Ktl-icon-tai-lieu

máy điện

Được đăng lên bởi Diễm Love
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÁY ĐIỆN

10.1.1 Khởi động trực tiếp động cơ dị bộ
Sơ đồ nguyên lý

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

10.1.2 Khởi động trực tiếp động cơ dị bộ, quá trình khởi động
nặng
Sơ đồ nguyên lý

:

khởi

động
: rơle thời gian
:
chính

Nút nhấn điều
khiển
: ON
: OFF

MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

10.1.3 Khởi động - đảo chiều
Sơ đồ nguyên lý

:
chiều thuận
:
chiều ngược

,
,

Nút nhấn điều
khiển
= quay thuận
= Stop
= quay ngược

MÁY ĐIỆN

10.1.4 Khởi động
Sơ đồ nguyên lý

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

:
chính
: Rơle thời gian Nút nhấn điều
khiển
:
= ON
:
= OFF

MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

10.1.4 Khởi động bằng cách thêm điện trở mạch
Sơ đồ nguyên lý

:
Contactor
chính
: Rơle thời gian
: Step contactor
: Rơle thời gian
: Step contactor Nút nhấn điều
: Final step khiển
contactor
= ON
: Rơle thời gian
= OFF

MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

Sử dụng
khi sử dụng
thay vì
Các thông số kỹ thuật cơ bản:
Dòng khởi động
Momen
khởi
động
,
Step contactors
Final contactor

.

MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

10.1.5 Khởi động bằng
Sơ đồ nguyên lý

tự ngẫu

:
Step
contactor
: Rơle thời
gian
Nút nhấn điều
:
chính khiển
= ON
:
= OFF

MÁY ĐIỆN

Sử dụng

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

khi sử dụng

thay vì

.

Thông số kỹ thuật cơ bản
Điện áp khởi
động
Dòng
khởi
động

(tiêu
chuẩn)
dòng
toàn tải của motor

Q1,
Q11
Q16
Q13

MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

10.1.6 Mạch bơm nước tự động
Thiết kế mạch điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha (M) lai một
bơm nước với các yêu cầu sau (chú ý thể hiện bản vẽ rõ ràng,
đúng quy chuẩn):
- Có 2 chế độ hoạt động: bằng tay (MAN) và tự động
(AUTO).
- Với chế độ tay:
+ Khi nhấn nút START, động cơ lai bơm chạy.
+ Khi nhấn nút STOP, động cơ dừng.
- Với chế độ tự động:
+ Bơm tự động chạy khi mức nước xuống đến mức thấp
(LOW). Mức nước dần tăng lên, đến khi đến mức cao
(HIGH) thì bơm dừng.
+ Khi sử dụng thì mức nước giảm dần, khi mức giảm đến
mức LOW thì bơm tự động chạy. Quá trình hoạt động
tiếp tục như trước.
- Trong cả 2 chế độ, khi động cơ chạy thì đèn RUN sáng,
khi động cư dừng thì đèn STOP sáng.
- Hệ thống có nút nhấn dừng sự cố (EMERGENCY
STOP): khi nhấn nút dừng sự cố thì dù hoạt động chế độ
MAN hay AUTO thì động cơ đều dừng.
- Khi có sự cố quá tải thì động cơ dừng và đèn báo sự cố
quá tải (OVERLOAD) sáng.

MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 10 – ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

L1 L2 L3
CB

L1 (Q11/1)

N

ES

MAN

START

STOP

Q11

F

Q11
...
MÁY ĐIỆN CHƯƠNG 10 ĐIỀU KHIN ĐỘNG CƠ
10.1.1 Khởi động trực tiếp động cơ d b
đồ nguyên lý
máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy điện - Người đăng: Diễm Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
máy điện 9 10 567