Ktl-icon-tai-lieu

MÁY CẮT BẰNG TIA NƯỚC

Được đăng lên bởi TRANVANLIEM91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Máy cắt bằng tia nước
1. Độ chính xác của máy cắt bằng tia nước như thế nào?
Đáp: Độ chính xác +/-0.1mm, nếu sử dụng máy cắt bằng tia nước trạng thái động thì có
thể nâng cao độ chính xác cắt, tránh được độ nghiêng cắt.
2. Máy cắt bằng tia nước có thể cắt vật có độ dầy bao nhiêu?
Đáp: Ở điều kiện bình thường, có thể cắt các vật với độ dầy 0-50mm (ngoài thép kính ra),
Tại công ty, đã từng vắt thép không gỉ có độ dầy trên 100mm
3. Vật liệu mài của máy cắt bằng tia nước lựa chọn như thế nào?
Đáp: Vật liệu mài thường dùng là loại cát đá cuội, không có bột vụn và tạp chất, các cạnh
của hạt sắc nét rõ ràng.
4. Vết cắt có độ rộng bao nhiêu?
Đáp: Độ rộng khoảng 0.8mm-1.2mm.
5. Áp lực của máy cắt bằng tia nước là bao nhiêu?
Đáp: Áp lực cao nhất là 400MPa(60000psi). Nếu bạn muốn cắt với tốc độ nhanh nhất,
chúng tôi đề nghị bạn nên dùng máy có áp lực cao nhất.
6. Góc nghiêng của vết cắt là bao nhiêu?
Đáp: Nếu không dùng máy cắt trạng thái động, bề mặt cắt đều có độ nghiêng nhất định,
thường vào khoảng 3-5 độ. Góc nghiêng này phụ thuộc vào độ dầy của vật liệu cắt, tốc
độ cắt. Độ dầy càng nhỏ, tốc độ cắt chậm thì góc nghiêng nhỏ.
7. Tấm lưới của bàn làm việc có tuổi thọ bao nhiêu?
Đáp: Bình thường nếu không tại cùng một vị trí, cắt cùng một loại linh kiện trong một
thời gian dài thì có thể sử dụng trong vài trăm giờ. Khi thao tác nhìn độ chính xác của vật
gia công thay tấm lưới, nếu tấm lưới bị hỏng quá nặng dễ ảnh hưởng đến độ chính xác
khi cắt. Di chuyển hoặc lật lại tấm lưới sẽ có thể kéo dài tuổi thọ của tấm lưới, giảm bớt
chi phí.
8. Cắt bằng tia nước có cần dụng cụ kẹp cố định không?
Đáp: Bình thường không cần dụng cụ kẹp cố định. Khi gia công vật nhẹ thì cần đem
những vật nặng hơn đè lên trên,không để ảnh hưởng đến độ chính xác khi gia công.
9. Sử dụng cắt dưới nước có mặt tốt gì?
Đáp: - Giảm tạp âm xuống dưới 75 dB.
- Giảm bớt bề bặng vật liệu xuất hiện hiện tượng đóng sương.
10. Những hạn chế của cắt dưới nước?
Đáp: - Không thể khống chế toàn bộ quá trình cắt.
- Không thể tiến hành xử lý vật liệu, cần phải lắp đặt thêm bàn làm việc có thể điều chỉnh
vị trí nước.
11. Ống cát có thể sử dụng liên tục trong bao lâu?
Đáp: Ảnh hưởng đến việc sử dụng ống cát có các nhân tố: cát mài không giống nhau, độ
chính xác lắp đặt khác nhau, phương pháp sử dụng khác nhau, ảnh hưởng của đầu vòi
phun đá quý, ảnh hưởng của chính ống cát. Bình thường ống cát có thể sử dụng liên tục
trong khoảng thời gian 60-180 giờ.
12. Khi dùng máy cắt bằng tia nước cần phải đục lỗ trước không?
Đá...
Máy cắt bằng tia nước
1. Độ chính xác của máy cắt bằng tia nước như thế nào?
