Ktl-icon-tai-lieu

Máy điện

Được đăng lên bởi Hùng Vũ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG
Định nghĩa
Những Máy điện xoay chiều có tốc độ quay rôto n bằng đúng tốc độ quay của từ trường stato n1
gọi là Máy điện đồng bộ
Ở chế độ xác lập, Máy điện đồng bộ có tốc độ quay rôto luôn không đổi khi tải thay đổi.

Công dụng
Chế độ Máy phát
Máy phát điện đồng bộ là nguồn điện chính của lưới điện quốc gia, trong đó động cơ sơ cấp là
các tua bin hơi, tuabin khí hoặc tuabin nước. ( hình 9.1.2 )

Hì
nh 9.1.2
Ở các lưới điện công suất nhỏ, Máy phát điện đồng bộ được kéo bởi các động cơ điêzen hoặc
xăng, có thể làM việc đơn lẻ hoặc hai ba Máy làM việc song song
Chế độ động cơ
Động cơ đồng bộ công suất lớn được sử dụng trong công nghiệp luyện kiM, khai thác Mỏ, thiết
bị lạnh, truyền động các Máy bơM, nén khí, quạt gió .v.v.
Động cơ đồng bộ công suất nhỏ được sử dụng trong các thiết bị như đồng hồ điện, dụng cụ tự
ghi, thiết bị lập chương trình, Máy bù đồng bộ

CẤU TẠO MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
Cấu tạo Máy điện đồng bộ gồM hai bộ phận chính là stato và rôto .
Stato là phần tĩnh (còn gọi là phần ứng ), rôto là phần quay

(còn gọi là phần cảM ).

PHẦN TĨNH ( STATO)
Stato của Máy điện đồng bộ giống như stato của Máy điện không đồng bộ
Lõi thép
Lõi thép stato hình trụ do các lá thép kỹ thuật điện được dập rãnh bên trong, ghép lại với nhau
tạo thành các rãnh theo hướng trục. lõi thép được ép vào trong vỏ Máy
Dây quấn
Dây quấn stato làM bằng dây dẫn điện được bọc cách điện (dây điện từ) được đặt trong các rãnh
của lõi thép

PHẦN QUAY ( RÔTO)
Rô to Máy điện đồng bộ bao gồM lõi thép, cực từ và dây quấn kích từ. Dây quấn kích từ được
cấp bởi nguồn điện Một chiều để tạo ra từ trường cho Máy.
(hình 9.2.2.a)

Hình 9.2.2.a
Hai đầu của dây quấn kích từ nối với hai vòng trượt đặt ở đầu trục, thông qua hai chổi than để
nối với nguồn 1 chiều.
Có hai loại: rôto cực từ ẩn và rôto cực lồi
Rôto cực lồi

Dùng ở Máy có tốc độ thấp, có nhiều đôi cực. Rôto cực lồi dây quấn kích từ quấn xung quanh
thân cực từ
Rôto cực ẩn
Thường dùng ở Máy có tốc độ cao 3000v/ph có Một đôi cực. Rôto cực ẩn dây quấn kích từ được
đặt ẩn trong các rãnh.

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG
BỘ
Dòng điện kích từ (dòng điện không đổi) vào dây quấn kích từ sẽ tạo nên từ trường rôto fio
Khi quay rôto bằng động cơ sơ cấp, từ trường của rôto sẽ cắt dây quấn phần ứng stato và cảM
ứng sức điện động xoay chiều hình sin có trị số hiệu dụng: E0=4,44fiW1kdqfio . Nếu rôto có p đôi
cực, tần số fi của sức điện động: fi = pn/60
Dây quấn ba pha stato có đặt lệch nhau trong không gian Mộ...
MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG
Định nghĩa
Những Máy điện xoay chiều có tốc độ quay rôto n bằng đúng tốc độ quay của từ trường stato n
1
gọi là Máy điện đồng bộ
Ở chế độ xác lập, Máy điện đồng bộ có tốc độ quay rôto luôn không đổi khi tải thay đổi.
Công dụng
Chế độ Máy phát
Máy phát điện đồng bộ là nguồn điện chính của lưới điện quốc gia, trong đó động cơ sơ cấp là
các tua bin hơi, tuabin khí hoặc tuabin nước. ( hình 9.1.2 )
nh 9.1.2
Ở các lưới điện công suất nhỏ, Máy phát điện đồng bộ được kéo bởi các động cơ điêzen hoặc
xăng, có thể làM việc đơn lẻ hoặc hai ba Máy làM việc song song
Chế độ động cơ
Động cơ đồng bộ công suất lớn được sử dụng trong công nghiệp luyện kiM, khai thác Mỏ, thiết
bị lạnh, truyền động các Máy bơM, nén khí, quạt gió .v.v.
Động cơ đồng bộ công suất nhỏ được sử dụng trong các thiết bị như đồng hồ điện, dụng cụ tự
ghi, thiết bị lập chương trình, Máy bù đồng bộ
CẤU TẠO MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
Cấu tạo Máy điện đồng bộ gồM hai bộ phận chính là stato và rôto .
Stato là phần tĩnh (còn gọi là phần ứng ), rôto là phần quay
Máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy điện - Người đăng: Hùng Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Máy điện 9 10 608