Ktl-icon-tai-lieu

Máy điện

Được đăng lên bởi dongsonghong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TN Máy điện

MTD_Version 1.0

MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI KHỞI ĐỘNG
CỦA MỘT MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
Họ và tên SV

I.

MSSV

Nhóm
Tổ
Ngày TN

Giới thiệu:
1. Định nghĩa:

Động cơ đồng bộ là động cơ mà có tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ
trường.
Tốc độ quay của rotor được xác định bằng công thức sau:

với

là tốc độ của rotor (đơn vị rpm),
là tần số của dòng điện xoay chiều vào (bằng Hz)
là số cực từ.

2. Phân loại : cơ sở để phân loại máy điện đồng bộ :
- Theo chức năng người ta phân thành : máy phát ;động cơ; máy bù đồng bộ
- Theo số pha : máy đồng bộ 1 pha ; máy đồng bộ ba pha
- Theo công suất: máy đồng bộ công suất nhỏ ; máy đồng bộ công suất trung bình ;máy
đồng bộ công suất lớn.
- Theo cấu tạo rotor: máy đồng bộ cực lồi ; máy đồng bộ cực ẩn.

Trang 1

TN Máy điện

MTD_Version 1.0

Hình 1. Giản đồ vector các thành phần trong động cơ đồng bộ 3 pha
3. Cấu tạo :
Máy điện đồng bộ cũng như máy điện khác ,gồm có 2 phần : phần quay ,và phần tĩnh.
Cuộn kích từ có thể đặt ở roto hoặc stato nhưng do khó khăn về gia công (do sử dụng
nhiều tiếp xúc điện như: chổi than ,vành trượt ...) nên phần lớn các máy đồng bộ có cuộn
kích từ đặt ở roto ,chỉ một số trường hợp đặc biệt thì cuộn kích từ mới đặt ở stato ( khi đó
phần cảm lại là phần tĩnh ( stato) ,còn roto đóng vai trò là phần ứng )
1/Stator: gồm vỏ lõi và dây quấn . -vỏ làm bằng thép đúc ,có nhiệm vụ bảo vệ mạch từ
và cùng với tấm chắn để bắt chặt tất cả các phần khác vào máy .Trên vỏ có gắn biển máy .
Lõi stato: được chế tạo hoàn toàn giống như lõi stato của máy điện dị bộ dây quấn phần
ứng như dây quấn 3 pha (stato ,hay roto ) của máy điện dị bộ .
2/Rotor: nếu phần quay là phần cảm (đặt cuộn kích từ ) thì nó gồm : lõi và dây
quấn.Trong trường hợp này roto có hai loại : cực lồi(a) và cực ẩn(b).

Hình 2.Động cơ cực từ lồi (a) và cực từ ẩn (b)
- Loại cực lồi: thì trục ngang (q) vuông góc 90 độ với trục dọc. Dây quấn được quấn
xung quanh cực từ. Ở máy lớn thì trên cực còn xẻ rãnh để đặt cuộn ổn định (MF) hay

Trang 2

TN Máy điện

MTD_Version 1.0

cuộn khởi động (ĐC). Ở máy cực hiện thì tốc độ quay thấp (nếu cao sẽ không đảm bảo độ
bền cơ khí ) .
- Loại cực ẩn: người ta xẻ rãnh ở 2/3 chu vi rotor. Khi đó trục của răng lớn gọi là trục
dọc (d). Rôto của loại cực ẩn thường làm bằng thép chất lượng cao để đảm bảo lực ly tâm
(vì cực ẩn thường có số cặp cực p bằng 1 nên vòng dây quay lớn ) khi tốc độ lớn. Ngoài
ra ,trên roto còn đặt vành trượt và chổi than
- Sự phân bố cảm ứng từ trong khe khí phụ thuộc vào hình dạng phần ...
TN Máy điện MTD_Version 1.0
Trang 1
MÔ PHNG TRNG THÁI KHỞI ĐỘNG
CA MỘT MÁY ĐIỆN ĐỒNG B
H và tên SV
MSSV
Nhóm
T
Ngày TN
I. Gii thiu:
1. Định nghĩa:
Động đồng bộ động cơ tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ
trường.
Tốc độ quay của rotor được xác định bằng công thức sau:
với là tốc độ của rotor (đơn vị rpm),
tần số của dòng điện xoay chiều vào (bằng Hz)
là số cực từ.
2. Phân loại : cơ sở để phân loại máy điện đồng bộ :
- Theo chức năng người ta phân thành : máy phát ;động cơ; máy bù đồng bộ
- Theo số pha : máy đồng bộ 1 pha ; máy đồng bộ ba pha
- Theo công suất: y đồng bộ công suất nhỏ ; y đồng bộ công suất trung bình ;máy
đồng bộ công suất lớn.
- Theo cấu tạo rotor: máy đồng bộ cực lồi ; máy đồng bộ cực ẩn.
Máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy điện - Người đăng: dongsonghong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Máy điện 9 10 931