quấn 1 có w1 vòng dây
Dây quấn 2 có w2 vòng dây
Được quấn trên lỏi thép 3
Khi đặt một điện áp xoay chiều u1 vào dây quấn 1 sẽ có dòng điện i1
trong dây quấn 1, dòng điện i1 sinh ra sức từ động F=i1.w1 sức từ động này
sinh ra từ thômg φ móc vòng cả hai dây quấn 1và 2. Theo định luật cảm
ứng điện từ trong cuộn dây 1và 2 sẽ xuất hiện các sức điện động cảm ứng
e1 và e2 nếu dây quấn 2 nối với một tải bên ngoài zt thì dây quấn 2 sẽ có
dòng điện i2 đưa ra tải với điện áp u2. Như vậy năng lượng của dòng điện
xoay chiều đã được truyền từ dây quấn 1 sang dây quấn 2.
Giả thiết điện áp đặt vào là hàm số hình sin thì từ thông do nó sinh ra
cũng là hàm số hình sin
Φ = Φ m = sin (ωt )

(1-1)

Do đó theo định luật cảm ứng điện từ, sức điện động cảm ứng trong các
cuộn dây 1và 2 sẽ là
e1 = − w1

dΦ m sin(ωt )
dΦ
π
π
= − w1
= − w1ωΦ m sin(ωt + ) = − E1 sin(ωt + )
dt
dt
2
2

và
e 2 = − w2

dΦ m sin(ωt )
dΦ
π
π
= − w2
= − w 2 ωΦ m sin(ωt + ) = − E 2 sin(ωt + )
dt
dt
2
2

Trong đó :
E1 =

.ω.w1 .Φ m

E2 =

2
.ω.w2 .Φ m
2

= 4.44. f .w1 Φ m
= 4.44. f .w2 Φ m

Là giá trị hiệu dụng của các sức điện động dây quấn 1 và 2. Các sức điện
động cảm ứng trong dây quấn chậm pha so với từ thông một góc

π
2

Người ta định nghiã tỷ số biến áp của máy biến áp như sau:
k=

E1 U 1
≈
E2 U 2

Nếu bỏ qua điện áp rơi trên dây quấn thì có thể coi
E1 ≈ U 1 ,
E2 ≈ U 2

do đó k được xem như là tỷ số điện áp giữa dây quấn 1và 2
1.3. ĐỊNH NGHĨA MÁY BIẾN ÁP
Từ nguyên lý làm việc cơ bản trên ta có thể định nghĩa máy biến áp như
sau: Máy biến áp là một thiết bị điện từ đứng yên, làm việc trên nguyên lý
cảm ứng điện từ, biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này
thành một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác, với tần số không
thay đổi.
Máy biến áp có hai dây quấn gọi là máy biến áp hai dây quấn. Dây quấn
nối với nguồn điện để thu năng lượng vào gọi là dây quấn sơ cấp. Dây quấn
nối với tải để đưa điện năng ra gọi là dây quấn thứ cấp. Dòng điện, điện áp,

công suất .. của từng dây quấn theo tên sơ cấp và thứ cấp tương ứng. Dây
quấn có điện áp cao gọi là dây quấn cao áp. Dây quấn có điện áp thấp gọi là
dây quấn hạ áp. Nếu điện áp thứ cấp bé hơn điện áp sơ cấp ta có máy biến
áp giảm áp, nếu điện áp thứ cấp lớn hơn điện áp sơ cấp gọi là máy biến áp
tăng áp.
Ở máy biến áp ba dây quấn, ngoài hai...
φ
i
2
Z
t
i
1
1
2
u
2
e
1.1. NGUYÊN LÝ LÀM VIC CƠ BN CA MÁY BIN ÁP
u
1
Hình 1-1: Sơ đồ nguyên lý máy biến áp mt pha
Ta xét sơ đồ nguyên lý làm vic ca máy biến áp mt pha hai dây qun:
Dây qun 1 có w
1
vòng dây
Dây qun 2 có w
2
vòng dây
Được qun trên li thép 3
Khi đặt mt đin áp xoay chiu u
1
vào dây qun 1 s có dòng đin i
1
trong dây qun 1, dòng đin i
1
sinh ra sc t động F=i
1
.w
1
sc t động này
sinh ra t thômg
φ
móc vòng c hai dây qun 1và 2. Theo định lut cm
ng đin t trong cun dây 1và 2 s xut hin các sc đin động cm ng
e
1
và e
2
nếu dây qun 2 ni vi mt ti bên ngoài z
t
thì dây qun 2 s
dòng đin i
2
đưa ra ti vi đin áp u
2
. Như vy năng lượng ca dòng đin
xoay chiu đã được truyn t dây qun 1 sang dây qun 2.
Gi thiết đin áp đặt vào là hàm s hình sin thì t thông do nó sinh ra
cũng là hàm s hình sin
(
)
t
m
ω
sin=Φ=Φ (1-1)
3
Máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy biến áp - Người đăng: Peter Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Máy biến áp 9 10 637