Ktl-icon-tai-lieu

máy điều khiển số và roobot cn

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M¸y ®iÒu khiÓn sè- Robot CN

khoa c¬ khÝ

PHẦN I. MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ
1, Máy công cụ thông thường và máy điều khiển số.
a, Điều khiển số:
Theo hiệp hội công nghiệp điện tử định nghĩa là: “Là một hệ thống
trong đó các hoạt động được điều khiển bởi dữ liệu số được đưa trực tiếp vào
từ một điểm nào đó. Hệ thống đó phải tự động biên dịch tối thiểu một phần
nào đó của dữ liệu này”.
Dữ liệu cần thiết để gia công chế tạo ra một chi tiết gọi là chương
trình chi tiết. (Part program).
Theo GS.TS. Trần Văn Địch định nghĩa là:
Điều khiển số là hệ thống điều khiển mà mỗi hành trình được điều
khiển theo số. Mỗi một thông tin đơn vị ứng với một dịch chuyển gián đoạn
của cơ cấu chấp hành. Đại lượng này có tên gọi là “khả năng giải quyết”
của hệ thống hay là “giá trị xung”.
Cơ cấu chấp hành có thể dịch chuyển với một đại lượng bất kỳ nào ứng
với các giá trị xung.
Khi biết giá trị xung q và đại lượng dịch chuyển L của cơ cấu chấp hành, ta có
thể xác định đợc số lượng xung N cần thiết tác động để có lợng dịch chuyển L.
L = q.N
Số lương xung N được ghi trên kênh thông tin và được gọi là “chương
trình xác định đại lượng thông tin kích thươc”. Các thông tin cần thiết được ghi
trên các băng đục lỗ hoặc các băng từ. Số lượng thông tin được ghi trong một
hệ thống mã hoá nhất định.
b, Cấu trúc.
Cấu tạo máy công cụ CNC về cơ bản giống máy công cụ truyền thống.
Sự khác nhau là ở chỗ các thiết bị liên quan tới quá trình gia công được điều
khiển bởi máy tính.
Công nghệ CAD/CAM CNC và CĐT

1

M¸y ®iÒu khiÓn sè- Robot CN

khoa c¬ khÝ

Hệ thống CNC gồm 6 phần:
+ Chương trình gia công (Part Program)
+ Thiết bị đọc chương trình (Program input device)
+ Hệ điều khiển máy (MCU)
+ Hệ thống truyền động (Drive System)
+ Máy công cụ (Machine Tool)
+ Hệ thống phản hồi (Feedback System)
Hướng chuyển động của các thiết bị máy được xác định theo hệ toạ độ
tham chiếu của phôi cần gia công và có các trục tạo độ nằm song song với
phương chuyển động cơ bản. Các chuyển động cần thiết đối với từng thành
phần của kết cấu (bàn máy, đầu mang dao...) được tính toán, điều khiển và
kiểm tra bằng một máy tính. Vì lý do này mà mỗi phương gia công cần có một
hệ thống đo lường độc lập để xác định các vị trí tương ứng của toàn hệ thống
dịch chuyển và phản hồi thông tin này cho bộ điều khiển
2, Phân loại máy điều khiển số:
a, Đặc điểm về cấu trúc của máy công cụ CNC
Chức năng.
Bảng dưới đây so sánh chức năng cơ bản giữa máy công cụ truyền
thống, máy NC và máy CNC
Máy công cụ tru...
M¸y ®iÒu khiÓn sè- Robot CN khoa c¬ khÝ
PHẦN I. MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ
1, Máy công cụ thông thường và máy điều khiển số.
a, Điều khiển số:
Theo hiệp hội ng nghiệp điện tử định nghĩa : “Là một hệ thống
trong đó các hoạt động được điều khiển bởi dữ liệu số được đưa trực tiếp vào
từ một điểm nào đó. Hệ thống đó phải tự động biên dịch tối thiểu một phần
nào đó của dữ liệu này”.
Dữ liệu cần thiết để gia công chế tạo ra một chi tiết gọi chương
trình chi tiết. (Part program).
Theo GS.TS. Trần Văn Địch định nghĩa là:
Điều khiển s là hệ thống điều khiển mỗi hành trình được điều
khiển theo số. Mỗi một thông tin đơn vị ứng với một dịch chuyển gián đoạn
của cấu chấp hành. Đại lượng y tên gọi “khả năng giải quyết
của hệ thống hay là “giá trị xung”.
cấu chấp hành thể dịch chuyển với một đại lượng bất kỳ nào ng
với các giá trị xung.
Khi biết giá trị xung q đại lượng dịch chuyển L của cấu chấp hành, ta
thể xác định đợc số lượng xung N cần thiết tác động để có lợng dịch chuyển L.
L = q.N
Số lương xung N được ghi trên kênh thông tin được gọi “chương
trình xác định đạiợng thông tin kích thươc”. Các thông tin cần thiết được ghi
trên các băng đục l hoặc các băng từ. Số lượng thông tin được ghi trong một
hệ thống mã hoá nhất định.
b, Cấu trúc.
Cấu tạo máy công cụ CNC về bản giống máy công cụ truyền thống.
Sự khác nhau chỗ các thiết bị liên quan tới quá trình gia công được điều
khiển bởi máy tính.
Công nghệ CAD/CAM CNC và CĐT
1
máy điều khiển số và roobot cn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy điều khiển số và roobot cn - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
máy điều khiển số và roobot cn 9 10 731