Ktl-icon-tai-lieu

Máy lạnh công nghiệp

Được đăng lên bởi phuchung2409
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xả nước
Drain

P06

30 độ C

Level Indicator

35 độ C

ø27

IN

2 m³

Nước bổ sung

Nước bổ sung

11 P

P07

2 m³

PH5. 7

T

M áy làm lạnh n ước giải nhiệt bằng n ước
Cooling capacity: 60RT

P

Level Indicator

ø27

Nước lạnh đưa đi sử dụng

7 độ C

35 Độ C

P

IN

IN

Tháp giải nhiệt
Cooling tower
100 RT

35 độ C

P06

PH5. 7
11 P

P07

IN

Nước cấp
bổ sung

30 độ C

P03

P04

giải nhiệt bằng gió

M áy làm lạnh n ước

P
T

MÁY PHÁT NHIỆT

SYMBOLS & ABBREVIATIONS

LAST ITEM IDENTIFICATION NUMBER FOR GROUP 100 :

EQUIPMENT DETAILS

FS

T

P

EXISTING GENERAL SYMBOLS, SHOWN IN DIVISION STANDARDS, MUST BE USED

35 Độ C

7 độ C

Nước lạnh đưa đi sử dụng

MÁY PHÁT NHIỆT

NOTE :

Fax: 04 36952471

Địa chỉ: Số 304 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 36780036

Email: sales@bk-tech.com.vn

Website: 

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TRẦN V ĂN HIỆN

CHỦ TRÌ

Ks. LÊ V ĂN TÂN

THIẾT KẾ - VẼ

Ks.LÊ VĂN TÂN

KIỂM TRA

TRẦN V ĂN HIỆN

TÊN DỰ ÁN

DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT BÊ TÔNG LẠNH

HẠNG MỤC

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: VIỆT NAM

HỆ THỐNG SẢN XUẤT N Ư ỚC LẠNH
CHO TRẠM TRỘN

TÊN BẢN VẼ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG SẢN XUẤT
NƯ ỚC LẠNH CHO TRẠM TRỘN BÊ TÔNG LẠNH

21 P

P

21 P

...
Tháp gii nhit
Cooling tower
100 RT
Xnước
Drain
NOTE :
Level Indicator
P04
IN
P06
P07
P03
2 m³
ø27
T
P
IN
SYMBOLS & ABBREVIATIONS
EQUIPMENT DETAILS
EXISTING GENERAL SYMBOLS, SHOWN IN DIVISION STANDARDS, MUST BE USED
P
T
FS
LAST ITEM IDENTIFICATION NUMBER FOR GROUP 100 :
Máy làm lạnh n ước giải nhiệt bằng n ước
Cooling capacity: 60RT
P12
P11
P
7.5HP
Địa chỉ: Số 304 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 36780036 Fax: 04 36952471
Website: www.bk-tech.com.vn
Emai l: sales@bk-tech.com.vn
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
TRẦN V ĂN HIỆN
CHỦ TRÌ
Ks. V ĂN TÂN
THIẾT KẾ - VẼ
KIỂM TRA
TRẦN V ĂN HIỆN
TÊN DỰ ÁN
DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT B Ê TÔNG LẠNH
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: VIỆT NAM
HẠNG MỤC
HỆ THỐNG SẢN XUẤT N Ư ỚC LẠNH
CHO TRẠM TRỘN
TÊN BẢN VẼ
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG SẢN XUẤT
NƯ ỚC LẠNH CHO TRẠM TRỘN B Ê TÔNG LẠNH
Ks.LÊ VĂN TÂN
Nước cấp
bổ sung
Nước lạnh đưa đi sử dụng
30 độ C
35 độ C
35 độ C
30 độ C
Nước bổ sung
Level Indicator
IN
P06
P07
2 m³
ø27
T
P
IN
P12P11
P
7.5HP
Nước lạnh đưa đi sử dụng
Nước bổ sung
Máy làm lạnh n ước
giải nhiệt bằng gió
Y PHÁT NHIỆT
7 độ C
35 Độ C
Y PHÁT NHIỆT
7 độ C
35 Độ C
Máy lạnh công nghiệp - Người đăng: phuchung2409
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Máy lạnh công nghiệp 9 10 649