Đáp: Độ chính xác +/-0.1mm, nếu sử dụng máy cắt bằng tia nước trạng thái động thì có
thể nâng cao độ chính xác cắt, tránh được độ nghiêng cắt.
2. Máy cắt bằng tia nước có thể cắt vật có độ dầy bao nhiêu?
Đáp: Ở điều kiện bình thường, có thể cắt các vật với độ dầy 0-50mm (ngoài thép kính ra),
Tại công ty, đã từng vắt thép không gỉ có độ dầy trên 100mm
3. Vật liệu mài của máy cắt bằng tia nước lựa chọn như thế nào?
Đáp: Vật liệu mài thường dùng là loại cát đá cuội, không có bột vụn và tạp chất, các cạnh
của hạt sắc nét rõ ràng.
4. Vết cắt có độ rộng bao nhiêu?
Đáp: Độ rộng khoảng 0.8mm-1.2mm.
5. Áp lực của máy cắt bằng tia nước là bao nhiêu?
Đáp: Áp lực cao nhất là 400MPa(60000psi). Nếu bạn muốn cắt với tốc độ nhanh nhất,
chúng tôi đề nghị bạn nên dùng máy có áp lực cao nhất.
6. Góc nghiêng của vết cắt là bao nhiêu?
Đáp: Nếu không dùng máy cắt trạng thái động, bề mặt cắt đều có độ nghiêng nhất định,
thường vào khoảng 3-5 độ. Góc nghiêng này phụ thuộc vào độ dầy của vật liệu cắt, tốc
độ cắt. Độ dầy càng nhỏ, tốc độ cắt chậm thì góc nghiêng nhỏ.
7. Tấm lưới của bàn làm việc có tuổi thọ bao nhiêu?
Đáp: Bình thường nếu không tại cùng một vị trí, cắt cùng một loại linh kiện trong một
thời gian dài thì có thể sử dụng trong vài trăm giờ. Khi thao tác nhìn độ chính xác của vật
gia công thay tấm lưới, nếu tấm lưới bị hỏng quá nặng dễ ảnh hưởng đến độ chính xác
khi cắt. Di chuyển hoặc lật lại tấm lưới sẽ có thể kéo dài tuổi thọ của tấm lưới, giảm bớt
chi phí.
8. Cắt bằng tia nước có cần dụng cụ kẹp cố định không?
Đáp: Bình thường không cần dụng cụ kẹp cố định. Khi gia công vật nhẹ thì cần đem
những vật nặng hơn đè lên trên,không để ảnh hưởng đến độ chính xác khi gia công.
9. Sử dụng cắt dưới nước có mặt tốt gì?
Đáp: - Giảm tạp âm xuống dưới 75 dB.
- Giảm bớt bề bặng vật liệu xuất hiện hiện tượng đóng sương.
10. Những hạn chế của cắt dưới nước?
Đáp: - Không thể khống chế toàn bộ quá trình cắt.
- Không thể tiến hành xử lý vật liệu, cần phải lắp đặt thêm bàn làm việc có thể điều chỉnh
vị trí nước.
11. Ống cát có thể sử dụng liên tục trong bao lâu?
Đáp: Ảnh hưởng đến việc sử dụng ống cát có các nhân tố: cát mài không giống nhau, độ
chính xác lắp đặt khác nhau, phương pháp sử dụng khác nhau, ảnh hưởng của đầu vòi
phun đá quý, ảnh hưởng của chính ống cát. Bình thường ống cát có thể sử dụng liên tục
trong khoảng thời gian 60-180 giờ.
12. Khi dùng máy cắt bằng tia nước cần phải đục lỗ trước không?
Đáp: Không cần! Khi cắt tia nước sẽ sẽ làm thủng vật liệu sau đó tiến hành cắt.
MÁY CẮT BẰNG TIA NƯỚC - Trang 2
MÁY CẮT BẰNG TIA NƯỚC - Người đăng: TRANVANLIEM91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MÁY CẮT BẰNG TIA NƯỚC 9 10 644