Ktl-icon-tai-lieu

Máy công nghiệp

Được đăng lên bởi minhphuong-nguyen
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 4116 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
NHA TRANG UNIVERSITY

Học phần:
MÁY CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL MACHINES
Số ĐVHT: 03
Lớp 51CT – 7.11.2011 – 1.1.2012

Giáo viên giảng dạy: Trần Doãn Hùng

GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY CÔNG NGHIỆP
1.1. Khái niệm chung
1.1.1. Máy và các bộ phận chủ yếu của MCN
1.1.2. Phân loại MCN
1.2. Những yêu cầu đối với máy
1.3. Vật liệu đặc biệt dùng để chế tạo máy sản
xuất công nghiệp
1.3.1. Kim loại và hợp kim chống ăn mòn
1.3.2. Chất dẻo để chế tạo chi tiết máy và máy
tự động
1.4. Những giai đoạn chủ yếu khi thiết kế
1.5. Sơ đồ động
1.6. Tính toán lực
1.7. Sự bố cục kết cấu của máy

Chương 2. MÁY LÀM NHỎ NGUYÊN LIỆU
2.1. Khái niệm chung
2.1.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
đập nghiền
2.1.2. Thành phần độ hạt của khoáng sản
2.1.3. Mức đập - nghiền
2.2. Cơ sở lý thuyết của máy làm nhỏ nguyên liệu
2.2.1. Phương pháp đập nghiền
2.2.2. Các thuyết về đập –nghiền
2.3. Máy đập
2.3.1. Máy đập hàm
2.3.2. Máy đập nón
2.4. Máy nghiền
2.4.1. Máy nghiền đĩa
2.4.2. Máy nghiền trục
2.4.3. Máy nghiền búa

Chương 3. MÁY PHÂN LOẠI
3.1. Công dụng và các khái niệm cơ bản
3.1.1. Công dụng của việc phân loại
3.1.2. Các khái niệm cơ bản
3.1.3. Xác định hiệu suất công nghệ của quá trình
phân loại
3.2. Phân loại theo đặc tính học
3.2.1. Thứ tự phân chia các cấp hạt khi sàng
3.2.2. Hiệu suất sàng
3.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sàng
3.2.4. Lưới sàng
3.2.5. Những máy có lưỡi sàng phẳng chuyển động
tịnh tiến qua lại
3.3. Phân loại theo những tính chất khí động học
3.4. Phân loại theo tỷ trọng
3.5. Phân loại theo từ tính

Chương 4 . MÁY ĐỊNH LƯỢNG
4.1. Công dụng và phân loại
4.1.1. Công dung
4.1.2. Phân loại
4.2. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm dạng hạt
4.2.1. Thùng địng lượng
4.2.2. Đĩa định lượng
4.2.3. Vít định lượng
4.2.4. Máy định lượng kiểu băng
4.2.5. Máy định lượng có bộ phận làm việc chuyển
động tĩnh tiến qua lại
4.2.6. Các máy định lượng theo trọng lượng
4.3. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm dạng bột
nhào
4.4. Máy để phân lượng sản phẩm thực phẩm lỏng
4.4.1. Mục đích và phạm vi ứng dụng
4.4.2. Phân loại
4.4.3. Cơ cấu rót của máy phân lượng

Chương 5 . MÁY KHUẤY TRỘN
5.1. Công dụng và phân loại
5.1.1. Công dung
5....
Hoïc phn:
MAÙY COÂNG NGHIEÄP
INDUSTRIAL MACHINES
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG
NHA TRANG UNIVERSITY
INDUSTRIAL MACHINES
S ĐVHT: 03
Lp 51CT – 7.11.2011 – 1.1.2012
Giaùo vieân giaûng daïy: Traàn Doaõn Huøng
Máy công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy công nghiệp - Người đăng: minhphuong-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Máy công nghiệp 9 10 736