Ktl-icon-tai-lieu

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG V: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ VỀ TRANG ĐẦU
NHẤN VÀO PHẦN VĂN BẢN CÓ LINK ĐỂ XEM
HÌNH
MUỐN XEM PHIM XIN TRỞ VỀ TRANG CHỦ
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

I. GIỚI THIỆU
Ngày nay mặc dù dòng điện xoay chiều được sử dụng
rất rộng rãi, song máy điện một chiều vẫn tồn tại đặc
biệt là động cơ một chiều. Động cơ một chiều thường
được sử dụng ở những nơi yêu cầu mômen mở máy
lớn hoặc yêu cầu điều chỉnh tốc độ bằng phẳng,
phạm vi rộng.

Trong các thiết bị tự động, ta thấy các máy điện
khuyếch đại, các động cơ chấp hành cũng là máy
điện một chiều. Ngoài ra, các máy điện một chiều còn
thấy trong các thiết bị điện ôtô, tàu thủy, máy bay…
Các máy phát điện một chiều điện áp thấp dùng trong
các thiết bị điện hóa, thiết bị hàn điện có chất lượng
cao
Thiếu sót chủ yếu của máy điện một chiều là có cổ
góp làm cho cấu tạo phức tạp, đắt tiền và kém tin cậy,
nguy hiểm trong môi trường dễ nổ. Khi sử dụng động
cơ một chiều, cần có nguồn điện một chiều kèm theo
(máy phát điện một chiều hay bộ chỉnh lưu).

II. CẤU TẠO CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Máy điện một chiều gồm stator với cực từ, rotor với
dây quấn và cổ góp với chổi điện.
1. Stator
Còn gọi là phần cảm, gồm có cực từ chính, cực từ
phụ, gông từ nắp máy và cơ cấu chổi điện.

a. Cực từ chính:

Cực từ chính là bộ phận sinh ra từ trường, gồm có lõi
sắt cực từ và dây quấn kích từ lồng ngoài lõi sắt cực
từ. Lõi thép cực từ làm bằng các lá thép kỹ thuật điện
hay thép các bon dày 0,5mm hay 1mm được ép chặt
và tán lại. Trong máy điện nhỏ có thể dùng thép khối.

Cực từ được gắn chặt vào vỏ máy bằng bulông. Dây
quấn kích từ được làm bằng đồng bọc cách điện,
được quấn thành từng cuộn, mỗi cuộn dây đều được
bọc cách điện kỹ thành một khối và tẩm sơn cách
điện trước khi lồng vào thân lõi thép cực từ. Các cuộn
dây ở các cực từ chính được nối nối tiếp nhau sao cho
khi có dòng điện chạy qua chúng thì hình thành các
cực từ trái dấu xen kẽ.
b. Cực từ phụ:
Cực từ phụ gồm có lõi thép và dây quấn. Lõi thép
thường làm bằng thép khối còn dây quấn cực từ phụ
có cấu tạo giống như dây quấn cực từ chính. Cực từ
phụ được đặt xen kẽ với cực từ chính và được dùng
để cải thiện đổi chiều. Dây quấn cực từ phụ được nối
nối tiếp với dây quấn cực từ chính. Cực từ phụ được
gắn vào vỏ máy nhờ những bu lông.
c. Gông từ:
Gông từ làm mạch từ nối liền các cực từ, đồng thời
làm vỏ máy. Trong máy điện công suất lớn gông từ
làm bằng thép đúc, còn máy điện công suất vừa và
nhỏ thường dùng thép tấm cuốn lại và hàn.
d. Cơ cấu chổi than:
Gồm có chổi ...
CH NG V: MÁY ĐI N M T CHI UƯƠ
NH N VÀO ĐÂY Đ TR V TRANG Đ U
NH N VÀO PH N VĂN B N LINK Đ XEM
HÌNH
MU N XEM PHIM XIN TR V TRANG CH
Bài 1: T NG QUAN V MÁY ĐI N M T CHI U
I. GI I THI U
Ngày nay m c dù dòng đi n xoay chi u đ c s d ng ượ
r t r ng rãi, song y đi n m t chi u v n t n t i đ c
bi t là đ ng c m t chi u. Đ ng c m t chi u th ng ơ ơ ườ
đ c s d ng nh ng n i u c u men m yượ ơ
l n ho c u c u đi u ch nh t c đ b ng ph ng,
ph m vi r ng.
MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 9 10 728