Ktl-icon-tai-lieu

Máy in

Được đăng lên bởi hainguyen2-vn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LBP2900 Online Manuals
Thank you for purchasing a Canon printer.
Click the following illustrations to view a description of each
manual.

Getting Started Guide
Contains steps and precautions for installing the printer and
printing. Read carefully before using your printer.

For Windows 8 Users
Contains precautions for using your printer with Windows 8
and how to view the driver Help assistant.

User’s Guide
Contains basic instructions for using the printer, describes
its various print features, and provides steps for
troubleshooting.

...
LBP2900 Online Manuals
Thank you for purchasing a Canon printer.
Click the following illustrations to view a description of each
manual.
User’s Guide
Contains basic instructions for using the printer, describes
its various print features, and provides steps for
troubleshooting.
For Windows 8 Users
Contains precautions for using your printer with Windows 8
and how to view the driver Help assistant.
Getting Started Guide
Contains steps and precautions for installing the printer and
printing. Read carefully before using your printer.
Máy in - Người đăng: hainguyen2-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Máy in 9 10 397